RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
19.09.2003

Monitorul oficial Nr. 200-203

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

768. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 1450-III, 9 septembrie 2003).

769. Lege privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 283-XV, 4 iulie 2003).

770. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului silvic (nr. 1446-III, 8 septembrie 2003).

771. Lege pentru modificarea și completarea Codului silvic (nr. 327-XV, 18 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

772. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1448-III, 8 septembrie 2003).

773. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 333-XV, 24 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

774. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la apărarea națională (nr. 1449-III, 9 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

775. Lege cu privire la apărarea națională (nr. 345-XV, 25 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

776. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1451-III, 11 septembrie 2003).

777. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1452-III, 15 septembrie 2003).

778. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vladimir MORDEAC și Ivan MIRONIC (nr. 1453-III, 15 septembrie 2003).

779. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Vladimir GLIGOR și Vladimir MAZОLO (nr. 1454-III, 15 septembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1132. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1075, 4 septembrie 2003).

1133. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de conservare a energiei pentru anii 2003-2010 (nr. 1078, 5 septembrie 2003).

1134. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din învățămîntul superior universitar și elevilor din învățămîntul mediu de specialitate, cărora li se acordă burse nominale (de merit) pentru semestrul I al anului de studii 2003-2004 (nr. 1079, 5 septembrie 2003).

1135. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a șomerilor (nr. 1080, 5 septembrie 2003).

1136. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Uniunii Australiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1081, 8 septembrie 2003).

1137. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în vederea recalificării profesionale a militarilor trecuți în rezervă (retragere) din rîndurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova (nr. 1082, 8 septembrie 2003).

1138. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri doamnei Elena BEJENARU, șef al direcției generale relații internaționale și asistență tehnică a Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 1083, 8 septembrie 2003).

1139. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1084, 8 septembrie 2003).

1140. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și guvernele Statelor Benelux privind colaborarea în domeniul plasării în cîmpul muncii a lucrătorilor (nr. 1086, 8 septembrie 2003).

1141. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de achiziție și deservire reciprocă între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (nr. 1087, 8 septembrie 2003)....

1142. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Germania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1088, 8 septembrie 2003).

1143. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1089, 8 septembrie 2003).

1144. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 1090, 8 septembrie 2003).

1145. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă (nr. 1091, 8 septembrie 2003).

1146. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1092, 8 septembrie 2003).

1147. Hotărîre cu privire la edificarea Complexului comemorativ Feciorilor Patriei - Sfîntă Amintire (nr. 1093, 8 septembrie 2003).

1148. Hotărîre cu privire la Comisiile interguvernamentale moldo-kîrgîză și moldo-tadjică pentru colaborarea comercială, economică, științifică și tehnică (nr. 1094, 8 septembrie 2003).

1149. Hotărîre cu privire la unele măsuri de regenerare a resurselor genetice suine (nr. 1095, 8 septembrie 2003).

1150. Hotărîre despre transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 1096, 8 septembrie 2003).

1151. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1097, 8 septembrie 2003).

1152. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 495 din 24 aprilie 2003 (nr. 1099, 9 septembrie 2003).

1153. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 (nr. 1100, 9 septembrie 2003).

1154. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1305 din 4 octombrie 2002 (nr. 1101, 9 septembrie 2003).

1155. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1102, 9 septembrie 2003).

1156. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 1108, 11 septembrie 2003).

1157. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembire 1995 (nr. 1109, 11 septembrie 2003).

1158. Hotărîre privind modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1112, 11 septembrie 2003).

1159. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul combaterii infracțiunilor economice și contravențiilor în domeniul legislației fiscale (nr. 1114, 12 septembrie 2003).

1160. Hotărîre despre instituirea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului Acordului de credit între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone (nr. 1115, 12 septembrie 2003).

1161. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la lucrările summit-ului ordinar al Comunității Statelor Independente (or. Ialta, Ucraina, 18 - 19 septembrie 2003) (nr. 1116, 12 septembrie 2003).

1162. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției sanitar-veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru (nr. 1117, 12 septembrie 2003).

1163. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 1119, 12 septembrie 2003).

1164. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Mihail GARȘTEA, ministrul industriei al Republicii Moldova (nr. 1120, 12 septembrie 2003).

1165. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1121, 15 septembrie 2003).

1166. Hotărîre cu privire la administrarea Apeductului Soroca-Bălți (nr. 1127, 16 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;1167. Hotarîre cu privire la fondarea revistei Moldova (nr. 1128, 17 septembrienbsp;nbsp; 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;1168. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mironescu Valeriu (nr. 1129, 17 septembrie 2003).

nbsp; 1169. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Marian Boris (nr. 1130, 17 septembrie 2003).nbsp;

nbsp;1170. Hotărîre cu privire la numirea în funcțienbsp; a dlui Spivacenco Anatol (nr. 1131, 17 septembrie 2003).

nbsp; 1171. Hotărîre cu privire la majorarea salariilor agenților economici din sfera bugetară (nr. 1133, 17 septembrie 2003).

1172. Dispoziție (nr. 93-d, 8 septembrie 2003).nbsp;nbsp;

1173. Dispoziție (nr. 94-d,nbsp; 9 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1174. Dispoziție (nr. 96-d, 15 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1175. Dispoziție (nr. 97-d, 16 septembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin

262. Ordin privind mărimea plăților pentru folosirea mărcilor-proprietate a statului (nr. 44, 8 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

263. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii nr. 8 din 29.05.03 a Consiliului de Administrație al ANRTI privind reglementarea termenului de implementare a numerelor scurte și codurile de acces din șirul 1 de numere din Planul Național de Numerotare (nr. 17, 9 septembrie 2003).

Acte ale Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei și Narcobusinessului

264. Hotărîre cu privire la modificarea tabelelor și listelor substanțelor narcotice și psihotrope supuse controlului de către Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei și Narcobusinessului (nr. 3, 6 decembrie 2002).

265. Hotărîre cu privire la modificările în tabelele și listele substanțelor narcotice și psihotrope (nr. 7, 11 iulie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

266.nbsp; Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei
(nr. 221, 11 septembrie 2003).

nbsp;Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte