RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
26.03.2004

Monitorul oficial Nr. 50-52

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1740-III, 16 martie 2004).

295. Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 50-XV, 26 februarie 2004).

296. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 76-XV, 18 martie 2004).

297. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului privind procedura publicării și republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative și a rectificărilor operate în ele (nr. 77-XV, 18 martie 2004).

298. Decret privind numirea domnului Constantin MIHAILESCU în funcția de ministru al ecologiei și resurselor naturale (nr. 1741-III, 19 martie 2004).

299. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1742-III, 19 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

300. Decret privind edificarea societății informaționale în Republica Moldova (nr. 1743-III, 19 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

301. Decret privind numirea doamnei Ala MIRONIC în funcția de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1744-III, 22 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

392. Hotărîre despre transmiterea bunurilor de la balanța Оntreprinderii de Stat Promin (nr. 249, 12 martie 2004).

393. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților și elevilor din învățămîntul superior universitar și mediu de specialitate, cărora li se acordă burse nominale (de merit) pentru semestrul II al anului de studii 2003-2004 (nr. 251, 12 martie 2004).

394. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 258, 15 martie 2004).

395. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 259, 15 martie 2004).

396. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 260, 16 martie 2004).

397. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului vamal (nr. 262, 16 martie 2004).

398. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 264, 16 martie 2004).

399. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 267, 17 martie 2004).

400. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic și Regulamentului Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (nr. 268, 17 martie 2004).

401. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 269, 17 martie 2004).

402. Hotărîre despre aprobarea Componenței nominale a Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru (nr. 270, 17 martie 2004).

403. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor operate în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 271, 18 martie 2004).

404. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofelor de la Cernobîl
(nr. 272, 18 martie 2004).

405. Hotărîre despre instituirea Grupului de lucru pentru negocierea unui credit din partea Fondului de Cooperare pentru Dezvoltare Economică al Guvernului Coreei de Sud (nr. 273, 18 martie 2004).

406. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 274, 18 martie 2004).

407. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la stingerea datoriilor istorice față de bugetul consolidat ale Societății pe Acțiuni Mezon, în proces de insolvabilitate (nr. 276, 22 martie 2004). .............................

408. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 277, 22 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

409. Hotărîre cu privire la indexarea pensiilor (nr. 278, 22 martie 2004).

410. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MORARU Iurie (nr. 281, 24 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

411. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui DĂNILĂ Aurelian (nr. 282, 24 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

412. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei COPACINSCHI Parascovia (nr. 283, 24 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

413. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei DOGOTARU Svetlana (nr. 284, 24 martie 2004).nbsp;nbsp;

414. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DRON Ion (nr. 285, 24 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

415. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui FETESCU Adrian (nr. 286, 24 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

416. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei MLECICO Tatiana(nr. 287, 24 martie 2004)

417. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei GONCIAROVA Olga (nr. 288, 24 martie 2004).

418. Hotărîre cu privire la eliberarea nbsp;din funcție a dlui CUȘNIR Vladimir (nr. 289, 24 martie 2004).

419. Dispoziție (nr. 34-d, 22 martie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

120. Completare la circulara nr. 07/3-320 din 25.12.2003 Privind modul de încasare și evidență a veniturilor pentru anul 2004 (nr. 07/3-63, 10 martie 2004).

121. Completare la circulara nr. 07/3-320 din 25.12.2003 Privind modul de încasare și evidență a veniturilor pentru anul 2004 (nr. 07/3-69, 10 martie 2004).

121a. Comunicat

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

122. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 130, 15 martie 2004).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

nbsp;

123. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Sanitar Veterinar de Stat raional, al mun. Chișinău și Bălți (nr. 193, 1 septembrie 2003).

124. Regulamentul cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor veterinare de stat din Republica Moldova.

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

125. Completări și modificări la Nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior universitar din Republica Moldova.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

126. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Telecom-Invest (nr. 7/2, 26 februarie 2004). nbsp;nbsp;

127. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Romarta (nr. 11/1,
9 martie 2004).

127a. Hotărîre cu privirenbsp; la înregistrarea dării de seamănbsp; asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale BC Businessbank SA (nr. 14/1, 24 februarie 2004).

128. Ordonanță cu privire la estimarea valorii acțiunilor fondurilor de investiții (nr. 10/1-O, 5 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

129. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio (nr. 10, 16 martie 2004).

130. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie (nr. 12, 16 martie 2004).