RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
23.10.2015

Monitorul Oficial Nr. 291-295

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

534. Hotărîre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir FILAT (nr. 172, 15 octombrie 2015)

535. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 173, 15 octombrie 2015)

536. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 174, 15 octombrie 2015)

537. Hotărîre privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 175, 15 octombrie 2015)

538. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 176, 15 octombrie 2015)

539. Decret privind eliberarea domnului Vadim VRABIE din funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1786-VII, 14 octombrie 2015)

540. Decret privind numirea domnului Alexandru BALTAGA în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1787-VII, 14 octombrie 2015)

541. Decret privind numirea domnului Alexandru JIZDAN în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1788-VII, 14 octombrie 2015)

542. Decret privind numirea domnului Ruslan MUNTEANU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1789-VII, 14 octombrie 2015)

543. Decret privind numirea domnului Ion GUȚU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1790-VII, 16 octombrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice destinate alegerilor parlamentare în anul 2014 la Comisia Electorală Centrală (nr. 36, 28 septembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

804. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii poştei (nr. 691, 8 octombrie 2015)

805. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (nr. 710, 12 octombrie 2015)

806. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 711, 12 octombrie 2015)

807. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 (nr. 712, 12 octombrie 2015)

808. Hotărîre cu privire la Consiliul național pentru reforma administrației publice (nr. 716, 12 octombrie 2015.)

809. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului privind interacţiunea în domeniul preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen din 22 ianuarie 1993 (nr. 717, 15 octombrie 2015)

810. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2015 (nr. 718, 15 octombrie 2015)

811. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 719, 19 octombrie 2015)

812. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri (nr. 720, 19 octombrie 2015)

813. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 5 din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 721, 19 octombrie 2015)

814. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 722, 19 octombrie 2015)

815. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (nr. 723, 19 octombrie 2015)

816. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 (nr. 724, 19 octombrie 2015)

817. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 (nr. 725, 19 octombrie 2015)

818. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr.74 din 12 aprilie 2015 (nr. 726, 19 octombrie 2015)

819. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 727, 19 octombrie 2015)

820. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale, încheiat la București la 23 septembrie 2015 și la Chişinău la 24 septembrie 2015 (nr. 728, 19 octombrie 2015)

821. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 729, 19 octombrie 2015)

822. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014 (nr. 730, 19 octombrie 2015)

823. Hotărîre cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova (nr. 731, 19 octombrie 2015)

824. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 732, 19 octombrie 2015)

825. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind declararea utilităţii publice de interes național a unui bun imobil (nr. 733, 19 octombrie 2015)

826. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 339 din 23 martie 2005 (nr. 734, 19 octombrie 2015)

827. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 (nr. 735, 19 octombrie 2015)

828. Hotărîre privind aprobarea bugetului Agenției Naționale Transport Auto pentru anul 2015 (nr. 737, 20 octombrie 2015)

829. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 738, 20 octombrie 2015)

830. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Programul de consolidare a serviciului de salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova (nr. 739, 20 octombrie 2015)

831. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 740, 20 octombrie 2015)

832. Hotărîre pentru completarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10 iunie 2015 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015” (nr. 741, 21 octombrie 2015)

833. Dispoziţie (nr. 130-d, 20 octombrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2155. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se opereaza în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 155, 2 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2156. Ordin cu privire la învestirea temporară cu împuterniciri a notarilor publici Tatian Cristina și Moraru Vitalie pentru exercitarea activităţii notariale în r-nul Dondușeni (nr. 456, 19 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2157. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1152-T-11, 6 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

2158. Ordin cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate (nr. 149, 4 august 2015)

2159. Ordin privind modul de organizare a procesului de elaborare a proiectului şi/sau a planului de organizare a teritoriului pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole (nr. 196, 8 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2160. Ordin cu privire la practica medicului de familie (nr. 791/467A,, 12 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

2161. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de desfăşurare a examenelor de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (nr. 84, 3 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2162. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de catre Compania Internaţională de Asigurări “ASITO” S.A. (nr. 53/5, 2 octombrie 2015)

2163. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări “KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 54/2, 9 octombrie 2015)

2164. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 54/3, 9 octombrie 2015)

2165. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/6, 9 octombrie 2015)

2166. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană Baza Comercială „GRISAN HAMB” S.A. (nr. 54/7, 9 octombrie 2015)

2167. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către Asociaţia de Economii şi Împrumut “BLEŞTENI-VOLODENI” (nr. 54/9, 9 octombrie 2015)

2168. Hotărîre cu privire la Fondul de Investiţii Nemutual „TELECOM-INVEST” S.A. (nr. 54/10, 9 octombrie 2015)

2169. Hotărîre cu privire la completarea punctului 5 din Statutul Ziarului “Capital Market” Î.S. (nr. 54/14, 9 octombrie 2015)

2170. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/1, 15 octombrie 2015)

2171. Ordonanţă cu privire la unele măsuri față de Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 53/6-O, 2 octombrie 2015)

2172. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.12/7-O din 22.03.2013 (nr. 54/11-O, 9 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2173. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.707/28 din 6 octombrie 2015.

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

2174. Decizie cu privire la includerea unor simboluri rurale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 334-IV.01, 12 iunie 2015)

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

2175. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 176/2, 20 octombrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2176. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 3, 16 octombrie 2015)

2177. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a Băncii de Economii S.A. (nr. 62, 16 octombrie 2015)

2178. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a BC “BANCA SOCIALĂ” S.A. (nr. 63, 16 octombrie 2015)

2179. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a B.C. „UNIBANK” S.A. (nr. 64, 16 octombrie 2015)

2180. Ordonanţă cu privire la numirea lichidatorului Băncii de Economii S.A. (nr. 09-02118/1, 16 octombrie 2015)

2181. Ordonanţă cu privire la numirea lichidatorului BC “BANCA SOCIALĂ” S.A. (nr. 09-02118/2, 16 octombrie 2015)

2182. Ordonanţă cu privire la numirea lichidatorului B.C. “UNIBANK” S.A. (nr. 09-02118/3, 16 octombrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

PARTEA V


Avize pierderi de acte