RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
16.10.2015

Monitorul Oficial Nr. 281-290

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

527. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (nr. 1779-VII, 8 octombrie 2015)

528. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor angajați ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (nr. 1780-VII, 8 octombrie 2015)

529. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor angajați ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (nr. 1781-VII, 8 octombrie 2015)

530. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor angajați ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (nr. 1782-VII, 8 octombrie 2015)

531. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu OGLINDĂ (nr. 1783-VII, 8 octombrie 2015)

532. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor membri ai Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova (nr. 1784-VII, 8 octombrie 2015)

533. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ivan PAVLENCO (nr. 1785-VII, 8 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

781. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 (nr. 681, 7 octombrie 2015)

782. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 690, 8 octombrie 2015)

783. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (nr. 692, 8 octombrie 2015)

784. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale (nr. 693, 9 octombrie 2015)

785. Hotărîre cu privire la completarea punctului 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 1049 din 4 octombrie 2001 (nr. 695, 9 octombrie 2015)

786. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2015 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2015-ianuarie 2016 (nr. 696, 9 octombrie 2015)

787. Hotărîre privind efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 697, 9 octombrie 2015)

788. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptat la Haga, 31 octombrie 1951 (nr. 698, 9 octombrie 2015)

789. Hotărîre privind aprobarea semnării Addendumului la Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina, semnat la Palanca la 7 octombrie 2005 (nr. 699, 9 octombrie 2015)

790. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 140 al Codului contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 700, 9 octombrie 2015)

791. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 701, 9 octombrie 2015)

792. Hotărîre cu p rivire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 223 din 27 septembrie 2013 privind importul unor autovehicule (nr. 702, 9 octombrie 2015)

793. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 14 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 703, 9 octombrie 2015)

794. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 704, 9 octombrie 2015)

795. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Chişinău (nr. 705, 9 octombrie 2015)

796. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (nr. 706, 9 octombrie 2015)

797. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 707, 9 octombrie 2015)

798. Hotărîre privind modificarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în baza analizei criteriilor de risc, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 27 mai 2014 (nr. 708, 9 octombrie 2015)

799. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 (nr. 709, 9 octombrie 2015)

800. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 (nr. 713, 12 octombrie 2015)

801. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Valeriu STRELEŢ, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de stat al Comunităţii Statelor Independente (15-17 octombrie 2015, or. Burabai, Republica Kazahstan) (nr. 714, 12 octombrie 2015)

802. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Valeriu STRELEŢ, Prim-ministru, la instituţiile Uniunii Europene (11-13 octombrie 2015, Bruxelles, Regatul Belgiei) (nr. 715, 12 octombrie 2015)

Acte ale Cancelariei de Stat

803. Ordin cu privire la unele măsuri de executare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.280 din 24 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare (nr. 512 Ac, 7 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2056. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP) (nr. 134, 15 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2057. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.10:2015 „Instrucțiuni privind normarea consumului de resurse materiale în construcții” (nr. 94, 1 septembrie 2015)

2058. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.11:2015 „Instrucțiuni privind normarea muncii în construcții” (nr. 95, 1 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

2059. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului (nr. 183, 25 septembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2060. Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Re publicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 96, 6 octombrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2061. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 393-O, 2 octombrie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2062. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2063. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3927, 18 august 2015)

2064. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 3928, 18 august 2015)

2065. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 3929, 18 august 2015)

2066. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 3930, 18 august 2015)

2067. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Jos, raionul Drochia (nr. 3931, 18 august 2015)

2068. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 3932, 18 august 2015)

2069. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hîjdieni, raionul Glodeni (nr. 3933, 18 august 2015)

2070. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 3934, 18 august 2015)

2071. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova (nr. 3935, 18 august 2015)

2072. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 3936, 18 august 2015)

2073. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 3937, 18 august 2015)

2074. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni (nr. 3938, 18 august 2015)

2075. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni (nr. 3939, 18 august 2015)

2076. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3940, 18 august 2015)

2077. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelinia, raionul Drochia (nr. 3941, 18 august 2015)

2078. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 3942, 1 septembrie 2015)

2079. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 3943, 1 septembrie 2015)

2080. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 3944, 1 septembrie 2015)

2081. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul (nr. 3945, 1 septembrie 2015)

2082. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul (nr. 3946, 1 septembrie 2015)

2083. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 3947, 1 septembrie 2015)

2084. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Antonești, raionul Cantemir (nr. 3948, 1 septembrie 2015)

2085. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 3949, 1 septembrie 2015)

2086. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 3950, 1 septembrie 2015)

2087. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vişniovca, raionul Cantemir (nr. 3951, 1 septembrie 2015)

2088. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 3952, 1 septembrie 2015)

2089. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 3953, 1 septembrie 2015)

2090. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Căușeni (nr. 3954, 1 septembrie 2015)

2091. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 3955, 1 septembrie 2015)

2092. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 3956, 1 septembrie 2015)

2093. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 3957, 1 septembrie 2015)

2094. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 3958, 1 septembrie 2015)

2095. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 3959, 1 septembrie 2015)

2096. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești (nr. 3960, 1 septembrie 2015)

2097. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 3961, 1 septembrie 2015)

2098. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 3962, 1 septembrie 2015)

2099. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 3963, 1 septembrie 2015)

2100. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Risipeni, raionul Fălești (nr. 3964, 1 septembrie 2015)

2101. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculești, raionul Florești (nr. 3965, 1 septembrie 2015)

2102. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Florești (nr. 3966, 1 septembrie 2015)

2103. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Petrunea, raionul Glodeni (nr. 3967, 1 septembrie 2015)

2104. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 3968, 1 septembrie 2015)

2105. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 3969, 1 septembrie 2015)

2106. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 3970, 1 septembrie 2015)

2107. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 3971, 1 septembrie 2015)

2108. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 3972, 1 septembrie 2015)

2109. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pociumbeni, raionul Rîșcani (nr. 3973, 1 septembrie 2015)

2110. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani (nr. 3974, 1 septembrie 2015)

2111. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgănești, raionul Sîngerei (nr. 3975, 1 septembrie 2015)

2112. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prepelița, raionul Sîngerei (nr. 3976, 1 septembrie 2015)

2113. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3977, 1 septembrie 2015)

2114. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3978, 1 septembrie 2015)

2115. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3979, 1 septembrie 2015)

2116. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 3980, 1 septembrie 2015)

2117. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crăsnășeni, raionul Telenești (nr. 3981, 1 septembrie 2015)

2118. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cioropcani, raionul Ungheni (nr. 3982, 1 septembrie 2015)

2119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul (nr. 3983, 1 septembrie 2015)

2120. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 3984, 1 septembrie 2015)

2121. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 3985, 1 septembrie 2015)

2122. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 3986, 1 septembrie 2015)

2123. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale Consiliului sătesc Coșernița, raionul Criuleni, și ale Consiliului comunal Lingura, raionul Cantemir (nr. 3987, 8 septembrie 2015)

2124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 3988, 8 septembrie 2015)

2125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 3989, 8 septembrie 2015)

2126. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 3990, 8 septembrie 2015)

2127. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baccealia, raionul Căușeni (nr. 3991, 8 septembrie 2015)

2128. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Tîrnova, raionul Dondușeni (nr. 3992, 8 septembrie 2015)

2129. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 3993, 8 septembrie 2015)

2130. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuşeni, r-nul Edineţ (nr. 3994, 8 septembrie 2015)

2131. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț (nr. 3995, 8 septembrie 2015)

2132. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Roșietici, raionul Florești (nr. 3996, 8 septembrie 2015)

2133. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești (nr. 3997, 8 septembrie 2015)

2134. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 3998, 8 septembrie 2015)

2135. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei (nr. 3999, 8 septembrie 2015)

2136. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 4000, 8 septembrie 2015)

2137. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 4001, 8 septembrie 2015)

2138. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 4002, 8 septembrie 2015)

2139. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei (nr. 4003, 8 septembrie 2015)

2140. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 4004, 8 septembrie 2015)

2141. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina (nr. 4005, 8 septembrie 2015)

2142. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca (nr. 4006, 8 septembrie 2015)

2143. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca (nr. 4007, 8 septembrie 2015)

2144. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca (nr. 4008, 8 septembrie 2015)

2145. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 4009, 8 septembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2146. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 28/133 din 16 iulie 2015 (nr. 35/168, 29 septembrie 2015)

2147. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată întreprinderii „Bizim Dalgamiz” S.R.L. pentru postul de televiziune „TV Bizim Dalgamiz” (nr. 35/169, 29 septembrie 2015)

2148. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 35/172, 29 septembrie 2015)

2149. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 35/173, 29 septembrie 2015)

2150. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 35/174, 29 septembrie 2015)

2151. Decizie cu privire la avizarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii comunicațiilor electronice (nr. 35/177, 29 septembrie 2015)

2152. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Autoritatea de Radiodifuziune din Malta şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 35/178, 29 septembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2153. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Judecătoria Soroca (nr. 692/27, 29 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

2154. Decizie (nr. 26-11/2-22/01-2015, 28 septembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte