RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.07.2003

Monitorul oficial Nr. 138-140

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

556. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1336-III, 30 iunie 2003).

557. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 240-XV, 13 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

558. Hotărîre cu privire la raportul de activitate a Băncii Naționale a Moldovei în anul 2002 (nr. 262-XV, 26 iunie 2003).

559. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 269-XV, 27 iunie 2003).

560. Decret privind eliberarea domnului Alexandru CAȘU din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 1342-III, 2 iulie 2003).

561. Decret privind numirea doamnei Elena LAZAREVA în funcția de președinte al Curții de Apel Comrat (nr. 1343-III, 2 iulie 2003).

562. Decret privind numirea domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane (nr. 1344-III, 3 iulie 2003).

563. Decret privind numirea domnului Mihail VOLOSIUC în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 1345-III, 3 iulie 2003).

564. Decret privind numirea domnului Alexandru SANDU în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr. 1346-III, 3 iulie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 Cu privire la avocatură (nr. 12, 19 iunie 2003).nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței valorificării și rambursării creditelor externe primite pe parcursul anilor 1991-2002 (nr. 9, 28 martie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

824. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova (nr. 746, 21 iunie 2003).

825. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mobilizarea la locul de muncă (nr. 751, 24 iunie 2003).

826. Hotărîre cu privire la redistribuirea volumelor investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 769, 26 iunie 2003).

827. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 778, 30 iunie 2003).

828. Hotărîre despre retragerea proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 779, 30 iunie 2003).

829. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul-tip de activitate a Părții moldave a comisiilor mixte interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, culturală, științifică și tehnică (nr. 780, 30 iunie 2003).

830. Hotărîre cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală (nr. 783, 30 iunie 2003).

831. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 13 din Legea învățămîntului (nr. 784, 30 iunie 2003).

832. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră (nr. 785, 30 iunie 2003).

833. Hotărîre privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 786, 30 iunie 2003).

834. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 789, 30 iunie 2003).

835. Hotărîre cu privire la repartizarea fondului de rezervă al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică pe anul 2003 (nr. 790, 1 iulie 2003).

836. Hotărîre cu privire la înmatricularea în anul 2003 a unor categorii de candidați în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova cu finanțare extrabugetară (nr. 801, 2 iulie 2003).

837. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repatrierea copiilor-cetățeni ai Republicii Moldova abandonați în străinătate (nr. 805, 2 iulie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

186. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/1, 24 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

187. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 17/2, 24 iunie 2003).

188. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - brokeraj, eliberate anterior Organizației de Administrare a Investițiilor Managerul Fondului REAL Econ SA (nr. 17/6, 24 iunie 2003).