RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.07.2004

Monitorul oficial Nr. 123-124

Abonați-vă pentru detalii

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

981. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (nr. 772, 6 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

982. Hotărîre despre aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 449-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 813, 19 iulie 2004).

983. Hotărîre privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 815, 20 iulie 2004).

984. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la interpretarea Legii nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 816, 20 iulie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

985. Hotărîre pentru modificarea proiectului de lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 819, 21 iulie 2004).

986. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519-XV din 18 decembrie 2003 (nr. 820, 21 iulie 2004).

987. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 6 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 821, 21 iulie 2004).

988. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind aprobarea Programului de măsuri pentru realizarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova în anii 2004-2009 (nr. 823, 21 iulie 2004).

989. Hotărîre cu privire la înmatricularea în anul 2004 a unor categorii de candidați în instituțiile de învățămînt superior cu finanțare extrabugetară (nr. 833, 26 iulie 2004).

990. Hotărîre privind unele măsuri de reglementare a achiziționării și exportului de cereale și produse cerealiere (nr. 834, 26 iulie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

268. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind inventarierea (nr. 27, 28 aprilie 2004).