RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.08.2003

Monitorul oficial Nr. 170-172

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

693. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul de calificare și atestarea judecătorilor (nr. 949-XIII, 19 iulie 1996).

694. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 1407-III, 28 iulie 2003).

695. Lege cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 216-XV, 29 mai 2003).

696. Decret pentru promulgarea Legii privind politica de stat pentru inovare și transfer tehnologic (nr. 1408-III, 28 iulie 2003).

697. Lege privind politica de stat pentru inovare și transfer tehnologic (nr. 289-XV, 10 iulie 2003).

698. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale (nr. 1411-III, 30 iulie 2003).

699. Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale (nr. 311-XV, 17 iulie 2003).

700. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene asupra recunoașterii și executării deciziilor privind supravegherea copiilor și restabilirea supravegherii copiilor (nr. 1412-III, 30 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

701. Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra recunoașterii și executării deciziilor privind supravegherea copiilor și restabilirea supravegherii copiilor (nr. 315-XV, 18 iulie 2003).

702. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1422-III, 31 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

703. Lege pentru modificarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 318-XV, 18 iulie 2003).

704. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1413-III, 30 iulie 2003).

705. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 320-XV, 18 iulie 2003).

706. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 1419-III, 31 iulie 2003).

707. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 321-XV, 18 iulie 2003).

708. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 1414-III, 30 iulie 2003).

709. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 330-XV, 24 iulie 2003).

710. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică și a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (nr. 1420-III, 31 iulie 2003).

711. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică și a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (nr. 332-XV, 24 iulie 2003).

712. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 1415-III, 30 iulie 2003).

713. Lege pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 334-XV, 24 iulie 2003).

714. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1417-III, 30 iulie 2003).

715. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 340-XV, 24 iulie 2003).

716. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1421-III, 31 iulie 2003).

717. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 342-XV, 24 iulie 2003).

718. Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile de redresare economico-financiară a organizațiilor teatral-concertistice (nr. 1418-III, 30 iulie 2003).

719. Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a organizațiilor teatral-concertistice (nr. 343-XV, 24 iulie 2003).

720. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1409-III, 29 iulie 2003).

721. Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 344-XV, 25 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

722. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea celui de-al patrulea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional (nr. 1416-III, 30 iulie 2003).

723. Lege privind acceptarea celui de-al patrulea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional (nr. 348-XV, 25 iulie 2003).

724. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1427-III, 4 august 2003).

725. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 352-XV, 31 iulie 2003).

726. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 243 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 1428-III, 4 august 2003).

727. Lege pentru modificarea articolului 243 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 353-XV, 31 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

728. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1429-III, 4 august 2003). ..

729. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 356-XV, 31 iulie 2003).

730. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1430-III, 4 august 2003).

731. Lege privind completarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal și a articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 357-XV, 31 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

732. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea unei părți a teritoriului parcului Valea Morilor din municipiul Chișinău drept proprietate exclusivă a statului (nr. 1431-III, 4 august 2003).

733. Lege privind declararea unei părți a teritoriului parcului Valea Morilor din municipiul Chișinău drept proprietate exclusivă a statului (nr. 360-XV, 31 iulie 2003).

734. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 609-XIV din 1 octombrie 1999 privind formarea organelor Procuraturii, reședința lor și circumscripțiile de activitate, structura și personalul (nr. 349-XV, 25 iulie 2003).

735. Hotărîre pentru confirmarea eliberării din funcția de prim-adjunct al Procurorului General (nr. 350-XV, 25 iulie 2003).

736. Hotărîre cu privire la modificarea componenței nominale a Colegiului Procuraturii (nr. 351-XV, 25 iulie 2003).

737. Decret privind numirea domnului Mihail MACAR în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești (nr. 1410-III, 29 iulie 2003).

738. Decret privind completarea anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22-III din 28 aprilie 2001 și modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 716-III din 10 iunie 2002 (nr. 1423-III, 31 iulie 2003).

739. Decret privind numirea domnului Petru GRICIUC în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele complexului agroindustrial și ale administrației publice (nr. 1424-III, 31 iulie 2003). .

740. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Gheorghe MADAN (nr. 1426-III, 31 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului de stat pe anul 2002 la Ministerul Finanțelor (nr. 45, 13 iunie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

954. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 908, 28 iulie 2003).

955. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 909, 28 iulie 2003).

956. Hotărîre cu privire la unele aspecte ce țin de comercializarea bunurilor sechestrate și confiscate (nr. 910, 29 iulie 2003).

957. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 911, 30 iulie 2003).

958. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 914, 30 iulie 2003).

959. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind măsurile de ameliorare a situației economico-financiare a Societății pe Acțiuni Chirsova (nr. 915, 30 iulie 2003).

960. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 916, 30 iulie 2003).

961. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 918, 31 iulie 2003).

962. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre modificarea art. 16 al Legii cu privire la avocatură (nr. 919, 31 iulie 2003).

963. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Andrei STRATAN, prim-viceministru al afacerilor externe (nr. 920, 31 iulie 2003).

964. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Construcții și Complexul locativ-comunal al Federației Ruse de colaborare în domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și gospodăriei locativ-comunale (nr. 921, 31 iulie 2003).

965. Hotărîre despre desemnarea organului național pentru realizarea prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul acțiunilor active asupra proceselor meteorologice și altor procese geofizice (nr. 922, 31 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

966. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, viceministru al economiei (nr. 923, 31 iulie 2003).

967. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind deșeurile de producție și menajere (nr. 924, 31 iulie 2003).

968. Hotărîre cu privire la măsurile de lichidare a consecințelor calamităților naturale (nr. 925, 31 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

969. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Titlului III al Codului fiscal (nr. 926, 1 august 2003).

970. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul permanent al Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova și modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 928, 1 august 2003) nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

971. Hotărîrenbsp; cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 10 iulie 2002 (nr. 929, 4 august 2003).

972. Hotărîre cu privire la încetarea activității comisiilor de lichidare a județelor și prefecturilor și de formare a raioanelor (nr. 946, 4 august 2003).

973. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada, prin cumul, cu reședința la Washington (nr. 948, 4 august 2003).

974. Hotărîre cu privire la crearea Departamentului integrare europeană (nr. 960, 4 august 2003).

975. Hotărîrenbsp; cu privire la numirea în funcție a dnei CATRINICI Larisa (nr. 963,nbsp; 6 august 2003).

976. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MIRONESCU Valeriu (nr. 964,nbsp; 6 august 2003).

977. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui LUPU Marian (nr. 965,nbsp; 6 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor
și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

222. Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licențiere a activității notariale (nr. 203, 16 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

223. Ordin privind Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarial (nr. 286, 11 iulie 2003).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

224. Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

225. Completări la Nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova.

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

225a. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorităților tutelare nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte