RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.06.2004

Monitorul oficial Nr. 91-95

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

479. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1835-III, 31 mai 2004).

480. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 73-XV, 11 martie 2004).

481. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1836-III, 31 mai 2004).

482. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 136-XV, 6 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

483. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 1576-XV din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 1841-III, 1 iunie 2004). .....................................................................................

484. Lege privind modificarea Legii nr. 1576-XV din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a Regulamentului privind modul de organizare și funcționare a comisiilor departamentale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 137-XV, 6 mai 2004).

485. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul studierii, explorării și valorificării resurselor minerale (nr. 1838-III, 31 mai 2004).

486. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul studierii, explorării și valorificării resurselor minerale (nr. 150-XV, 14 mai 2004).

487. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1844-III, 3 iunie 2004).

488. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 151-XV, 14 mai 2004).

489. Hotărîrea asupra proiectului de Lege privind regimurile stărilor de urgență, de asediu și de război (nr. 165-XV, 27 mai 2004).

490. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 168-XV, 27 mai 2004).

491. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 169-XV, 27 mai 2004). nbsp;

492. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir DRAGOMIR (nr. 1842-III, 2 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

493. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Iulian GHENCIU, Mihail OLARI și Sergiu VICOL (nr. 1843-III, 2 iunie 2004).

494. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Arșo PARSADANEAN (nr. 1845-III, 7 iunie 2004).

495. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Victor DJUR și Victor JUGLEA (nr. 1846-III, 7 iunie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

728. Hotărîre despre aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1762-III din 31 martie 2004 (nr. 498, 14 mai 2004). ....................

729. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2004 (nr. 569, 26 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

730. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 575, 31 mai 2004).

731. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 576, 31 mai 2004).

732. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania cu privire la colaborarea în domeniul sanitar veterinar (nr. 577, 31 mai 2004).

733. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Оnțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2004-2005 (nr. 578, 31 mai 2004). nbsp;nbsp;

734. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei și Energeticii al Federației Ruse privind colaborarea tehnico-științifică și de producție a întreprinderilor din industria radioelectronică și constructoare de mașini de menire specială (nr. 580, 31 mai 2004).

735. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 585, 31 mai 2004).

736. Hotărîre despre aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Belarus (nr. 586, 31 mai 2004).

737. Hotărîre despre repunerea în vigoare a prevederilor punctului 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 30 din 17 ianuarie 2003 (nr. 587, 31 mai 2004).

738. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 589, 31 mai 2004).

739. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 590, 31 mai 2004).

740. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 591, 31 mai 2004).

741. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea art. 48 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 592, 31 mai 2004).

742. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului hidromeliorativ (nr. 593, 31 mai 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

743. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor (nr. 595, 31 mai 2004).

744. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (nr. 596, 31 mai 2004).

745. Hotărîre cu privire la taxa pentru eliberarea licenței individuale de prestare a serviciilor de telefonie fixă interurbană și/sau internațională (nr. 598, 31 mai 2004).

746. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 599, 31 mai 2004).

747. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului organizatoric pentru desfășurarea Campionatului Mondial la Sambo (24-27 septembrie 2004, Chișinău) (nr. 601, 31 mai 2004).

748. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 602, 1 iunie 2004).

749. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 2 iulie 2001 (nr. 603, 1 iunie 2004).

750. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a Consiliului colegial al Departamentului Vamal (nr. 604, 1 iunie 2004).

751. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 605, 1 iunie 2004).

752. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 606, 1 iunie 2004).

753. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind crearea Parcului național Nistrul de Jos (nr. 608, 2 iunie 2004).

754. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea în anul 2004 a Premiului pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare (nr. 609, 2 iunie 2004).

755. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind Serviciul de stat de curieri speciali (nr. 610, 2 iunie 2004).

756. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 614, 3 iunie 2004).

757. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 49 din Codul fiscal (nr. 615, 4 iunie 2004).

758. Hotărîre despre transmiterea bunurilor sechestrate, cu termen de valabilitate limitat (nr. 616, 4 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

759. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (nr. 617, 4 iunie 2004).

760. Hotărîre cu privire la aprobarea mostrelor și a descrierii medaliei, diplomei și adeverinței de Laureat al Premiului Național în domeniul științei și tehnicii (nr. 618, 4 iunie 2004).

761. Hotărîre cu privire la proiectarea, construcția și exploatarea drumului Chișinău-Giurgiulești (nr. 622, 7 iunie 2004).

762. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 623, 7 iunie 2004).

763. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 627, 8 iunie 2004).

764. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 628, 8 iunie 2004).

765. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 629, 8 iunie 2004).

766. Hotărîre cu privire la reabilitarea tehnologică a instituțiilor medico-sanitare publice din Moldova (nr. 630, 8 iunie 2004).

767. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 634, 8 iunie 2004).

768. Hotărîre privind efectivul-limită al Direcției Principale pentru Refugiați și crearea Centrului de cazare pentru solicitanții de azil și refugiaținbsp; (nr. 636, 8 iunie 2004).

769. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 646, 9 iunie 2004).

770. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GRIGOREV Mircea
(nr. 647, 9 iunie 2004).

771. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MUNTEAN Ghenadie
(nr. 648, 9 iunie 2004).

772. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui IVANCOV Andrei (nr. 649, 9 iunie 2004).

773. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei GONCIAR Eugenia (nr. 650, 9 iunie 2004).

774. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CHITOROAGĂ Nicolae (nr. 651, 9 iunie 2004).

775. Dispoziție (nr. 69-d, 31 mai 2004).

776. Dispoziție (nr. 70-d, 31 mai 2004).

777. Dispoziție (nr. 71-d, 1 iunie 2004).

778. Dispoziție (nr. 72-d, 2 iunie 2004).

779. Dispoziție (nr. 73-d, 2 iunie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

205. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, aprobare și modificare a repartizărilor pe luni a veniturilor și cheltuielilor bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 13, 13 februarie 2004). .

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

206. Ordin cu privire la perfecționarea Reglementării normativ-juridice a activității Serviciului Securitate a Circulației Rutiere al Poliției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției a MAI al Republicii Moldova (nr. 325, 30 august 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

207. Hotărîre privind tariful la gazele naturale furnizate de către ОM SEF-GAZ SRL (nr. 134, 4 iunie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

208. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă și Regulamentului prestări servicii de telefonie mobilă celulară GSM (nr. 17, 4 iunie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

209. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii CNVM nr. 32/9 din 07.09.2000 Cu privire la efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare pe piața secundară (nr. 24/5, 3 iunie 2004).

210. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței 16/1-O din 31.03.2004 Cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 29.03.2004 cu acțiunile emise de SA Galanta (MD14GALA1004) (nr. 23/1-O, 31 mai 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

211. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și prezentare a rezultatelor auditului (nr. 124, 3 iunie 2004).

212. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 125, 3 iunie 2004).

213. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare de stat dematerializate nr. 9/08 din 2 februarie 1996 (nr. 126, 3 iunie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte