RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.09.2004

Monitorul oficial Nr. 175-177

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

790. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Gheorghe POSTOVANU (nr. 2003-III, 17 septembrie 2004).

791. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Nadejda HОNCU (nr. 2004-III, 17 septembrie 2004).

792. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Ecaterina HANGANU și domnului Semion LUTENCO (nr. 2005-III, 17 septembrie 2004).

793. Decret privind eliberarea domnului Ion GONCEAR din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 2006-III, 20 septembrie 2004).

794. Decret privind eliberarea doamnei Aliona CARAUȘ din funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 2007-III, 20 septembrie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței administrării cheltuielilor la Ministerul Sănătății și realizării Programelor naționale în domeniul de asistență medicală în perioada anilor 2002-2004 (trimestrul I) (nr. 50, 23 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1192. Hotărîre cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare și de restructurare a întreprinderilor industiale (nr. 896, 3 august 2004).

1193. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național în domeniul științei și tehnicii (nr. 959, 23 august 2004).

1194. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale permanente în vederea examinării problemelor ce țin de negocierea, contractarea și utilizarea împrumuturilor de stat externe, precum și de acordarea garanțiilor de stat pentru împrumuturile de stat externe (nr. 1003, 10 septembrie 2004).

1195. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal (nr. 1005, 13 septembrie 2004).

1196. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor de transport supuse înzestrării cu echipamente ale sistemului de navigație prin satelit (nr. 1007, 13 septembrie 2004).

1197.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștința de cauză aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional (nr. 1008, 13 septembrie 2004).

1198. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1009, 13 septembrie 2004).

1199. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 1010, 13 septembrie 2004).nbsp;

1200. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1011, 13 septembrie 2004).

1201. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției și obiectivelor dezvoltării și consolidării pieței asigurărilor în Moldova pe termen mediu (2004-2007) (nr. 1012,nbsp; 13 septembrie 2004).

1202. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM (nr. 1015, 13 septembrie 2004).

1203. Hotărîre privind instalarea în or. Anenii Noi a monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt (nr. 1017, 13 septembrie 2004).

1204. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului (nr. 1018, 13 septembrie 2004).

1205. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la Acordul privind constituirea Agenției pentru Cooperare și Informare în Comerțul Internațional ca organizație interguvernamentală (nr. 1019, 13 septembrie 2004).

1206. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 811 din 14 iulie 2004 (nr. 1020, 13 septembrie 2004).

1207. Hotărîre cu privire la efectuarea unor investiții capitale (nr. 1021, 13 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1208. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea art. 3 și 4 din Legea nr. 205-XV din 29 mai 2003 cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1024, 14 septembrie 2004).

1209. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȘTIRBAN Mihail (nr. 1026, 17 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1210. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 4 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 1027, 20 septembrie 2004).

1211. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind acordarea asistenței Universității de Stat din Taraclia, Republica Moldova (nr. 1028, 20 septembrie 2004).

1212. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 1029, 20 septembrie 2004).

1213. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind dezvoltarea cooperării (nr. 1030, 20 septembrie 2004).

1214. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1031, 20 septembrie 2004).

1215. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1032, 20 septembrie 2004).

1216. Hotărîre cu privire la eficientizarea activității organelor responsabile de asigurarea securității aeronautice (nr. 1033, 21 septembrie 2004).

1217. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1034, 21 septembrie 2004).nbsp;

1218. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Stratan Gheorghe.(nr. 1046, 22 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1219. Dispoziție (nr. 141-d, 15 septembrie 2004).

1220. Dispoziție (nr. 143-d, 21 septembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

339. Informație privitor la modul de încasare și evidență a veniturilor în unele unități teritoriale ale Trezoreriei de Stat în legătură cu trecerea lor la deservire în altă bancă (nr. 07/1-3-180, 16 septembrie 2004). ............

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

340. Ordin privitor la învestirea cu împuterniciri a notarului de stat (nr. 413, 16 septembrie 2004).

341. Ordin cu privire la modificarea punctului 12 al Regulamentului Comisiei de licențiere a activității notariale (nr. 416, 21 septembrie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

342. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea planurilor de lichidare a FIP "Glor-Invest" SA, FIP "Zodiac-Invest" SA, FINN "Soprocominvest" SA și FINN "Cais-F" SA în proces de lichidare (nr. 29/6, 4 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

343. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Fabrica de confecții "Ionel" SA (nr. 30/1-1, 6 septembrie 2004).

344. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor SA "Suceava" (nr. 30/1-2, 6 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte