RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
15.04.2003

Monitorul oficial Nr. 70-72

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

309. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (nr. 1212-III, 7 aprilie 2003).

310. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (nr. 100-XV, 7 martie 2003).

311. Decret pentru promulgarea Legii privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 1213-III, 7 aprilie 2003).

312. Lege privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 102-XV, 13 martie 2003).

313. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 1214-III, 7 aprilie 2003).

314. Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 134-XV, 20 martie 2003).

315. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 1215-III, 7 aprilie 2003).

316. Lege pentru modificarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (nr. 139-XV, 21 martie 2003).

317. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1210-III, 7 aprilie 2003).

318. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 141-XV, 21 martie 2003).

319. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din industria tutunului și industria vinificației (nr. 1216-III, 7 aprilie 2003).

320. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din industria tutunului și industria vinificației (nr. 144-XV, 21 martie 2003).

321. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Economică în calitate de membru asociat (nr. 1217-III, 7 aprilie 2003).

322. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Economică în calitate de membru asociat (nr. 148-XV, 27 martie 2003).

323. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 166-XV, 4 aprilie 2003).

324. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Mihail CEBOTARU (nr. 1211-III, 7 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

441. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale Educație pentru toți (nr. 410, 4 aprilie 2003).

442. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliția rutieră (nr. 415, 8 aprilie 2003).

443. Hotărîre privind transmiterea pachetului de acțiuni deținut de stat în Societatea pe Acțiuni Baza de transport auto nr. 4 din mun. Ungheni Administrației Zonei Economice Libere Ungheni-Business (nr. 420, 8 aprilie 2003).

444. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 421, 8 aprilie 2003).

445. Dispoziție (nr. 35-d, 7 aprilie 2003).

446. Dispoziție (nr. 36-d, 7 aprilie 2003).

447. Dispoziție (nr. 37-d, 7 aprilie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

93. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/1-1, 27 martie 2003).

94. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA Cereale-Glodeni (nr. 8/1-2, 27 martie 2003).

95. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți de acțiuni (nr. 8/2, 27 martie 2003).

96. Hotărîre cu privire la acordarea Organizației de Administrare a Investițiilor Passim-Managerul Fondului SRL a licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de dealer (nr. 8/3, 27 martie 2003).

97. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor - participanți profesioniști pe piața valorilor mobiliare și eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piața valorilor mobiliare (nr. 8/5, 27 martie 2003).

98. Hotărîre cu privire la componența Comisiei de atestare pentru certificarea specialiștilor pieței valorilor mobiliare (nr. 8/6, 27 martie 2003).

99. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/5 din 22.07.1999 (nr. 8/7, 27 martie 2003).

100. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței eliberate anterior CB PROMOVARE SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de dealer (nr. 9/1, 3 aprilie 2003).

101. Informații despre fondurile de investiții la 01.01.2003.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

102. Concepția reflectării campaniei electorale locale de către instituțiile Audiovizualului din Republica Moldova.

103. Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003.