RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.07.2004

Monitorul oficial Nr. 73-76

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

388. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 1794-III, 27 aprilie 2004). nbsp;

389. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 108-XV, 16 aprilie 2004).

390. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1795-III, 27 aprilie 2004).

391. Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 111-XV, 22 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

392. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 1796-III, 29 aprilie 2004).

393. Lege pentru completarea articolului 17 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 114-XV, 22 aprilie 2004).

394. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 103-XV, 16 aprilie 2004).

395. Hotărîre privind aprobarea componenței Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 120-XV, 29 aprilie 2004).

396. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 123-XV, 29 aprilie 2004).

397. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 48 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 124-XV, 29 aprilie 2004).

398. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea articolului 104 din titlul III al Codului fiscal (nr. 127-XV, 29 aprilie 2004).

399. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 24 din titlul II al Codului fiscal (nr. 128-XV, 29 aprilie 2004).

400. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 4 din Legea securității statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (nr. 129-XV, 29 aprilie 2004).

401. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnei Maria SUHARSCHI (nr. 1793-III, 27 aprilie 2004).

402. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 138-III din 13 iulie 2001 (nr. 1797-III, 30 aprilie 2004).

403. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1798-III, 4 mai 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova pe anul 2003 (nr. 18, 22 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

559. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației (nr. 401, 20 aprilie 2004).

560. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind finalizarea construcției complexului blocurilor de studii ale Institutului Național de Educație Fizică și Sport (nr. 413, 22 aprilie 2004).

561. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale deținătorilor pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 415, 23 aprilie 2004).

562. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala Bujnița, șeful secției Convenției internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 417, 26 aprilie 2004).

563. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra Acordului adițional, întocmit prin schimb de note, la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind comerțul și cooperarea economică (nr. 418, 26 aprilie 2004).

564. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra Acordului adițional, întocmit prin schimb de note la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea comercială și economică (nr. 419, 26 aprilie 2004).

565. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania cu privire la participarea la instruirea militară în Academia militară a Lituaniei (nr. 421, 26 aprilie 2004).

566. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și diminuare a șomajului în rîndurile tinerilor pentru anii 2004-2006 (nr. 422, 26 aprilie 2004).

567. Hotărîre cu privire la modul acordării facilităților prevăzute la importul mărfurilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Moldovei de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita acordurilor și memorandumurilor internaționale (nr. 423, 26 aprilie 2004).

568. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1297 din 25 decembrie 2000 (nr. 424, 26 aprilie 2004).

569. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 425, 26 aprilie 2004).

570. Hotărîre privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu (nr. 426, 26 aprilie 2004).

571. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor în Condica de sugestii și reclamații (nr. 429, 26 aprilie 2004).

572. Hotărîre despre retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 430, 26 aprilie 2004).

573. Hotărîre cu privire la edificarea în or. Fălești a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfînt (nr. 431, 26 aprilie 2004).

574. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 432, 26 aprilie 2004).

575. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 433, 26 aprilie 2004).

576. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 233 din Codul muncii (nr. 434, 26 aprilie 2004).

577. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Andrei GHERMAN, ministrul sănătății (nr. 435, 26 aprilie 2004).

578. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind construcția/reconstrucția centralelor electrice (nr. 436, 26 aprilie 2004).

579. Hotărîre despre organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2004 (nr. 437, 26 aprilie 2004).

580. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Titlul III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 438, 26 aprilie 2004).

581. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 440, 27 aprilie 2004).

582. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 (nr. 441, 27 aprilie 2004).

583. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de redresare a situației financiare a S.A. Covoare-Ungheni (nr. 444, 27 aprilie 2004).

584. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 445, 28 aprilie 2004).

585. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 4 februarie 2004 (nr. 446, 28 aprilie 2004).

586. Hotărîre despre aprobarea Nomenclatoarelor funcțiilor deținute și lucrărilor executate de către salariații cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum și a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină (nr. 449, 29 aprilie 2004).

587. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii și invalizii de război (nr. 451, 29 aprilie 2004). ..........................

588. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 452, 30 aprilie 2004).

589. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 453, 30 aprilie 2004).

590. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Proiectul de includere a tineretului) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 455, 30 aprilie 2004).

591. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 456, 30 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

592. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 457, 30 aprilie 2004).

593. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 104 al Codului fiscal (nr. 458, 30 aprilie 2004).

594. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului pentru cel mai dotat inventator (nr. 459, 30 aprilie 2004).

595. Hotărîre cu privire la Centrul de întremare a sănătății cadrelor didactice (nr. 460, 30 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

596. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 461, 30 aprilie 2004).

597. Hotărîre privind transmiterea unui imobil (nr. 464, 3 mai 2004).

598. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 465, 3 mai 2004).

599. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății, Familiei și Persoanelor cu Handicap al Republicii Franceze privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 466, 3 mai 2004).

600. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STARENCO Valeriu (nr. 468, 5mai 2004).

601. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COJUHARI Boris (nr. 469, 5mai 2004)

602. Hotărîre cu privire la numirea dlui Nicolai CERVENCOV în postul de rector (nr. 470, 5mai 2004).

603. Dispoziție (nr. 52-d, 28 aprilie 2004).

604. Dispoziție (nr. 53-d, 28 aprilie 2004).

605. Dispoziție (nr. 54-d, 28 aprilie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

169. Hotărîre privind aprobarea modificărilor Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă (nr. 12, 3 mai 2004).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

169a. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

170. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii unor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 100, 29 aprilie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte