RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.02.2006

Monitorul oficial Nr. 28-30

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

118. Hotărîre privindnbsp; privind desemnarea componenței nominale a Comisiei Interparlamentarenbsp; denbsp; Cooperarenbsp; întrenbsp; Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse (nr. 6-XVI, 9 februarie 2006).

119. Hotărîrenbsp; privind instituirea Comisiei speciale pentru controlul și monitorizarea procesului de restituire a depunerilor bănești ale deponenților Băncii Comerciale "Guineia" - S.A. și ai Concernului "Intercapital" (nr. 9-XVI, 9 februarie 2006).

120. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 10-XVI, 9 februarie 2006).

121. Decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 451-IV, 9 februarie 2006).

122. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Nicolai BUIUCLО (nr. 452-IV, 13 februarie 2006).

Acte ale Curții Constituționalenbsp; a Republicii Moldova

3. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4, 15 februarie 2006)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Departamentul Vamal al Republicii Moldova și controlului asupra plenitudinii calculării și vărsării în termen a TVA, accizelor și taxelor vamale la importul de mărfuri în a. 2002 (nr. 39, 5 iunie 2003).

7. Hotărîre privind rezultatele reviziilor financiare efectuate la Cancelaria de Stat (de la 03.12.2004 - Aparatul Guvernului Republicii Moldova) și la unele instituții subordonate pe perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004
(nr. 84, 18 noiembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

168. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 125, 6 februarie 2006).

169. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 126, 6 februarie 2006).

170. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 127, 6 februarie 2006).

171. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice față de încăperile și obiectivele în care se păstrează substanțe narcotice, psihotrope și/sau precursori (nr. 128, 6 februarie 2006).

172. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 129, 6 februarie 2006).

173. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (nr. 130, 6 februarie 2006).

174. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Ucraina, Kiev, 21 septembrie 2005 (nr. 131,
6 februarie 2006).

175. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 132, 6 februarie 2006).

176. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace fixe (nr. 133, 6 februarie 2006).

177. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992 (nr. 136, 6 februarie 2006).

178. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 137, 6 februarie 2006).

179. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (nr. 138, 6 februarie 2006).

180. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 139, 7 februarie 2006).

181. Hotărîre cu privire la eficientizarea examinării petițiilor și organizării audienței (nr. 141, 8 februarie 2006).

182. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 36 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 142, 8 februarie 2006).

183. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 580 din 15 iunie 2005 (nr. 143, 8 februarie 2006).

184. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind evaluarea și acreditarea în domeniul asistenței sociale (nr. 146, 9 februarie 2006).

185. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor contra plată, prestate de către Vistieria de Stat (nr. 147, 9 februarie 2006).

186. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183 privind revizuirea Convenției (revizuite) asupra protecției maternității din 1952, adoptată la Geneva la 15 iunie 2000 (nr. 148, 9 februarie 2006).

187. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 (nr. 150, 13 februarie 2006).

188. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBUȚAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 152, 13 februarie 2006).

189. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării (nr. 153, 13 februarie 2006).

190. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 71 din 27 ianuarie 2003 (nr. 160, 13 februarie 2006).

191. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, ministru al economiei și comerțului (nr. 165, 13 februarie 2006).

192. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor ȚVIRCUN, ministru al educației, tineretului și sportului (nr. 166, 13 februarie 2006).

193. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 168, 14 februarie 2006).

194. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BOTNARI Vladimir (nr. 170, 15 februarie 2006).nbsp;

195. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BARBĂROȘIE Anatolie (nr. 171, 15 februarie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

196. Dispoziție (nr. 12-d, 7 februarie 2006).

197. Dispoziție (nr. 13-d, 9 februarie 2006).

198. Dispoziție (nr. 14-d, 9 februarie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

70. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 27, 31 ianuarie 2006).

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

71. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative ce țin de activitatea Inspectoratului de stat pentru navele de tonaj mic (nr. 111, 30 iulie 2004).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

72. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 288-O, 20 decembrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

73. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 206, 14 februarie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

74. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale (nr. 21, 2 februarie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

75. Ordin privind raportarea financiar-contabilă și statistică a societăților de asigurare la 31 decembrie 2005 și perioadele gestionare trimestriale pentru anul 2006 (nr. 18, 7 februarie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

76. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/1, 2 februarie 2006).

77. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "ICAM" (nr. 8/2, 2 februarie 2006).

78. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Garant-Auto" (nr. 8/4, 2 februarie 2006).

79. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Hotelul Dacia-UN" (nr. 8/5, 2 februarie 2006).

80.Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Plastifiant" (nr. 8/6, 2 februarie 2006)

81. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 8/8, 2 februarie 2006).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

82. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecția" (nr. 3/AC, 12 ianuarie 2006).

83. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 4/AC, 12 ianuarie 2006).

84. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 5/AC, 12 ianuarie 2006).

85. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie (nr. 6/AC, 19 ianuarie 2006).

86. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" (nr. 7/AC, 19 ianuarie 2006).

87. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 8/AC, 19 ianuarie 2006).

88. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație (nr.
9/AC, 19 ianuarie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

89. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 136, 14 februarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte