RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.09.2015

Monitorul Oficial Nr. 254-257

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

484. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 1745-VII, 7 septembrie 2015)

485. Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 167, 31 iulie 2015)

486. Decret privind eliberarea domnului Anatolie DOGA din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1742-VII, 4 septembrie 2015)

487. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1743-VII, 7 septembrie 2015)

488. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” (nr. 1744-VII, 7 septembrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

25. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 287 alin. (1) din Codul de procedură penală (reluarea urmăririi penale) (Sesizarea nr. 15g/2015) (nr. 12, 14 mai 2015)

26. Hotărâre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 34e/2015) (nr. 23, 4 septembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Drochia pe anul 2014 (nr. 31, 24 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

696. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 607, 7 septembrie 2015)

697. Dispoziţie (nr. 118-d, 7 septembrie 2015)

698. Dispoziţie (nr. 119-d, 7 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1702. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015 (nr. 166, 4 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1703. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 639, 11 august 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1704. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/1, 4 septembrie 2015)

1705. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „DUȘMANI” (nr. 50/3, 4 septembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte