RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.05.2006

Monitorul oficial Nr. 73-74

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale
Președintelui Republicii Moldova

300. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din
19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 94-XVI, 20 aprilie 2006).
301. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 95-XVI, 27 aprilie
2006)....
302. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova
(nr. 96-XVI, 27 aprilie 2006).
303. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu
privire la tariful vamal (nr. 97-XVI, 27 aprilie 2006).
304. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 98-XVI,
27 aprilie 2006).
305. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie
1994 privind drepturile copilului (nr. 104-XVI, 4 mai 2006).
306. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 106-XVI, 4 mai 2006).
307. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 550-IV, 3 mai 2006).
308. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Uzina Mecanică Artmet S.A.
(nr. 551-IV, 4 mai 2006).

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
503. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea
dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru, la Reuniunea a VIII-a a Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea
Europeană (Luxemburg, 10-11 aprilie 2006) (nr. 339, 5 aprilie 2006).
504. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerțului
(nr. 460, 28 aprilie 2006)
505. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 461, 28 aprilie 2006).
506. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului școlilor sportive (nr. 463, 28 aprilie 2006).
507. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 191 din
19 februarie 2002 (nr. 468, 2 mai 2006).
508. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative
a Braziliei privind abolirea parțială a regimului de vize (nr. 469, 2 mai 2006).
509. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de
stat invalizilor de război, participanților la cel de-al doilea război mondial și familiilor lor (nr. 470, 2 mai 2006).
510. Hotărîre cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice (nr. 471, 3 mai
2006)....
511. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 472, 3 mai 2006).
512. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor de
calitate superioară, proprietate privată, ale Întreprinderii cu capital străin Mold Itera Energy S.R.L. pentru construcția
centralei electrice în preajma satului Burlăceni, raionul Cahul (nr. 473, 3 mai 2006).
513. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 474, 3 mai 2006).
514. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale
ale Comitetului Național pentru Adopții (nr. 475, 3 mai 2006)......
515. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 476, 3 mai 2006).
516. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui DRAGAN Valentin (nr. 483, 10 mai 2006) .
517. Dispoziție (nr. 40-d, 3 mai 2006).
518. Dispoziție (nr. 41-d, 3 mai 2006).
519. Dispoziție (nr. 42-d, 3 mai 2006).
520. Dispoziție (nr. 43-d, 3 mai 2006).

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului
al Republicii Moldova

263. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialității 2051. Transport auto cu
specializarea 2051.02. Diagnosticarea computerizată și omologarea transportului auto din cadrul Colegiului de
Transporturi din Chișinău (nr. 6.7.1., 27 aprilie 2006).
264. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic Rus Petru cel Mare din mun. Chișinău (nr. 6.7.2.,
27 aprilie 2006).
Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie
al Republicii Moldova
265. Ordin cu privire la aprobarea nomenclatorului producțiilor, utilajelor și obiectelor supuse supravegherii
tehnice (nr. 5, 23 ianuarie 2006).
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
266. Ordin privind implementarea în circulație a blanchetei noi a facturii fiscale (nr. 71, 21 aprilie 2006).
Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
267. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni
Hidropompa (nr. 26/2, 27 aprilie 2006).
268. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor
mobiliare și activelor ce se referă la ele (nr. 26/4, 27 aprilie 2006).