RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.09.2004

Monitorul oficial Nr. 168-170

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

770. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1988-III, 26 august 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

771. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 273-XV, 16 iulie 2004).

772. Decret pentru promulgarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1985-III, 26 august 2004).

773. Lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 289-XV, 22 iulie 2004).

774. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" domnilor Dumitru ALCAZ și Alexandr ȘULGA (nr. 1987-III, 26 august 2004).

775. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Semion ODAINIC (nr. 1989-III, 1 septembrie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

23. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 782-37 din 8 iulie 2004 "Despre reglementarea situației în rețelele de telecomunicații ale Moldovei" (nr. 21, 2 septembrie 2004). ................................

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetelor raioanelor și bugetului mun. Bălți pe anul 2003 (nr. 45, 2 iulie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1150. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal (nr. 968, 1 septembrie 2004).

1151. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 26 aprilie 2004 (nr. 969, 1 septembrie 2004).

1152. Hotărîre cu privire la ameliorarea situației economico-financiare a Societății pe Acțiuni "Adlerski vinzavod" (nr. 970, 1 septembrie 2004).

1153. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la articolul 1 al Convenției asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (nr. 971, 1 septembrie 2004).

1154. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Departamentul investigații financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate (nr. 973, 1 septembrie 2004).

1155. Hotărîre cu privire la dizolvarea Agenției pentru Restructurarea Agriculturii (nr. 974, 1 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1156. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului MOLDPRO (nr. 975, 1 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1157. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 976, 1 septembrie 2004).

1158. Hotărîre privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale și amplasarea construcțiilor în centrul istoric și în spațiile verzi ale mun. Chișinău (nr. 978, 2 septembrie 2004).

1159. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 980, 2 septembrie 2004).

1160. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui TARAN Nicolae (nr. 981, 2 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1161. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei MOCANU Elena (nr. 982, 2 septembrie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;

1162. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui EȘANU Nicolae (nr. 983, 2 septembrie 2004).

1163. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DRON Ion (nr. 984, 2 septembrie 2004).

1164. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit. c) din Codul fiscal (nr. 985, 3 septembrie 2004).

1165. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 986, 3 septembrie 2004).

1166. Hotărîre cu privire la revocarea din funcție a dlui MORARU Victor (nr. 987, 3 septembrie 2004).

1167. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SVETENCO Vladimir (nr. 988, 3 septembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1168. Hotărîre cu privire la transmiterea gratuită a pachetelor de acțiuni ale statului (nr. 990, 6 septembrie 2004).

1169. Dispoziție (nr. 131-d, 6 septembrie 2004).

1170. Dispoziție (nr. 132-d, 6 septembrie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

327. Ordin (nr. 116, 3 septembrie 2004)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

328. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în semestrul I al anului 2004.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

329. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de acordare de către Banca Națională a Moldovei a creditelor overnight (nr. 217, 2 septembrie 2004).

330. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 218, 2 septembrie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte