RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.07.2003

Monitorul oficial Nr. 155-158

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

628. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 1377-III, 17 iulie 2003).

629. Lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 251-XV, 19 iunie 2003).

630. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1380-III, 21 iulie 2003).

631. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 292-XV, 10 iulie 2003).

632. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1381-III, 21 iulie 2003).

633. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 299-XV, 11 iulie 2003).

634. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Facilitarea Comerțului și Transportului în Europa de Sud-Est) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1378-III, 18 iulie 2003).

635. Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Facilitarea Comerțului și Transportului în Europa de Sud-Est) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 301-XV, 11 iulie 2003).

636. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 103 din titlul III al Codului fiscal (nr. 1382-III, 21 iulie 2003).

637. Lege pentru completarea articolului 103 din titlul III al Codului fiscal (nr. 303-XV, 11 iulie 2003).

638. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1383-III, 21 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

639. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 314-XV, 18 iulie 2003).

640. Hotărîre pentru aprobarea Concepției privind orientarea, pregătirea și instruirea profesională a resurselor umane (nr. 253-XV, 19 iunie 2003).

641. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 296-XV, 11 iulie 2003).

642. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind evaluarea și acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare (nr. 307-XV, 17 iulie 2003).

643. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului (nr. 310-XV, 17 iulie 2003).

644. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la apărarea națională (nr. 312-XV, 17 iulie 2003).

645. Decret privind aprobarea Statutului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1379-III, 18 iulie 2003).

646. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1384-III, 22 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării, aprobării și executării bugetului județului Cahul pe anul 2002 (nr. 30b, 16 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

905. Hotărîre despre aprobarea Concepției de dezvoltare și Schemei de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010 (nr. 830, 11 iulie 2003).

906. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 875 din 27 septembrie 1999 (nr. 852, 14 iulie 2003).

907. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 853, 14 iulie 2003).

908. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 5 martie 2003 (nr. 854, 14 iulie 2003).

909. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 856, 14 iulie 2003).

910. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei cu privire la cooperarea în scopul implementării Protocolului de la Kyoto al Convenției Cadru a Națiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei (nr. 858, 14 iulie 2003).nbsp;

911. Hotărîre pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 862, 14 iulie 2003).

912. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 16 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 863, 14 iulie 2003).

913. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea tehnică în domeniul gospodăriei rutiere (nr. 865, 14 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

914. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică și tehnico-științifică între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Municipale și Agriculturii al Statului Qatar (nr. 866, 14 iulie 2003).

915. Hotărîre despre aprobarea statelor de personal ale Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al Ministerului Sănătății desconcentrat în raioanele și municipiile Republicii Moldova (nr. 867, 14 iulie 2003). ...

916. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 35 din 20 ianuarie 2003 (nr. 868, 14 iulie 2003).

917. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 139 din 9 februarie 1998 (nr. 869, 14 iulie 2003).

918. Hotărîre cu privire la învestirea Ministerului Apărării cu dreptul de procurare a spațiului locativ (nr. 870, 14 iulie 2003).

919. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 874, 14 iulie 2003).

920. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 875, 14 iulie 2003).

921. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1297 din 27 noiembrie 2001 (nr. 876, 14 iulie 2003).

922. Hotărîre privind aprobarea Listei organizațiilor și întreprinderilor Societății Orbilor, Societății Surzilor și Societății Invalizilor, scutite de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate (nr. 879, 15 iulie 2003).

923. Hotărîre privind aprobarea proiectului de Decret al Președintelui Republicii Moldova despre reorganizarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport în Universitatea de Educație Fizică și Sport (nr. 880, 15 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

924. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Părții moldave a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în problemele asigurării drepturilor minorităților naționale și componenței ei nominale (nr. 882, 15 iulie 2003).

925. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind transmiterea taberei de odihnă pentru copii din s. Romanești, raionul Strășeni (nr. 883, 15 iulie 2003).

926. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 446 din 30 iulie 1996 (nr. 885, 16 iulie 2003).

927. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr.886, 16 iulie 2003).

928. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile economice (nr. 887, 16 iulie 2003).

929. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la stabilirea taxei de salvgardare la importul de zahăr (nr. 888, 16 iulie 2003).

930. Hotărîre despre Agenția Națională pentru Protecția Concurenței și Reglementarea Monopolurilor (nr. 889, 16 iulie 2003).

931. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 890, 17 iulie 2003).

932. Hotărîre cu privire la crearea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Moldova (nr. 891, 17 iulie 2003).

933. Hotărîre cu privire la reorganizarea Liceului agroindustrial din mun. Ungheni (nr. 892, 18 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

934. Hotărîre despre rezultatele examinării raportului de dare de seamă a Guvernului Republicii Moldova în Parlament și măsurile de soluționare a problemelor abordate (nr. 894, 21 iulie 2003).

935. Hotărîre cu privire la proiectul de lege pentru completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 895, 22 iulie 2003).

936. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 896, 22 iulie 2002).

937. Dispoziție (nr. 73-d, 15 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

209. Modul de virare și restituire a sumelor de garanție achitate de agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova.

210. Informație (nr. 07/3-180, 15 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

211. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Fabrica de Beton și Mortar (nr. 19/2, 10 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

212. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorului independent pentru SA Parcul de autobuze din Bălți (nr. 19/4, 10 iulie 2003).

213. Hotărîre cu privire la retragerea licenței și excluderea OAI Manager Habilitat-ES SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 19/6, 10 iulie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte