RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.12.2003

Monitorul oficial Nr.244-227

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

971. Decret pentru promulgarea Legii pivind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului) (nr. 1549-III, 2 decembrie 2003).

972. Lege pivind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului) (nr. 436-XV, 6 noiembrie 2003). nbsp;

973. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1555-III, 3 decembrie 2003).

974. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 447-XV, 13 noiembrie 2003).nbsp;

975. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 1556-III, 3 decembrie 2003).

976. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 449-XV, 13 noiembrie 2003).

977. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 125 din Codul vamal al Republicii Moldova și a Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 1557-III, 3 decembrie 2003).

978. Lege pentru modificarea și completarea articolului 125 din Codul vamal al Republicii Moldova și a Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 453-XV, 14 noiembrie 2003).

979. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XV din 26 iunie 2003 cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 1560-III, 5 decembrie 2003).

980. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XV din 26 iunie 2003 cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 464-XV, 20 noiembrie 2003).

981. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 1551-III, 2 decembrie 2003).

982. Lege pentru modificarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 470-XV, 21 noiembrie 2003).

983. Hotărîre cu privire la numirea unui membru al Curții de Conturi (nr. 476-XV, 4 decembrie 2003).

984. Hotărîre privind declararea vacanței funcției de Procuror General (nr. 477-XV, 4 decembrie 2003).

985. Hotărîre privind numirea în funcție a Procurorului General (nr. 478-XV, 4 decembrie 2003).

986. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 26 al Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 485-XV, 4 decembrie 2003).

987. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 487-XV, 5 decembrie 2003).

988. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 488-XV, 5 decembrie 2003).

989. Hotărîre privind revocarea înainte de termen a președintelui unei comisii permanente (nr. 489-XV, 5 decembrie 2003).

990. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Serghei AFANASENCO (nr. 1552-III, 2 decembrie 2003).

991. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu doamnei Alexandra-Didina COCEA (nr. 1553-III, 2 decembrie 2003).

992. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministru al finanțelor (nr. 1558-III, 4 decembrie 2003).

993. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie domnului Veaceslav LIPCIU (nr. 1559-III, 5 decembrie 2003).

994. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe MОRZAC din funcția de judecător la Curtea de Apel (nr. 1561-III, 5 decembrie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 26, 27 noiembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1476. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în rîul Prut și în lacul de acumulare Stînca-Costești, semnat la Stînca-Costești la 1 august 2003 (nr. 1161, 29 septembrie 2003).

1477. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Despre modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 482-XIII din 6 iunie 1995 (nr. 1237, 14 octombrie 2003).

1478. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea la Sesiunea a 58-a a Adunării Generale a ONU (New York, 21-24 septembrie 2003) (nr. 1279, 23 octombrie 2003).

1479. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1306, 31 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1480. Hotărîre cu privire la aprobarea Componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la cel de-al VI-lea For Economic în cadrul Summit-ului Inițiativei Central-Europene din Varșovia (Polonia) în perioada 20-21 noiembrie 2003 (nr. 1381, 19 noiembrie 2003).

1481. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei în legătură cu vizita de lucru a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Regatul Țărilor de Jos (11-12 octombrie 2003) (nr. 1414, 27 noiembrie 2003).

1482. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1424, 2 decembrie 2003).

1483. Hotărîre privind modul și condițiile de acordare a permisului de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu (nr. 1425, 2 decembrie 2003).

1484. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1427, 3 decembrie 2003).

1485. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor CORMAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 1428, 3 decembrie 2003).

1486. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile (nr. 1429, 4 decembrie 2003).

1487. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1430, 4 decembrie 2003).

1488. Hotărîre cu privire la facilitarea regimului călătoriilor în Republica Moldova pentru cetățenii unor state (nr. 1431, 4 decembrie 2003).

1489. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 1432, 4 decembrie 2003).

1490. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală nr. 123-XV din 18 martie 2003 (nr. 1433, 4 decembrie 2003).

1491. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri dlui Iacob TIMCIUC, ministrul energeticii (nr. 1434, 4 decembrie 2003).

1492. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 20 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1435, 5 decembrie 2003). ............

1493. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 (nr. 1436, 5 decembrie 2003).

1494. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1450, 8 decembrie 2003).

1495. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1453, 8 decembrie 2003).

1496. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile IOVV, prim-viceprim-ministru (nr. 1454, 8 decembrie 2003).

1497. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1455, 8 decembrie 2003).

1498. Hotărîre privind transmiterea unor imobile în proprietatea publică a municipiului Bălți (nr. 1459, 8 decembrie 2003).

1499. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1461, 8 decembrie 2003).

1500. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 1462, 8 decembrie 2003).

1501. Hotărîre despre rezultatele activității economiei naționale și executarea bugetului în 9 luni ale anuluii 2003 (nr. 1467, 9 decembrie 2003).

1502. Hotărîre cu privire la alocarea de resurse financiare (nr. 1469, 9 decembrie 2003).

1503. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru (nr. 1471, 9 decembrie 2003).

1504. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui EȘANU Igor (nr. 1473, 10 decembrie 2003).

1505. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȘTIRBAN Mihail (nr. 1474, 10 decembrie 2003).

1506. Hotărîre cu privire la serviciile cu plată prestate de către autoritățile administrației publice centrale și organele cu funcții de control (nr. 1475, 10 decembrie 2003).

1507. Dispoziție (nr. 123-d, 2 decembrie 2003).

1508. Dispoziție (nr. 124-d, 3 decembrie 2003).

1509. Dispoziție (nr. 125-d, 4 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

348. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 70, 25 noiembrie 2003).

nbsp;Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

349. Ordin cu privire la abrogarea ordinelor ministrului justiției nr. 4 din 9 ianuarie 2003 și nr. 132 din 20 martie 2003 (nr. 503, 2 decembrie 2003).

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

350. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice a Colegiului de Ecologie (nr. 9.1, 24 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

351. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Republican de Medicină (nr. 9.3, 24 noiembrie 2003).

352. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice a Colegiului de Economie și Drept Socrate (nr. 9.4, 24 noiembrie 2003).

353. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice a Universității de Științe Aplicative (nr. 9.5, 24 noiembrie 2003).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

353a. Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice municipale.

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

354. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

355. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 4 decembrie 2003). nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

356. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei
(nr. 301, 4 decembrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte