RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.02.2014

Monitorul Oficial Nr. 49-52

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

96. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 2, 14 februarie 2014)

97. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 3, 14 februarie 2014)

98. Hotărîre privind numirea în funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 4, 14 februarie 2014)

99. Hotărîre privind numirea în funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 5, 14 februarie 2014)

100. Hotărîre privind numirea în funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 6, 14 februarie 2014)

101. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 7, 14 februarie 2014)

102. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 11, 20 februarie 2014)

103. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Gheorghi BURDUHOS (nr. 1004-VII, 20 februarie 2014)

104. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Claudia CEMÎRTAN (nr. 1005-VII, 20 februarie 2014)

105. Decret privind numirea domnului Dorin DULGHIERU în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chişinău (nr. 1006-VII, 26 februarie 2014)

106. Decret privind numirea domnului Vladislav CLIMA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chişinău (nr. 1007-VII, 26 februarie 2014)

107. Decret privind numirea doamnei Valentina CRIUCICOVA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Călăraşi (nr. 1008-VII, 26 februarie 2014)

108. Decret privind numirea doamnei Viorica URSU în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 1009-VII, 26 februarie 2014)

109. Decret privind numirea doamnei Renata POPESCU în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 1010-VII, 26 februarie 2014)

110. Decret privind numirea doamnei Liudmila HOLEVIŢCAIA în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1011-VII, 26 februarie 2014)

111. Decret privind numirea domnului Ghenadie EREMCIUC în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1012-VII, 26 februarie 2014)

112. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1013-VII, 26 februarie 2014)

113. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1014-VII, 26 februarie 2014)

114. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1015-VII, 26 februarie 2014)

115. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1016-VII, 26 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

147. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (nr. 129, 20 februarie 2014)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale” (nr. 130, 21 februarie 2014)

149. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 132, 21 februarie 2014)

150. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 134, 24 februarie 2014)

151. Hotărîre cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (nr. 135, 24 februarie 2014)

152. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011 (nr. 136, 24 februarie 2014)

153. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 137, 24 februarie 2014)

154. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 (nr. 138, 24 februarie 2014)

155. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 482 din 29 martie 2008 (nr. 139, 24 februarie 2014)

156. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 140, 24 februarie 2014)

157. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (nr. 144, 26 februarie 2014)

158. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 145, 26 februarie 2014)

159. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate (nr.146, 26 februarie 2014)

160. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 147, 26 februarie 2014)

161. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 148, 26 februarie 2014)

162. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 (nr. 149, 26 februarie 2014)

163. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 150, 26 februarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Economiei (nr. 22, 17 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

283. Ordin cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare şi încetarea activităţii executorului judecătoresc (nr. 90, 21 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

284. Instrucţiune privind selectarea persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în învăţămîntul preuniversitar.

285. Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, anul şcolar 2013-2014.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

286. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 13/6, 21 februarie 2014)

287. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 13/7, 21 februarie 2014)

288. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 13/8, 21 februarie 2014)

289. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 13/9, 21 februarie 2014)

290. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „COMPLECONS” (nr. 13/1-O, 21 februarie 2014)

291. Ordonanţă cu privire la completarea punctului 1 din Ordonanţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 3/7-O din 20.01.2012 (nr. 13/2-O, 21 februarie 2014)

292. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale unor brokeri de asigurare (nr. 13/10-O, 21 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

293. Decizie cu privire la examinarea sesizării nr. 585 din 15.10.2013 a AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 184, 15 noiembrie 2013)

294. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 187, 15 noiembrie 2013)

295. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Ruslan Popa (nr. 1, 24 ianuarie 2014)

296. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2014 (nr. 2, 24 ianuarie 2014)

297. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie pentru S.C. „TELE-LUCI” S.R.L. (nr. 3, 24 ianuarie 2014)

298. Decizie cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 4, 24 ianuarie 2014)

299. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 5, 24 ianuarie 2014)

300. Decizie cu privire la eliberarea licenţelor de emisie (nr. 6, 24 ianuarie 2014)

301. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a licenţelor de emisie A.O. „Start-Moldova” şi „Marketing&PR” S.R.L. (nr. 7, 24 ianuarie 2014)

302. Decizie cu privire la examinarea plîngerii „A. VIDEO-CONTENT” S.R.L. (nr. 8, 24 ianuarie 2014)

303. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Asociaţiei Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (nr. 9, 24 ianuarie 2014)

304. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 10, 24 ianuarie 2014)

305. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 11, 29 ianuarie 2014)

306. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 13, 29 ianuarie 2014)

307. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013 (nr. 14, 29 ianuarie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

308. Ordin cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat (nr. 152, 13 februarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte