RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
06.02.2004

Monitorul oficial Nr. 22-25

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

130. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1650-III, 23 ianuarie 2004).

131. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 454-XV, 14 noiembrie 2003).

132. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1654-III, 26 ianuarie 2004).

133. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 528-XV, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

134. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (nr. 1652-III, 23 ianuarie 2004).

135. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (nr. 552-XV, 25 decembrie 2003).

136. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 1656-III, 27 ianuarie 2004).

137. Lege pentru modificarea Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 564-XV, 25 decembrie 2003).

138. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 1659-III, 29 ianuarie 2004).

139. Lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 578-XV, 26 decembrie 2003).

140. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Valeri GAREV (nr. 1651-III, 23 ianuarie 2004).

141. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexandru CORBU (nr. 1653-III, 23 ianuarie 2004).

142. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Stepan BONDARENCO (nr. 1655-III, 27 ianuarie 2004).

143. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile DIDU{ENCO și Boris POIATĂ (nr. 1657-III, 29 ianuarie 2004).

144. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile CERBU{CA (nr. 1658-III, 29 ianuarie 2004).

145. Decret privind modificarea și completarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 1660-III, 2 februarie 2004).

146. Decret privind numirea domnului Sergiu MOCANU în funcția de consilier cu misiuni speciale al Președintelui Republicii Moldova (nr. 1661-III, 2 februarie 2004).

147. Decret privind revocarea domnului Nicolae DUDĂU din funcția de ministru al afacerilor externe (nr. 1663-III, 4 februarie 2004).

148. Decret privind numirea domnului Andrei STRATAN în funcția de ministru al afacerilor externe (nr. 1664-III, 4 februarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Decizie pentru respingerea sesizării deputatului în Parlament Mihai Petrache (25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

178. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția la sistemul de aranjamente al trupelor ONU în așteptare (nr. 40, 23 ianuarie 2004).

179. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 42, 23 ianuarie 2004).

180. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 (nr. 47, 23 ianuarie 2004).

181. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la înregistrarea partidelor și altor organizații social-politice (nr. 48, 23 ianuarie 2004).

182. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (nr. 54, 26 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 183. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 55, 26 ianuarie 2004).

184. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (nr. 56, 26 ianuarie 2004).

185. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13 iunie 1997 (nr. 58, 27 ianuarie 2004).

186. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni privind plasarea în cîmpul muncii și crearea unor noi locuri de muncă pentru invalizi în anii 2004-2006 (nr. 59, 27 ianaurie 2004).

187. Hotărîre pentru modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 60, 27 ianuarie 2004).

188. Hotărîre cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare la început de Mileniu în Moldova (nr. 61, 27 ianuarie 2004).

189. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 86 din 4 februarie 2003 (nr. 62, 27 ianuarie 2004).

190. Hotărîre despre acțiunile și sarcinile primordiale privind sporirea eficienței activității autorităților administrației publice (nr. 63, 27 ianuarie 2004).

191. Hotărîre cu privire la atribuirea terenurilor (nr. 64, 27 ianuarie 2004).

192. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 5 martie 2002 (nr. 65, 27 ianuarie 2004).

193. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 66, 27 ianuarie 2004).

194. Hotărîre despre modificarea Programului național de asigurare a securității ecologice (nr. 67, 29 ianuarie 2004).

195. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Regulamentului privind procedura publicării și republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative și a rectificărilor operate în ele (nr. 70, 29 ianuarie 2004).

196. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2004 (nr. 73, 30 ianuarie 2004).

197. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 75, 30 ianuarie 2004).

198. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 76, 30 ianuarie 2004).

199. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Criuleni și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 79, 2 februarie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

200. Hotărîre despre totalurile Concursului Republican Cea mai verde, mai salubră și amenajată localitate (nr. 80, 2 februarie 2004).

201. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind formarea și gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii (nr. 81, 2 februarie 2004).

202. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Valentin CIUMAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 85, 4 februarie 2004).

203. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae DUDĂU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 86, 4 februarie 2004).nbsp;nbsp; nbsp;

204. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CEMОRTAN Alexei (nr. 89, 4 februarie 2004).

205. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui {VE| Nicolae (nr. 90, 4 februarie 2004).

206. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui COJOCARU Tudor (nr. 91, 4 februarie 2004).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

207. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COJOCARU Gheorghe (nr. 92, 4 februarie 2004).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

208. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei POALELUNGI Olga (nr. 93, 4 februarie 2004).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

209. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GRUMEZA Valeriu (nr. 94, 4 februarie 2004).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

210. Dispoziție (nr. 7-d, 26 ianuarie 2004).

211. Dispoziție (nr. 9-d, 30 ianuarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

50. Ordin cu privire la aprobarea Metodicii de trecere a planului de conturi al evidenței contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituțiilor bugetare la planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor (nr. 85, 31 decembrie 2003)..

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

al Republicii Moldovanbsp;

51. Decizie cu privire la necesitatea promovării creațiilor muzicale autohtone în programele posturilor de radio din Republica Moldova (nr. 1, 3 februarie 2004).

52. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibilizate (nr. 2, 3 februarie 2004).nbsp;nbsp;

53. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării activității postului de radio VOX din mun. Chișinău (nr. 3, 3 februarie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

54. Decizie despre tergiversarea executării deciziei Consiliului Coordonatornbsp; al Audiovizualului nr. 33 din 5 august 2003 de către Consiliul Municipal Chișinău (nr. 6, 3 februarie 2004).

55. Decizie cu privire la anularea licenței de emisie nr. 191 din 12.03.2002, eliberată întreprinderii {tiri TV-1 S.R.L. din mun. Chișinău și a Deciziei CCA nr. 63 din 03.09.2002 la capitolul repartizarea canalelor TV: 21 (s. Costești, Rîșcani), 39 (mun. Bălți) și 48 (or. Criuleni) (nr. 7, 3 februarie 2004).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

56. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/1, 15 ianuarie 2004). nbsp;

57. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 2/4, 15 ianuarie 2004).

58. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 4/5, 29 ianuarie 2004).

59. Hotărîre cu privire la majorarea capitalului social și aprobarea modificărilor la statutul publicației periodice de specialitate a CNVM ziarul Capital-Market О.S. și aprobarea contractului cu managerul redactor-șef (nr. 4/7, 29 ianuarie 2004).nbsp;

nbsp;Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

60. Hotărîre cu privire la completarea Instrucțiunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice
(nr. 20, 29 ianuarie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;