RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.12.2004

Monitorul oficial Nr. 237-240

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;1024. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 1 din Legea fondului rutier
nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 și a punctului 37 din Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 2142-III, 14 decembrie 2004).

1025. Lege pentru completarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 și a punctului 37 din Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 363-XV, 5 noiembrie 2004).

1026. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 2126-III,
7 decembrie 2004).

1027. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 383-XV, 18 noiembrie 2004).

1028. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2005 (nr. 2137-III, 13 decembrie 2004).

1029. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2005 (nr. 385-XV, 25 noiembrie 2004).

1030. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților și sancțiunilor fiscale (amenzilor) (nr. 2144-III, 17 decembrie 2004).

1031. Lege privind anularea penalităților și sancțiunilor fiscale (amenzilor) (nr. 388-XV, 25 noiembrie 2004).

1032. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 2145-III, 17 decembrie 2004).

1033. Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 401-XV, 2 decembrie 2004).

1034. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 2146-III, 17 decembrie 2004).

1035. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 407-XV, 2 decembrie 2004).

1036. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentului la articolul 1 al Acordului de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 2147-III, 17 decembrie 2004).

1037. Lege privind acceptarea amendamentului la articolul 1 al Acordului de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 415-XV, 9 decembrie 2004).

1038. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 411-XV, 9 decembrie 2004).

1039. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea articolului 253 din Codul de procedură civilă (nr. 413-XV, 9 decembrie 2004).

1040. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 416-XV, 9 decembrie 2004).

1041. Hotărîre privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi (nr. 419-XV, 16 decembrie 2004).

1042. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 420-XV,
16 decembrie 2004).

1043. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru susținerea sectorului agrar, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 107-XV din 16 aprilie 2004 (nr. 426-XV, 16 decembrie 2004).

1044. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar căpitanului de poliție Valeriu GNATIUC
(nr. 2143-III, 17 decembrie 2004).

1045. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Nicolai PERSTNIOV (nr. 2148-III,
17 decembrie 2004).

1046. Decret privind eliberarea domnului Ion POPESCU din funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 2149-III, 17 decembrie 2004).

1047. Decret privind numirea domnului Andrei STRATAN în funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe (nr. 2150-III, 21 decembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1580. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a învățămîntului secundar profesional
(nr. 1334, 3 decembrie 2004).

1581. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente ale festivalurilor internaționale și a modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 26 iulie 2004 (nr. 1350, 7 decembrie 2004).

1582. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 7 decembrienbsp; 2001 și abrogarea Dispoziției Guvernului nr. 73 din 29 iulie 2002 (nr. 1357, 7 decembrie 2004).

1583. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1286-XV dinnbsp; 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaților (nr. 1374, 13 decembrie 2004).

1584. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea expozițională și de tîrguri (nr. 1377, 13 decembrie 2004).

1585. Hotărîre cu privire la organizarea asamblării rachetelor antigrindină în Moldova (nr. 1380, 13 decembrie 2004).

1586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1385, 15 decembrie 2004).

1587. Hotărîre cu privire la compensarea parțialănbsp; a pierderilor suportate de producătorii agricoli din localitățile situate în zona de securitate (nr. 1386, 16 decembrie 2004).

1588. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 1387, 16 decembrie 2004).

1589. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1388, 16 decembrie 2004).

1590. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 759 din 6 iulie 2004 (nr. 1389, 16 decembrie 2004).

1591. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 15 septembrie 2003nbsp; (nr. 1390, 16 decembrie 2004).

1592. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea articolului 4 al Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 1391, 16 decembrie 2004).

1593. Hotărîre cu privire la numirea domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica India, prin cumul, cu reședința la Tașkent (nr. 1393, 16 decembrie 2004).

1594. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 452-XV din 14 noiembrie 2003 cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 1394, 16 decembrie 2004).

1595. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției sanitare veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan (nr. 1395, 16 decembrie 2004).

1596. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 1396, 16 decembrie 2004).

1597. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
(nr. 1397, 16 decembrie 2004).

1598. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului amendamentelor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățămînt acreditate în Republica Moldova și Rom`nia, semnat la București la 20 iunie 1998 (nr. 1398, 16 decembrie 2004).

1599. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea economică (nr. 1399, 16 decembrie 2004).

1600. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Tudor COLESNIUC, ministrul interimar al apărării, pentru semnarea Apendicelui III la Anexa de implementare D a Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Agenția Națională de Imagistică și Cartografie a Ministerului Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea și schimbul de bază în domeniul de informație și servicii geospațiale globale (nr. 1400, 16 decembrie 2004).

1601. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 1401, 16 decembrie 2004).

1602. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului public al statului în proprietatea publică a unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (nr. 1402, 16 decembrie 2004).

1603. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 20 februarie 2004 (nr. 1403, 17 decembrie 2004).

1604. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 316 din 30 martie 2004 (nr. 1405, 17 decembrie 2004).

1605. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei, Finanțelor și Industriei al Republicii Franceze (nr. 1406, 17 decembrie 2004).

1606. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1206 din 8 octombrie 2003 (nr. 1407, 17 decembrie 2004).

1607. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1408, 17 decembrie 2004).

1608. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1409, 17 decembrie 2004).

1609. Hotărîre cu privire la Planul de acțiuni privind asigurarea cu spațiu locativ a persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova (nr. 1410, 20 decembrie 2004).

1610. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unui teren din circuitul agricol pentru construcția liniei căii ferate Revaca - Căinari (nr. 1411, 20 decembrie 2004).

1611. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1412, 20 decembrie 2004).

1612. Hotărîre cu privire la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind transporturile aeriene (nr. 1413, 20 decembrie 2004).

1613. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COLОBNEAC Tudor (nr. 1429, 22 decembrie 2004).

1614. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei POPESCU Ala (nr. 1430, 22 decembrie 2004).

1615. Dispoziție (nr. 188-d, 15 decembrie 2004).

1616. Dispoziție (nr. 189-d, 16 decembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

501. Lista avocaților din Republica Moldova care vor acorda asistență juridică din oficiu.

502. Informație privind suspendarea activității notarului privat Panuș Carolina, mun. Chișinău (nr. 536, 2 decembrie 2004).

503. Informație privind suspendarea activității notarului privat Buză Irina, mun. Chișinău (nr. 570,
15 decembrie 2004).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

nbsp;al Republicii Moldova

504. Comunicat (nr. (17-13-02/1-4848)-53, 17 decembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

505. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 17 decembrie 2004).

506. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Uiut-Service (nr. 40/2, 17 decembrie 2004).

507. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Manager de Fond Manager-Prim SRL (nr. 40/5, 17 decembrie 2004).

508. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberate anterior Organizației de administrare a investițiilor DoCrad-Managerul Fondului SA (nr. 40/6, 17 decembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

509. Hotărîre cu privire la rectificarea Politicii monetare și valutare a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2004 (nr. 316, 14 decembrie 2004).

510. Hotărîre privind Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2005
(nr. 317, 14 decembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte