RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
18.09.2015

Monitorul Oficial Nr. 258-261

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

489. Lege privind controlul tutunului (nr. 278-XVI, 14 decembrie 2007)

490. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor (nr. 1746-VII, 9 septembrie 2015)

491. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (nr. 160, 30 iulie 2015)

492. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători ai Fabricii de Confecţii „Ionel” SA (nr. 1747-VII, 9 septembrie 2015)

493. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Fabricii de Confecţii „Ionel” SA (nr. 1748-VII, 9 septembrie 2015)

494. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Galina SPÎNU (nr. 1749-VII, 9 septembrie 2015)

495. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” (nr. 1750-VII, 9 septembrie 2015)

496. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Alexandra CONUNOVA-DUMORTIER (nr. 1751-VII, 9 septembrie 2015)

497. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Nicanor BABÎRĂ (nr. 1752-VII, 10 septembrie 2015)

498. Decret privind declararea zilei de doliu naţional în legătură cu decesul actorului Mihai VOLONTIR (nr. 1753-VII, 15 septembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre cu privire la Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?” (nr. 28, 17 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

699. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea unei sintagme din art. 60 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 608, 11 septembrie 2015)

700. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 609, 11 septembrie 2015)

701. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 610, 11 septembrie 2015)

702. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 74 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 611, 11 septembrie 2015)

703. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 67 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 612, 11 septembrie 2015)

704. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei privind prelungirea mandatului Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina (nr. 613, 11 septembrie 2015)

705. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Acordului pentru facilitarea comerţului, aprobat la Bali la 7 decembrie 2013 (nr. 614, 11 septembrie 2015)

706. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014 (nr. 615, 11 septembrie 2015)

707. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 616, 11 septembrie 2015)

708. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului privind interacţiunea în domeniul preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen din 22 ianuarie 1993 (nr. 617, 11 septembrie 2015)

709. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 87 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 618, 11 septembrie 2015)

710. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 619, 11 septembrie 2015)

711. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 620, 11 septembrie 2015)

712. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 12 august 2015 (nr. 621, 11 septembrie 2015)

713. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 622, 11 septembrie 2015)

714. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 2 alineatul (4) din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 623, 11 septembrie 2015)

715. Hotărîre privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională (nr. 624, 11 septembrie 2015)

716. Hotărîre privind edificarea în oraşul Ialoveni a bustului regelui Ferdinand I (nr. 625, 11 septembrie 2015)

717. Hotărîre privind edificarea în satul Recea, raionul Rîşcani, a monumentului în memoria victimelor represiunilor staliniste (nr. 626, 11 septembrie 2015)

718. Hotărîre privind edificarea în satul Nemţeni, raionul Hînceşti, a monumentului în memoria victimelor represiunilor staliniste (nr. 627, 11 septembrie 2015)

719. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 628, 11 septembrie 2015)

720. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Ion CRUDU (nr. 629, 11 septembrie 2015)

721. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion CEBANU (nr. 630, 11 septembrie 2015)

722. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor VEREGA (nr. 631, 11 septembrie 2015)

723. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 632, 11 septembrie 2015)

724. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 633, 11 septembrie 2015)

725. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie MELENCIUC (nr. 636, 16 septembrie 2015)

726. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Octavian APOSTOL (nr. 637, 16 septembrie 2015)

727. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 638, 16 septembrie 2015)

728. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae HÎNCU (nr. 639, 16 septembrie 2015)

725. Dispoziţie (nr. 122-d, 14 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1706. Ordin cu privire la aprobarea Contractului–tip privind utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modulului „Instituția – Trezoreria” (nr. 122, 12 august 2015)

1707. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 129, 8 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1708. Ordin cu privire la completarea Ordinului nr.115 din 12 iunie 2015 (nr. 168, 10 septembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1709. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 81, 8 septembrie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1710. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1711. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (nr. 47/9, 12 august 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1712. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 639/25, 2 septembrie 2015)

1713. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.640/25 din 2 septembrie 2015 cu privire la demersul domnului Mihail Macar, președintele Judecătoriei Hîncești, referitor la executarea Hotărîrii CSM nr.500/20 din 30 iunie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1714. Decizie (nr. 01 SS, 8 aprilie 2015)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1715. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 (nr. 219-A, 14 septembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1716. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.402 din 13.05.2015 (nr. 763, 15 septembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1717. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010 (nr. 7, 26 august 2015)

1718. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 20, 10 septembrie 2015)

1719. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate (nr. 216, 20 august 2015)

1720. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013 (nr. 217, 20 august 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte