RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.10.2003

Monitorul oficial Nr. 211-214

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

792. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 362-XV, 25 septembrie 2003).

793. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 363-XV, 25 septembrie 2003).

794. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 364-XV, 25 septembrie 2003).

795. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 368-XV, 25 septembrie 2003).

796. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 369-XV, 25 septembrie 2003).nbsp;nbsp;

797. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 370-XV, 25 septembrie 2003).

798. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind finanțele publice locale (nr. 374-XV, 26 septembrie 2003).

799. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației de la 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 376-XV, 2 octombrie 2003).........................

800. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 377-XV, 2 octombrie 2003).

801. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 379-XV, 2 octombrie 2003).

802. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea proiectului de Lege privind aprobarea Concepției politicii naționale de stat a Republicii Moldova (nr. 384-XV, 3 octombrie 2003).............................

803. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni Cristal-Flor, Florești (nr.1465-III, 30 septembrie 2003).

804. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2003 (nr. 1466-III, 30 septembrie 2003).

805. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr.1467-III, 30 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

806. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr.1468-III, 30 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

807. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1469-III, 30 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

808. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1470-III, 30 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

809. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind reglementarea fluxurilor migratorii ale forței de muncă între ambele state (nr.1471-III, 3 octombrie 2003).

810. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr.1472-III, 3 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

811. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ozea RUSU (nr.1473-III, 3 octombrie 2003).

812. Decret privind rechemarea domnului Emil CIOBU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 1474-III, 3 octombrie 2003).

813. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Ion LACUSTA și doamnei Nina ȘEVCIUC (nr.1475-III, 6 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1212. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităților legate de obținerea, testarea, utilizarea și comercializarea organismelor modificate genetic (nr. 1153, 25 septembrie 2003).......

1213. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Despre aprobarea Priorităților strategice ale cercetării-dezvoltării pentru anii 2004-2010 (nr. 1154, 25 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1214. Hotărîre privind aprobarea textului obiecției Guvernului Republicii Moldova la declarația Guvernului Republicii Islamice Pakistan făcută în momentul aderării la Convenția internațională privind suprimarea terorismului cu bombe (nr. 1159, 29 septembrie 2003).

1215. Hotărîre privind aprobarea textului obiecției Guvernului Republicii Moldova la rezerva Guvernului Republicii Populare Democratice Coreene formulată în momentul semnării Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 1160, 29 septembrie 2003).

1216. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 1162, 29 septembrie 2003).

1217. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în materie de asistență tehnică (nr. 1164, 29 septembrie 2003)..........................

1218. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1166, 29 septembrie 2003).nbsp;

1219. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 17 ianuarie 1995 (nr. 1168, 29 septembrie 2003).

1220. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Național de Etaloane pe anii 2003-2008 (nr.1169, 29 septembrie 2003).

1221. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 1170, 29 septembrie 2003).

1222. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Ion URSU, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1171, 29 septembrie 2003).

1223. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1172, 29 septembrie 2003).

1224. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului) (nr. 1173, 29 septembrie 2003).

1225. Hotărîre cu privire la autorizarea lucrărilor de proiectare (nr. 1174, 29 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1226. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 1175, 29 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1227. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 2 iunie 2003 (nr. 1178, 30 septembrie 2003).

1228. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (nr. 1179, 30 septembrie 2003).

1229. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizațiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere și stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze lichefiate (nr. 1180, 30 septembrie 2003).

1230. Hotărîre cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pe municipiul Bălți (nr. 1181, 30 septembrie 2003).

1231. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1182, 30 septembrie 2003).

1232. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 1183, 30 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1233. Hotărîre privind achitarea cotizațiilor de membru al Oficiului Internațional al Viei și Vinului (nr. 1184, 30 septembrie 2003).

1234. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice (nr. 1185, 30 septembrie 2003).

1235. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 19 septembrie 2001 (nr. 1186, 30 septembrie 2003).

1236. Hotărîre despre aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2004 și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1187, 30 septembrie 2003).

1237. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (nr. 1189, 1 octombrie 2003).

1238. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 1190, 1 octombrie 2003).

1239. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 163-XV din 18 mai 2001 (nr. 1191, 2 octombrie 2003).........................

1240. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1192, 2 octombrie 2003).

1241. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 1193, 2 octombrie 2003).

1242. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1194, 2 octombrie 2003).

1243. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Emil CIOBU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România și, prin cumul, în Republica Elenă și Republica Cipru (nr. 1195, 2 octombrie 2003).

1244. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1196, 2 octombrie 2003).

1245. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 18 martie 2002 (nr. 1198, 2 octombrie 2003).

1246. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1199, 2 octombrie 2003).

1247. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei POGOLȘA Lilia (nr. 1202, 7 octombrie 2003).

1248. Hotărîre cu privire la revocarea din funcție a dlui BENIUC Valentin (nr. 1204, 8 octombrie 2003).

1249. Hotărîre cu privire la desemnarea în funcție a dlui COSTEȚKI Victor (nr. 1205, 8 octombrie 2003).

1250. Dispoziție (nr. 99-d, 1 octombrie 2003).

1251. Dispoziție (nr. 100-d, 2 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

278. Explicație cu privire la modul de stabilire a duratei concediilor anuale și modul de calculare a salariului mediu pentru plata indemnizației de concediu, indemnizației de eliberare din serviciu și pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare odată cu punerea în aplicare a Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 08/001, 3 octombrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;279.nbsp; Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 236, 2 octombrie 2003).

280. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină (nr. 238, 2 octombrie 2003).

281.Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către băncinbsp; (nr. 239, 2 octombrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte