RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.11.2003

Monitorul oficial Nr. 235-238

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

946. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 1539-III, 21 noiembrie 2003).

947. Lege cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 452-XV, 14 noiembrie 2003).

948. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 204-XV din 15 mai 2003 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1540-III, 22 noiembrie 2003).

949. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 204-XV din 15 mai 2003 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 465-XV, 21 noiembrie 2003).

950. Hotărîre privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (nr. 415-XV, 24 octombrie 2003).

951.Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 460-XV, 14 noiembrie 2003).

952. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania (nr. 1541-III, 24 noiembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1425. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul scrisorilor de însoțire (nr. 1361, 17 noiembrie 2003).

1426. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA) (nr. 1362, 17 noiembrie 2003).

1427. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Regatului Hașemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 1363, 17 noiembrie 2003).

1428. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Bosniei și Herțegovina (nr. 1364, 17 noiembrie 2003).

1429. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1368, 17 noiembrie 2003).

1430. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1369, 17 noiembrie 2003).

1431. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1370, 17 noiembrie 2003).

1432. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 (nr. 1373, 18 noiembrie 2003).

1433. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 26 februarie 2001 (nr. 1375, 18 noiembrie 2003).

1434. Hotărîre cu privire la transmiterea unor clădiri (nr. 1376, 18 noiembrie 2003).

1435. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea corupției și asigurarea supremației legii (nr. 1377, 18 noiembrie 2003).

1436. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2004-2008 privind restaurarea monumentului de arhitectură peisajeră Parcul din s. Mîndîc (complexul muzeal Vila cu parc Mîndîc) (nr. 1378, 18 noiembrie 2003).

1437. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 1379, 18 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1438. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1380, 19 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

1439. Hotărîre cu privire la atribuirea numelor lui Serghei Lunchevici și Emil Loteanu unor instituții din domeniul muzicii și cinematografiei (nr. 1382, 19 noiembrie 2003).

1440. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 889 din 16 iulie 2003 (nr. 1383, 20 noiembrie 2003).

1441. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002 (nr. 1394, 24 noiembrie 2003).

1442. Hotărîre cu privire la transmiterea către casele-internat pentru copii cu deficiențe mintale din or. Orhei și or. Hîncești și Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău al Ministerului Muncii și Protecției Sociale a bunurilor sechestrate și confiscate, cu termen de valabilitate limitat (nr. 1395, 24 noiembrie 2003).

1443. Hotărîre cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialiști (nr. 1396, 24 noiembrie 2003).

1444. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1399, 24 noiembrie 2003).

1445. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1402, 24 noiembrie 2003).

1446. Dispoziție (nr. 120-d, 24 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

328. Modificări și completări la Normele metodologice privind executareanbsp; de casă a bugetului de stat și bugetelor unităților administrativ-teritoriale prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelornbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;

329. Completări la Registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări (nr. 07/3-281, 4 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

330. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/1, 6 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

331. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 27/2, 6 noiembrie 2003).

332. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității licenței eliberate anterior О.M. Brok-West S.R.L. pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 27/4, 6 noiembrie 2003).

333. Hotărîre cu privire la suspendarea activității investiționale a OAI AD-Manager și OAI Gest-Capital (nr. 27/6, 6 noiembrie 2003).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

334. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi a primarilor în unele localități (nr. 2627, 19 noiembrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte