RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
19.03.2004

Monitorul oficial Nr. 46-49

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

271. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1726-III, 11 martie 2004). nbsp;nbsp;

272. Lege pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 43-XV, 26 februarie 2004).

273. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 1737-III, 15 martie 2004).

274. Lege pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 55-XV, 27 februarie 2004). .

275. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnică (nr. 1727-III, 11 martie 2004).

276. Lege pentru ratificareanbsp; Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnică (nr. 56-XV, 27 februarie 2004).

277. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 61-XV, 4 martie 2004). .........................

278. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 63-XV, 4 martie 2004).

279. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la modificarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 71-XV, 11 martie 2004).

280. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Оnțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcii despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (nr. 75-XV, 11 martie 2004).

281. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Dimitrios ZISSIS (nr. 1723-III, 10 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

282. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 1725-III, 10 martie 2004).

283. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, ministru al economiei (nr. 1728-III, 12 martie 2004).

284. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldovanbsp; (nr. 1729-III, 12 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;

285. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1730-III, 12 martie 2004).

286. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1731-III, 12 martie 2004).

287. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1732-III, 12 martie 2004).

288. Decret privind revocarea domnului Sergiu NAZARIA din calitatea de membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1733-III, 12 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

289. Decret privind numirea domnului Victor ANDON în calitate de membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1734-III, 12 martie 2004)...............

290. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1735-III, 12 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

291. Decret privind păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste comise în Regatul Spaniei (nr. 1736-III, 15 martie 2004).

292. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Eugen CHEABURU și Ivan CULICOVSCHI (nr. 1738-III, 16 martie 2004).

293. Decret privind numirea domnului Gheorghe SCUTELNIC în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți (nr. 1739-III, 16 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

365. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată (nr. 201, 3 martie 2004).

366. Hotărîre despre instituirea Comisiei de examinare a demersurilor privind stabilirea alocațiilor nominale de stat pentru merite deosebite față de stat (nr. 225, 9 martie 2004).

367. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de distribuire a mijloacelor fondului rutier pe anul 2004 (nr. 226, 9 martie 2004).

368. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 227, 9 martie 2004).

369. Hotărîre cu privire la privatizarea la preț simbolic a unui pachet de acțiuni (nr. 229, 9 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

370. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 230, 9 martie 2004).

371. Hotărîre despre modificarea și completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1706 din 27 decembrie 2002 (nr. 234, 10 martie 2004).

372. Hotărîre despre aprobarea obiectivelor principale de dezvoltare a teritoriului din parcul Valea Morilor, declarat proprietate exclusivă a statului (nr. 240, 10 martie 2004).

373. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 241, 11 martie 2004).

374. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 243, 12 martie 2004).

375. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și cetățenilor statelor terțe (nr. 244, 12 martie 2004).

376. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman (nr. 245, 12 martie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

377. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea unor acte internaționale (nr. 246, 12 martie 2004).

378. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității pe anul 2003 (nr. 247, 12 martie 2004).

379. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 7 mai 2002 (nr. 248, 12 martie 2004).

380. Hotărîre privind aprobarea categoriei de vîrstă a deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2004 (nr. 250, 12 martie 2004).

381. Hotărîre cu privire la instituirea Fondului pentru finanțarea burselor acordate de Președintele Republicii Moldova (nr. 252, 12 martie 2004).

382. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 253, 12 martie 2004).

383. Hotărîre cu privire la salarizarea membrilor permanenți ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 254, 12 martie 2004).

384. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legeanbsp; nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 255, 15 martie 2004). .........................

385. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 256, 15 martie 2004). .....................

386. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VОSOTIN Artur (nr. 257, 15 martie 2004).

387. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 263, 16 martie 2004).

388. Hotărîre despre repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pe anul 2004 pentru programele de stat și proiectele de cercetare-dezvoltare selectate pe bază de concurs (nr. 265, 17 martie 2003). ...................................

389. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova despre reorganizarea prin transformare a Colegiului Pedagogic Sf. Sf. Kiril și Metodiu din Taraclia în Universitatea Pedagogică de Stat din Taraclia (nr. 266, 17 martie 2004).

390. Dispoziție (nr. 29-d, 9 martie 2004).

391. Dispoziție (nr. 33-d, 15 martie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

111. Instrucțiunea privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale.

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

112. Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale.

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al

Republicii Moldova

113. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

114. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare nr. 12/1 din 28.10.1999 (nr. 7/4, 26 februarie 2004).

115. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 9/1, 4 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

116. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității investiționale a organizațiilor de administrare a investițiilor AD-Manager și Gest-Capital și fondurilor de investiții administrate - Agrofond SA, Divident SA și Asito-Invest SA pe perioada 01.01.2002-01.11.2003 (nr. 9/3, 4 martie 2004).

117. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 9/2-O, 4 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

118. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Marița (nr. 12/1-O, 11 martie 2004).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

119. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna februarie 2004.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;