RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.08.2015

Monitorul Oficial Nr. 241-246

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

466. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 1729-VII, 18 august 2015)

467. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 150, 30 iulie 2015)

468. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1731-VII, 18 august 2015)

469. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 162, 30 iulie 2015)

470. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1730-VII, 18 august 2015)

471. Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 169, 31 iulie 2015)

472. Decret privind numirea domnului Gheorghe GALBURA în funcţia de viceministru al apărării (nr. 1732-VII, 19 august 2015)

473. Decret pentru aprobarea semnării Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat (nr. 1733-VII, 19 august 2015)

474. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Anatolie CHETRARU (nr. 1734-VII, 24 august 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

17. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 153 din Codul educaţiei (încetarea contractului individual de muncă cu directorii unor instituţii de învăţământ publice)(Sesizarea nr. 7a/2015) (nr. 8, 11 mai 2015)

18. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 473 alin. (1) pct. 2) din Codul contravenţional (examinarea recursului în procedura contravenţională) (Sesizarea nr. 6g/2015) (nr. 10, 12 mai 2015)

19. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (Sesizarea nr.16a/2014) (nr. 13, 15 mai 2015)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 9a/2015 privind desfăşurarea şedinţei plenare a Parlamentului cu uşile închise (nr. 2, 2 iunie 2015)

21. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din pct. 25, 55 şi 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (reglementarea activităţii conducătorului de doctorat) (Sesizarea nr. 21a/2015) (nr. 14, 15 iunie 2015)

22. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 291 alin. (3) din Codul electoral (organizarea secţiilor de votare în străinătate) (Sesizarea nr. 12a/2015) (nr. 15, 16 iunie 2015)

23. Hotărâre privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (Sesizarea nr. 31a/2015) (nr. 22, 16 iulie 2015)

24. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolului 78 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 33c/2015) (nr. 1, 24 iulie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Floreşti pe anul 2014 (nr. 24, 7 iulie 2015)

26. Hotărîre cu privire la Raportul auditului mediului privind protecţia fondului ariilor naturale protejate de stat (nr. 26, 16 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

678. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman (nr. 560, 17 august 2015)

679. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind serviciile aeriene (nr. 577, 21 august 2015)

680. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Aşgabat la 7 aprilie 2015 (nr. 578, 21 august 2015)

681. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat (nr. 586, 24 august 2015)

682. Hotărîre cu privire la unele imobile ale Institutului Național al Justiției (nr. 594, 26 august 2015)

683. Dispoziţie (nr. 113-d, 21 august 2015)

684. Dispoziţie (nr. 116-d, 25 august 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1532. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale (nr. 123, 13 august 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1533. Acord privind schimbul de informaţii şi colaborare între Serviciul Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1534. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 983-T-09, 17 august 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1535. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.06.02:2015 „Executarea lucrărilor geodezice în construcţii” (nr. 86, 14 august 2015)

1536. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.09.03:2015 „Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii a clădirilor şi construcţiilor” (nr. 87, 14 august 2015)

1537. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.10:2015 „Centrale termice” (nr. 88, 14 august 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1538. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noie mbrie 2011 (nr. 73, 19 august 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1539. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „EXCLUSIV-ASIG” S.R.L. (nr. 48/2, 19 august 2015)

1540. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 48/3, 19 august 2015)

1541. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 48/4, 19 august 2015)

1542. Hotărîre cu privire la unele măsuri faţă de entităţile de interes public (nr. 48/6, 19 august 2015)

1543. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/7, 19 august 2015)

1544. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare (nr. 48/8, 19 august 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1545. Hotărîre cu privire la data desfăşurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului satului Topala, raionul Cimişlia (nr. 3544, 3 iulie 2015)

1546. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin din 28 iunie 2015, conform situaţiei din data de 26 iunie 2015 (nr. 3545, 3 iulie 2015)

1547. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenţilor electorali din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 şi 28 iunie 2015 (nr. 3546, 3 iulie 2015)

1548. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Făleşti (nr. 3547, 3 iulie 2015)

1549. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Floreşti (nr. 3548, 3 iulie 2015)

1550. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîşcani (nr. 3549, 3 iulie 2015)

1551. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Sîngerei (nr. 3550, 3 iulie 2015)

1552. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micleşti, raionul Criuleni (nr. 3551, 3 iulie 2015)

1553. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 3552, 3 iulie 2015)

1554. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Străşeni (nr. 3553, 3 iulie 2015)

1555. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Briceni (nr. 3554, 3 iulie 2015)

1556. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 3524 din 30 iunie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea membrilor Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor desfăşurării turului al doilea de scrutin din 28 iunie 2015” (nr. 3555, 7 iulie 2015)

1557. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr. 11 în vederea organizării şi desfăşurării celui de-al doilea tur al alegerilor primarului satului Topala, raionul Cimişlia, din 12 iulie 2015 (nr. 3556, 7 iulie 2015)

1558. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cahul (nr. 3557, 7 iulie 2015)

1559. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cimişlia (nr. 3558, 7 iulie 2015)

1560. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Donduşeni (nr. 3559, 7 iulie 2015)

1561. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ocniţa (nr. 3560, 7 iulie 2015)

1562. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Codru, municipiul Chişinău (nr. 3561, 7 iulie 2015)

1563. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dolinnoe, raionul Criuleni (nr. 3562, 7 iulie 2015)

1564. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izbişte, raionul Criuleni (nr. 3563, 7 iulie 2015)

1565. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 3564, 7 iulie 2015)

1566. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Edineţ (nr. 3565, 10 iulie 2015)

1567. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Hînceşti (nr. 3566, 10 iulie 2015)

1568. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălţata, raionul Criuleni (nr. 3567, 10 iulie 2015)

1569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni (nr. 3568, 10 iulie 2015)

1570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Napadova, raionul Floreşti (nr. 3569, 10 iulie 2015)

1571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 3570, 10 iulie 2015)

1572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni (nr. 3571, 10 iulie 2015)

1573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 3572, 10 iulie 2015)

1574. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hansca, raionul Ialoveni (nr. 3573, 10 iulie 2015)

1575. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 3574, 10 iulie 2015)

1576. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei (nr. 3575, 10 iulie 2015)

1577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Poiana, raionul Şoldăneşti (nr. 3576, 10 iulie 2015)

1578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ştefăneşti, raionul Ştefan-Vodă (nr. 3577, 10 iulie 2015)

1579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni (nr. 3578, 10 iulie 2015)

1580. Hotărîre cu privire la cererile prealabile nr. CEC 9/764 din 7 iulie 2015 şi nr. CEC 9/767 din 10 iulie 2015 ale dnei Cristina Cernat, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Casa Noastră - Moldova” (nr. 3579, 21 iulie 2015)

1581. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 3580, 21 iulie 2015)

1582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Codru, municipiul Chişinău (nr. 3581, 21 iulie 2015)

1583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tohatin, municipiul Chişinău (nr. 3582, 21 iulie 2015)

1584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău (nr. 3583, 21 iulie 2015)

1585. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălţi (nr. 3584, 21 iulie 2015)

1586. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi (nr. 3585, 21 iulie 2015)

1587. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi (nr. 3586, 21 iulie 2015)

1588. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 3587, 21 iulie 2015)

1589. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gura Bîcului, raionul Anenii Noi (nr. 3588, 21 iulie 2015)

1590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Şerpeni, raionul Anenii Noi (nr. 3589, 21 iulie 2015)

1591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţînţăreni, raionul Anenii Noi (nr. 3590, 21 iulie 2015)

1592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul (nr. 3591, 21 iulie 2015)

1593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 3592, 21 iulie 2015)

1594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coştangalia, raionul Cantemir (nr. 3593, 21 iulie 2015)

1595. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir (nr. 3594, 21 iulie 2015)

1596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călăraşi (nr. 3595, 21 iulie 2015)

1597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vălcineţ, raionul Călăraşi (nr. 3596, 21 iulie 2015)

1598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căinari, raionul Căuşeni (nr. 3597, 21 iulie 2015)

1599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul Căuşeni (nr. 3598, 21 iulie 2015)

1600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnăţeni, raionul Căuşeni (nr. 3599, 21 iulie 2015)

1601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimişlia (nr. 3600, 21 iulie 2015)

1602. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimişlia (nr. 3601, 21 iulie 2015)

1603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia (nr. 3602, 21 iulie 2015)

1604. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimişlia (nr. 3603, 21 iulie 2015)

1605. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimişlia (nr. 3604, 21 iulie 2015)

1606. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 3605, 21 iulie 2015)

1607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boşcana, raionul Criuleni (nr. 3606, 21 iulie 2015)

1608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 3607, 21 iulie 2015)

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia (nr. 3608, 21 iulie 2015)

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Molovata Nouă, raionul Dubăsari (nr. 3609, 21 iulie 2015)

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chetriş, raionul Făleşti (nr. 3610, 21 iulie 2015)

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumuşica, raionul Floreşti (nr. 3611, 21 iulie 2015)

1613. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Floreşti (nr. 3612, 21 iulie 2015)

1614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, raionul Floreşti (nr. 3613, 21 iulie 2015)

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sevirova, raionul Floreşti (nr. 3614, 21 iulie 2015)

1616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Văscăuţi, raionul Floreşti (nr. 3615, 21 iulie 2015)

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni, raionul Floreşti (nr. 3616, 21 iulie 2015)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 3617, 21 iulie 2015)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Danu, raionul Glodeni (nr. 3618, 21 iulie 2015)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Glodeni (nr. 3619, 21 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1621. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Judecătoriilor Cimişlia şi Ceadîr-Lunga şi funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoriile Cahul, Comrat, Floreşti, Hînceşti, Străşeni şi Sîngerei (nr. 599/24, 11 august 2015)

1622. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 600/24, 11 august 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1623. Ordin сu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale (nr. 409, 18 mai 2015)

1624. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr.1755 din 24.12.2014 ”Privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015” (nr. 678, 7 august 2015)

1625. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat (nr. 682, 12 august 2015)

1626. Ordin privind abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.31 din data de 02.03.2007 (nr. 692, 17 august 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte