RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.06.2003

Monitorul oficial Nr. 123-125

Abonați-vă pentru detalii

. Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

499. Hotărîre privind Raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 238-XV, 13 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

500. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea proiectelor de legi privind modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 243-XV, 13 iunie 2003).

501. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1311-III, 12 iunie 2003).

502. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1312-III, 12 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

503. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1313-III, 12 iunie 2003).

504. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1314-III, 12 iunie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. 11 alin. (3) și (4) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 Cu privire la statutul judecătorului, cu modificările și completările ulterioare, și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii în redacția Legii nr. 373-XV din 19 iulie 2001 Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 9, 27 mai 2003).

12. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 Privind partidele și alte organizații social-politice în redacția legilor nr. 146-XIV din 30 septembrie 1998, nr. 367-XIV din 29 aprilie 1999, nr. 795-XIV din 10 februarie 2000 și nr. 1534-XV din 13 decembrie 2002 Pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 11, 3 iunie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind rezultatele controlului efectuat la Primăria mun. Soroca asupra elaborării și executării bugetului pe anul 2002 (nr. 20, 23 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

744. Hotărîre despre aprobarea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 670, 9 iunie 2003).

745. Hotărîre cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 675, 9 iunie 2003).

746. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului pentru coordonarea activității de realizare a Concepției naționale a agriculturii ecologice, fabricării și comercializării produselor alimentare ecologice și genetic nemodificate (nr. 697, 12 iunie 2003).

747. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind activitatea particulară de detectiv și pază (nr. 698, 12 iunie 2003).

748. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea titlurilor II și III din Codul fiscal (nr. 703, 12 iunie 2003).

749. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de susținere financiară a uniunilor de creație din Moldova (nr. 706, 12 iunie 2003).

750. Hotărîre cu privire la transmiterea parțială a patrimoniului întreprinderii afiliate Sanatoriul Moldova, or. Odesa (nr. 707, 12 iunie 2003).

751. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 708, 12 iunie 2003).

752. Hotărîre despre mersul executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 6 martie 2001 (nr. 709, 12 iunie 2003).

753. Hotărîre despre măsurile de efectuare a operațiunilor import-export de către agenții economici dislocați în raioanele de Est ale Republicii Moldova (nr. 712, 12 iunie 2003).

754. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii privind statutul municipiului Chișinău (nr. 713, 12 iunie 2003).

755. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar (nr. 714, 13 iunie 2003).

756. Hotărîre cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare academică și acreditare a instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar și modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate (nr. 716, 13 iunie 2003).

757. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 5 martie 2003 (nr. 718, 13 iunie 2003).

758. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 719, 13 iunie 2003).

759. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 721, 13 iunie 2003).

760. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 722, 13 iunie 2003).

761. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internațional al Microcreditului-2005 (nr. 723, 13 iunie 2003).

762. Hotărîre cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorității administrației publice centrale și locale (nr. 724, 13 iunie 2003).

763. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în autoritățile publice (nr. 725, 13 iunie 2003).

764. Hotărîre despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor în anul 2003 (nr. 728, 16 iunie 2003).

765. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 729, 16 iunie 2003).

766. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 730, 16 iunie 2003).

767. Hotărîre privind transmiterea unităților de transport și utilajului special de la balanța Departamentului Situații Excepționale la balanța Ministerului Afacerilor Interne (nr. 731, 16 iunie 2003).

768. Hotărîre privind normele de elaborare a structurii și schemei de încadrare ale autorităților administrației publice centrale și subdiviziunilor lor desconcentrate în teritoriu (nr. 732, 16 iunie 2003).

769. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 23 mai 2003 (nr. 733, 16 iunie 2003).

770. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor și altor autorități administrative centrale (nr. 735, 16 iunie 2003).

771. Dispoziție (nr. 62-d, 16 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

161. Hotărîre cu privire la mesajul de recunoștință al Comisiei Electorale Centrale (nr. 2200, 11 iunie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte