RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
19.08.2003

Monitorul oficial Nr.182-185

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

751. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 950-XIII, 19 iulie 1996).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1018. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice dintr-o singură sursă (nr. 951, 4 august 2003).

1019. Hotărîre cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 959, 4 august 2003).

1020. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 966, 6 august 2003).

1021. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 973, 7 august 2003).

1022. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 974, 7 august 2003).

1023. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 975, 7 august 2003).

1024. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 600 din 20 mai 2003 (nr. 977, 8 august 2003).

1025. Hotărîre cu privire la activitatea Reprezentanței comercial-economice a Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 978, 8 august 2003).

1026. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 979, 8 august 2003).

1027. Hotărîre cu privire la instituirea Centrului Național Științifico-Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare Familială (nr. 982, 11 august 2003).

1028. Hotărîre cu privire la componența Comisiei naționale TEMPUS pentru programele transeuropene de cooperare în domeniul învățămîntului superior (nr. 983, 11 august 2003).

1029. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 984, 11 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1030. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 985, 11 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1031. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor serviciului diplomatic al Republiciinbsp; Moldova peste hotare (nr. 987, 11 august 2003).

1032. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele măsuri pentru transmiterea valorilor mobiliare și cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 988, 11 august 2003).

1033. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind construcția gazoductului Căușeni-Chișinău (nr. 989, 11 august 2003).

1034. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 830 din 11 iulie 2003 (nr. 990, 12 august 2003).

1035. Hotărîre cu privire la Planul de acțiuni complexe în vederea eficientizării utilizării resurselor naturale, inclusiv a resurselor acvatice, resurselor minerale și a fondului forestier (nr. 991, 12 august 2003).

1036. Hotărîre cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (nr. 992, 12 august 2003).

1037. Dispoziție (nr. 76-d, 1 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1038. Dispoziție (nr. 78-d, 8 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1039. Dispoziție (nr. 80-d, 11 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1040. Dispoziție (nr. 81-d, 11 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1041. Dispoziție (nr. 82-d, 13 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

248. Hotărîre cu privire la deschiderea conturilor bancare în cadrul proiectelor de asistență tehnică străină în Republica Moldova (nr. 202, 13 august 2003).