RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.02.2004

Monitorul oficial Nr. 30-34

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

168. Decret pentru promulgarea Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 1682-III, 13 februarie 2004).

169. Lege privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 575-XV, 26 decembrie 2003).

170. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea titlului V al Codului fiscal (nr. 1684-III, 16 februarie 2004).

171. Lege pentru completarea titlului V al Codului fiscal (nr. 5-XV, 5 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

172. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale și a articolului 6 al Codului fiscal (nr. 1685-III, 16 februarie 2004).

173. Lege pentru modificarea Legii nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale și a articolului 6 al Codului fiscal (nr. 6-XV, 5 februarie 2004).

174. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Codului transporturilor auto (nr. 1-XV, 5 februarie 2004).

175. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 7-XV, 5 februarie 2004).

176. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 9-XV, 5 februarie 2004). ..................

177. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 11-XV, 6 februarie 2004). .................

178. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra cererilor Procurorului General privind ridicarea imunității și tragerea la răspundere administrativă a unor deputați în Parlament (nr. 31-XV, 13 februarie 2004).

179. Hotărîre privind încuviințarea trimiterii în judecată pe cauză contravențională a unor deputați în Parlament (nr. 32-XV, 13 februarie 2004).

180. Decret privind eliberarea doamnei Eugenia KISTRUGA din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă (nr. 1679-III, 11 februarie 2004).

181. Decret privind numirea domnului Alexandr PETKOV în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă (nr. 1680-III, 11 februarie 2004).

182. Decret privind revocarea domnului Gheorghe DUCA din funcția de ministru al ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului (nr. 1681-III, 13 februarie 2004).

183. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail MOCAN (nr. 1683-III, 15 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

184. Decret privind aprobarea specimenului legitimației pentru persoanele cu grade speciale supreme din corpul de comandă al organelor afacerilor interne, pentru ofițerii cu grade speciale supreme ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și pentru ofițerii cu grade militare supreme ai Forțelor Armate și a regulamentului privind legitimația (nr. 1686-III, 17 februarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Decizie privind sesizarea deputatului în Parlament Victor MOREV (9 februarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

255. Hotărîre cu privire la desemnarea în funcție a dlui TĂBОRȚĂ Iurie (nr. 1301, 29 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

256. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Programului de vecinătate Republica Moldova-România pentru perioada 2004-2006 (nr. 110, 4 februarie 2004).

257. Hotărîre despre completarea Hotărîrii Guvernului nr. 732 din 16 iunie 2003 (nr. 111, 4 februarie 2004). nbsp;nbsp;

258. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se introduc în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 659 din 21 octombrie 1993 (nr. 120, 9 februarie 2004).

259. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele particularități ce țin de crearea societăților pe acțiuni de tip închis ale salariaților acestora (nr. 124, 11 februarie 2004).

260. Hotărîre privind aprobarea hotărîrii Comisiei de lichidare a Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 132, 11 februarie 2004).

261. Hotărîre privind aprobarea unor proiecte de acte legislative (nr. 133, 11 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

262. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 134, 12 februarie 2004).

263. Hotărîre despre arpobarea proiectului de lege privind casele de economii și împrumut pentru locuință (nr. 135, 13 februarie 2004).

264. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 143 din 7 februarie 2002 (nr. 137, 16 februarie 2004).

265. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DUBROVSCHI Anatolie (nr. 142, 18 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

266. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui LAZĂR Valeriu (nr. 143, 18 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

267. Dispoziție (nr. 14-d, 6 februarie 2004).

268. Convenția colectivă (nivel național) Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncănbsp; (nr. 1, 3 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

70. Ordin privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA (nr. 04, 6 ianuarie 2004).

Acte ale Departamentului Migrațiune al Republicii Moldova

71. Ordin cu privire la aprobarea modelului Adeverinței provizorii pentru solicitanții de azil (nr. 05-g, 12 ianuarie 2004).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

72. Hotărîre privind Metodologiile de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile prestate de întreprinderile din sectorul energetic (nr. 114, 26 decembrie 2003).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

73. Hotărîre cu privire la neasigurarea calității serviciilor de telefonie fixă de către S.A. Moldtelecom (nr. 03, 12 februarie 2004).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

74. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului de eșalonare a datoriilor istorice față de bugetul asigurărilor sociale de stat și modalitatea de anulare a penalităților, conform art. 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

75. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuțiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii și alte recompense, conform art. 23 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

76. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/1, 29 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

77. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Vița Podgoreană (nr. 4/2, 29 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

78. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de administrare a investițiilor, eliberată anterior OAI MF Stridie-A.F. SRL (nr.4/4, 29 ianuarie 2004).

Acte ale Camerei de Licențiere

79. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna ianuarie 2004.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte