RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.12.2004

Monitorul oficial Nr. 233-236

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

998. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 2125-III, 6 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

999. Lege cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 354-XV, 28 octombrie 2004).

1000. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2136-III, 13 decembrie 2004).

1001. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 384-XV, 25 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1002. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional (nr. 2129-III, 7 decembrie 2004).

1003. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional (nr. 389-XV, 25 noiembrie 2004).

1004. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 1 al Legii nr. 13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului (nr. 2130-III, 7 decembrie 2004).

1005. Lege privind modificarea articolului 1 al Legii nr. 13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului (nr. 390-XV, 25 noiembrie 2004).

1006. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2127-III, 7 decembrie 2004).

1007. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 391-XV, 25 noiembrie 2004).

1008. Decret privind promulgarea Legii pentru anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 2138-III, 13 decembrie 2004).

1009. Lege pentru anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 394-XV, 25 noiembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

1010. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 2139-III, 13 decembrie 2004).

1011. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 405-XV, 2 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1012. Hotărîre cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la Consiliul Europei și de implementare a recomandărilor acestuia (nr. 377-XV, 18 noiembrie 2004).

1013. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității antreprenoriale (nr. 397-XV, 2 decembrie 2004).

1014. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 și privind modificarea și completarea Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 399-XV, 2 decembrie 2004).nbsp;

1015. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 403-XV, 2 decembrie 2004).

1016. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 375-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 404-XV, 2 decembrie 2004).

1017. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 406-XV, 2 decembrie 2004).

1018. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 408-XV, 2 decembrie 2004).

1019. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din agricultură (nr. 410-XV, 2 decembrie 2004).

1020. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Memorandumului dintre Republica Moldova și Republica Letonă cu privire la cooperare în domeniul integrării europene și activității vamale (nr. 2131-III, 7 decembrie 2004).

1021. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2135-III, 10 decembrie 2004).

1022. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 76 din 25 martie 1992 (nr. 2140-III, 13 decembrie 2004).

1023. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Dumitru TCACI (nr. 2141-III, 13 decembrie 2004).

nbsp;Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1540. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a obligațiilor fiscale ale agenților economici amplasați în localitățile din stînga Nistrului și în mun. Bender (nr. 1330, 1 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1541. Hotărîre cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri și jucării pentru copiii orfani și cei rămași fără îngrijirea părinților din casele de copii, școlile (gimnaziile) - internat de toate tipurile (nr. 1335, 3 decembrie 2004).

1542. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1342, 7 decembrie 2004).

1543. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli aferente mijloacelor extrabugetare ale Ministerului Apărării pe anul 2004 (nr. 1343, 7 decembrie 2004).

1544. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1344, 7 decembrie 2004).nbsp;

1545. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1345, 7 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1546. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului familiei (nr. 1346, 7 decembrie 2004).

1547. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în domeniul reciclării profesionale a militarilor trecuți în rezervă (retragere) din rîndurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova, semnat la Londra la 20 octombrie 2004 (nr. 1347, 7 decembrie 2004).

1548. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Malayesiei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1348, 7 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1549. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 28 iunie 1999 (nr. 1349, 7 decembrie 2004).

1550. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1351, 7 decembrie 2004).

1551. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, semnat la Baku la 26 octombrie 2004 (nr. 1352, 7 decembrie 2004). nbsp;

1552. Hotărîre pentru retragerea din Parlament a unor proiecte de legi
(nr. 1353, 7 decembrie 2004).

1553. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 1354, 7 decembrie 2004).

1554. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 (nr. 1355, 7 decembrie 2004).

1555. Hotărîre privind evoluția economiei naționale și executarea bugetului în
9 luni ale anului 2004 (nr. 1356, 7 decembrie 2004).

1556. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Titlului IV al Codului fiscal (nr. 1358, 8 decembrie 2004).

1557. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1359, 8 decembrie 2004).

1558. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1360, 8 decembrie 2004).

1559. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 1361, 8 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1560. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1362, 8 decembrie 2004).

1561. Hotărîre cu privire la decernarea unor premii (nr. 1366, 9 decembrie 2004).

1562. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei pentru efectuarea vizitei oficiale în Republica Azerbaidjan (nr. 1368, 10 decembrie 2004).

1563. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor în anul 2003 și semestrul I al anului 2004 (nr. 1369, 10 decembrie 2004).

1564. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 1370, 10 decembrie 2004).

1565. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Victoria IFTODI, ministrul justiției (nr. 1372, 10 decembrie 2004).

1566. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1373, 13 decembrie 2004).

1567. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2005 (nr. 1375, 13 decembrie 2004).

1568. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 1376, 13 decembrie 2004).

1569. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului și structurii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 1378, 13 decembrie 2004).

1570. Hotărîre cu privire la realizarea unor acțiuni întru eficientizarea activității autorităților administrației publice centrale și locale (nr. 1379, 13 decembrie 2004).

1571. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CROHIN Ion (nr. 1381, 14 decembrie 2004). nbsp;

1572. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MRUG Vitalie (nr. 1382, 14 decembrie 2004).

1573. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VIERU Mihai (nr. 1383, 14 decembrie 2004).

1574. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 11 noiembrie 2004 (nr. 1384,15 decembrie 2004).

1575. Dispoziție (nr. 183-d, 7 decembrie 2004).

1576. Dispoziție (nr. 184-d, 8 decembrie 2004).

1577. Dispoziție (nr. 185-d, 8 decembrie 2004).

1578. Dispoziție (nr. 186-d, 10 decembrie 2004).

1579. Dispoziție (nr. 187-d, 10 decembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii

Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie

al Republicii Moldova

490. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

al Republicii Moldova

491. Ordin privind atribuirea codurilor subdiviziunilor (nr. 222, 13 decembrie 2004).

492. Ordin privind aprobarea formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (nr. 223, 14 decembrie 2004).

493. Comunicat privind completarea Comunicatului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova nr. 17-2-09/1-565-2275/12 din 28 mai 2004 (nr. 17-2-09/1-1001-4684/23, 7 decembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

494. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare - SRL Real-Manager (nr. 38/2, 2 decembrie 2004).

495. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor Băncii Comerciale Eximbank SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj și de dealer (nr. 38/4, 2 decembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

496. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor în Statutul și Declarația de Investiții ale Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat Credo-Invest S.A. (nr. 38/5, 2 decembrie 2004).nbsp;

497. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor în Regulamentul Consiliului de Observatori, Regulamentul stabilirii cuantumurilor remunerației Managerului, Depozitarului, Registratorului și Auditorului fondului, Regulamentul Comisiei de Cenzori, Declarația de Investiții ale Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat Credo-Invest S.A. (nr. 38/6, 2 decembrie 2004).

498. Ordonanță cu privire la anularea pct. 2 din Ordonanța CNVM nr. 26/1-O din 09.07.2002 (nr. 38/7-O, 2 decembrie 2004).

499. Ordonanță cu privire la anularea acțiunii Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 35/1-O din 17.11.2004 (nr. 39/1-O, 3 decembrie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

500. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 310, 9 decembrie 2004).

PArtea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte