RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
30.07.2004

Monitorul oficial Nr. 125-129

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

656. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere și a articolului II din Legea nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1921-III, 20 iulie 2004).

657. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere și a articolului II din Legea nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 166-XV, 27 mai 2004).

658. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea unei sintagme din articolul 27 alineatul (6) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 1926-III, 23 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

659. Lege privind interpretarea unei sintagme din articolul 27 alineatul (6) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 250-XV, 9 iulie 2004).

660. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1928-III, 23 iulie 2004).

661. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 253-XV, 9 iulie 2004). .................

662. Decret pentru promulgarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (nr. 1922-III, 20 iulie 2004).

663. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (nr. 259-XV, 15 iulie 2004)

664. Decret privind promulgarea Legii pentru scutirea Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unui teren din circuitul agricol pentru construcția autogării Gara Nord (nr. 1929-III, 23 iulie 2004).

665. Lege pentru scutirea Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unui teren din circuitul agricol pentru construcția autogării Gara Nord (nr. 260-XV, 15 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

666. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1933-III, 23 iulie 2004). .....

667. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 270-XV, 16 iulie 2004).

668. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 23 din Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (nr. 1924-III, 23 iulie 2004).

669. Lege pentru completarea articolului 23 din Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (nr. 274-XV, 16 iulie 2004).

670. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 1934-III, 23 iulie 2004).

671. Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27 noiembrie 2003 (nr. 275-XV, 16 iulie 2004).

672. Decret pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1935-III, 26 iulie 2004).

673. Lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova (nr. 278-XV, 16 iulie 2004).

674. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 261-XV, 15 iulie 2004).

675. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 2-XV din 5 februarie 2004 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal
(nr. 269-XV, 16 iulie 2004).

676. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 271-XV, 16 iulie 2004).

677. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 272-XV, 16 iulie 2004).

678. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 276-XV, 16 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

679. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 279-XV, 22 iulie 2004).

680. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador (nr. 1923-III, 21 iulie 2004) nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

681. Decret privind suspendarea acțiunii Hotărîrii Guvernului nr. 782-37 din 8 iulie 2004 (nr. 1936-III, 27 iulie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

20. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra procesului de lichidare a județelor și de formare a raioanelor (nr. 35, 1 iunie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

991. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 812, 15 iulie 2004).

992. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 817, 21 iulie 2004).

993. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 824, 21 iulie 2004).

994. Hotărîre cu privire la transmiterea de la balanța Serviciului Fiscal de Stat la balanța Ministerului Educației a echipamentului tehnic (nr. 826, 21 iulie 2004).

995. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Moldovei în legătură cu participarea la reuniunea neformală a șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Moscova, 3 iulie 2004) (nr. 827, 21 iulie 2004).

996. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la neaplicarea sancțiunilor fiscale pentru neachitarea impozitului funciar de către contribuabilii din agricultură (nr. 828, 21 iulie 2004).

997. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 458-XV din 30 iulie 2001 pentru aprobarea Listei activelor Armatei Naționale, propuse pentru comercializare (nr. 829, 21 iulie 2004).

998. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 831, 23 iulie 2004).

999. Hotărîre cu privire la salarizarea angajaților Camerei de Licențiere și Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 832, 23 iulie 2004).

1000. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la prioritățile claselor de cerințe la băncile aflate în proces de lichidare (nr. 835, 26 iulie 2004).

1001. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 836, 26 iulie 2004).

1002. Hotărîre privind transmiterea imobilelor și terenurilor aferente la balanța Colegiului de Medicină Ungheni (nr. 839, 26 iulie 2004).

1003. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 842, 26 iulie 2004).

1004. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae TARAN, directorul general al Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale (nr. 856, 26 iulie 2004).

1005. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministru al apărării (nr. 857, 26 iulie 2004).

1006. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2004-2005 (nr. 865, 27 iulie 2004).

1007. Dispoziție (nr. 109-d, 20 iulie 2004).

1008. Dispoziție (nr. 110-d, 20 iulie 2004).

1009. Dispoziție (nr. 111-d, 20 iulie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Migrațiune al Republicii Moldova

269. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului pentru Refugiați și componenței lui nominale (nr. 54-g, 9 iulie 2004).

Acte ale Departamentului Dezvoltarea Turismului

al Republicii Moldova

270. Ordin privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la brevetarea activității turistice, Criteriile pentru acordarea brevetului de turism și Nomenclatorul funcțiilor în domeniul turismului (nr. 84, 19 iulie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

271. Hotărîre privind administrarea și atribuirea Codurilor Punctelor de Semnalizare Naționale și Internaționale (nr. 25, 19 iulie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

272. Hotărîre cu privire la înregistrarea Procedurii operaționale depozitare, modificărilor și completărilor la Regulile Depozitarului Național de Valori Mobiliare (nr. 27/7, 30 iunie 2004).

273. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței eliberate anterior Companiei de Brokeri Mabrok SRL pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 27/9, 30 iunie 2004).

274. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale (nr. 27/8-O, 30 iunie 2004).

275. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor cu acțiunile emise de SA Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb (MD14UTEL1001) (nr. 27/10-O, 30 iunie 2004).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

276. Hotărîre privind modificarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 180, 23 iulie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte