RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
23.04.2004

Monitorul oficial Nr. 64-66

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

341. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 38 al Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producție (nr. 1766-III, 9 aprilie 2004).

342. Lege pentru modificarea articolului 38 al Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producție (nr. 571-XV, 25 decembrie 2003).

343. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 1767-III, 9 aprilie 2004).

344. Lege cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 81-XV, 18 martie 2004). nbsp;

345. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 1783-III, 15 aprilie 2004).

346. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 86-XV, 25 martie 2004).

347. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1768-III, 9 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

348. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 87-XV, 25 martie 2004).

349. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1769-III, 9 aprilie 2004).

350. Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 88-XV, 25 martie 2004). nbsp;

351. Decret pentru promulgarea Legii privind procedura publicării și republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative și a rectificărilor operate în ele (nr. 1782-III, 15 aprilie 2004). ...........................

352. Lege privind procedura publicării și republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative și a rectificărilor operate în ele (nr. 92-XV, 1 aprilie 2004).

353. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1774-III, 14 aprilie 2004).

354. Lege privind ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 95-XV, 1 aprilie 2004). nbsp;nbsp;

355. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1786-III, 20 aprilie 2004).

356. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 96-XV, 1 aprilie 2004).

357. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1787-III, 20 aprilie 2004).

358. Lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 100-XV, 1 aprilie 2004).

359. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 87 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 91-XV, 1 aprilie 2004).

360. Decret privind eliberarea domnului Ion MURUIANU din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1770-III, 12 aprilie 2004).

361. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 1771-III, 12 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

362. Decret privind eliberarea domnului Tudor BODRUG din funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău (nr. 1772-III, 12 aprilie 2004).

363. Decret privind eliberarea domnului Constantin GORI din funcția de judecător la Judecătoria Dubăsari (nr. 1773-III, 12 aprilie 2004).

364. Decret privind aprobarea componenței Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1775-III, 14 aprilie 2004).

365. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ivan CEBAN (nr. 1776-III, 14 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

366. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1777-III, 15 aprilie 2004).

367. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nadejda GARGALОC (nr. 1778-III, 15 aprilie 2004).

368. Decret privind coferirea medaliei Meritul Civic domnului Clemens BOMBECK (nr. 1779-III, 15 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

369. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Piotr CAIREAC și doamnei Ana GORODEȚCAIA (nr. 1780-III, 15 aprilie 2004).

370. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei și în Republica Portugheză (nr. 1781-III, 15 aprilie 2004).

371. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ivan STOMATOV (nr. 1784-III, 20 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

372. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Iosif FUNC (nr. 1785-III, 20 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

373. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 1788-III, 20 aprilie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Decizie asupra sesizării Curții Supreme de Justiție (6 aprilie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

507. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pe anii 1997-1998 (nr. 324, 31 martie 2004). ........................

508. Hotărîre cu privire la mersul implementării asigurărilor obligatorii de asistență medicală și unele măsuri de accelerare a acestui proces (nr. 369, 9 aprilie 2004).

509. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului legii audiovizualului (nr. 371, 13 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

510. Hotărîre cu privire la aprobarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 372, 13 aprilie 2004).

511. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 162 din 31 martie 1993 (nr. 373, 13 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

512. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 374, 13 aprilie 2004).

513. Hotărîre despre delimitarea terenurilor proprietate publică a localităților din componența municipiului Chișinău (nr. 375, 13 aprilie 2004).

514. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind stingerea datoriilor Оntreprinderii municipale Rețelele termice Ialoveni (nr. 376, 13 aprilie 2004).

515. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 6 al Legii nr. 560 din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor (nr. 377, 13 aprilie 2004). ................................

516. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 378, 13 aprilie 2004).

517. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 379, 14 aprilie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

518. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la declararea complexului Combinatul de Vinuri Cricova-S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova nr. 322-XV din 18 iulie 2003 (nr. 380, 14 aprilie 2004).

519. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind impozitul unic în agricultură (nr. 381, 14 aprilie 2004).

520. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (nr. 382, 14 aprilie 2004).

521. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea articolului 36 din Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 383, 14 aprilie 2004).

522. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 386, 15 aprilie 2004).

523. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 387, 15 aprilie 2004).

524. Hotărîre cu privire la acordarea de ajutoare materiale și financiare (nr. 388, 15 aprilie 2004).

525. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 389, 15 aprilie 2004).

526. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 390, 15 aprilie 2004).

527. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr.391, 15 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

528. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative consacrate academicianului Natalia Gheorghiu (nr. 392, 15 aprilie 2004).

529. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul comunicațiilor poștale, telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale (nr. 393, 15 aprilie 2004).

530. Hotărîre despre aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Muncii, reprezentată prin Biroul Internațional al Muncii (nr. 394, 15 aprilie 2004)............

531.Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Instrumentului de modificare a Statutului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 395, 15 aprilie 2004).

532. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul tineretului și sportului între Departamentul Tineret și Sport al Republicii Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Bulgaria (nr. 396, 15 aprilie 2004).

533. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Bosniei și Herțegovinei privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 397, 15 aprilie 2004).

534. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Instrumentului de modificarea Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (nr. 398, 15 aprilie 2004).

535. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru monitorizarea procesului de elaborare și implementare a sistemului informațional automatizat Registrul de stat al unităților de drept (nr. 399, 20 aprilie 2004).

536. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 410 din 6 iunie 2001 (nr. 405, 21 aprilie 2004).

537.nbsp; Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei IANUCENCO Alina (nr.406, 21 aprilie 2004)

538. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei COPACINSCHI Parascovia (nr. 407, 21 aprilie 2004)

539. Dispoziție (nr. 48-d, 13 aprilie 2004).

540. Dispoziție (nr. 49-d, 15 aprilie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

162. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/1, 1 aprilie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

163. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Publicației Periodice Gazeta Bisnes-Ălita SA (nr. 17/2, 1 aprilie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte