RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.02.2006

Monitorul oficial Nr. 25-27

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

106. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 439-IV, 31 ianuarie 2006).

107. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 371-XVI, 29 decembrie 2005).

108. Decret privind numirea domnului Valeriu CEORNEA în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 441-IV, 1 februarie 2006).

109. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 442-IV, 1 februarie 2006).

110. Decret privind numirea domnului Igor BRAI în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Anenii Noi (nr. 443-IV, 1 februarie 2006).

111. Decret privind eliberarea domnului Anatol CRE|U din funcția de judecător la Judecătoria Leova (nr. 444-IV, 1 februarie 2006).

112. Decret privind numirea domnului Petru RAILEAN în funcția de președinte al Curții de Apel Economice (nr. 445-IV, 2 februarie 2006).

113. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 446-IV, 3 februarie 2006).

114. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2231-III din 17 februarie 2005 (nr. 447-IV, 6 februarie 2006).

115. Decret privind numirea domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Kuwait, în Emiratele Arabe Unite, în Statul Qatar, în Sultanatul Oman, în Republica Libaneză și în Regatul Arab Saudit (nr. 448-IV, 6 februarie 2006).

116. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Oxana FILIP (nr. 449-IV, 6 februarie 2006).

117. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Zinaida GRECIANÎI (nr. 450-IV, 7 februarie 2006).

nbsp;Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pe perioada anilor 2003-2004 (nr. 83, 10 noiembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

142. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind achizițiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare a investițiilor publice (nr. 44, 13 ianuarie 2006).

143. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea Grantului pentru îmbunătățirea echipamentului audiovizual și pentru expoziții al Muzeului Național de Artă (nr. 88, 27 ianuarie 2006).

144. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2006 (nr. 98, 30 ianuarie 2006).

145. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 100, 30 ianuarie 2006).

146. Hotărîre cu privire la pensiile unor categorii de beneficiari (nr. 101, 30 ianuarie 2006).

147. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2006
(nr. 102, 30 ianuarie 2006).

148. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la principiile de bază și la mecanismul de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 107, 30 ianuarie 2006).

149. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal (nr. 108, 30 ianuarie 2006).

150. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 110, 31 ianuarie 2006).

151. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 111, 31 ianuarie 2006).

152. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1038 din 4 octombrie 2005 (nr. 112, 31 ianuarie 2006).

153. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003 privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (nr. 113, 1 februarie 2006).

154. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2006 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică în Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 114, 1 februarie 2006).

155. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 7 iunie 2001 (nr. 115, 1 februarie 2006).

156. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind pensiile colaboratorilor serviciului vamal care s-au adresat pentru stabilirea pensiei în perioada 24 august 2000 - 12 decembrie 2003 (nr. 116, 1 februarie 2006).

157. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 117, 1 februarie 2006).

158. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 119, 2 februarie 2006).

159. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2005 (nr. 120, 2 februarie 2006).

160. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor și modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 122, 3 februarie 2006).

161. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității pentru anul 2005 (nr. 123, 3 februarie 2006).

162. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor |VIRCUN, ministru al educației, tineretului și sportului (nr. 134, 6 februarie 2006).

163. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Victor BORȘEVICI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 135, 6 februarie 2006).

164. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003 (nr. 140, 7 februarie 2006).

165. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 144, 8 februarie 2006)

166. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006 (nr. 145, 8 februarie 2006)

167. Dispoziție (nr. 10-d, 31 ianuarie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

65. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articole și obiecte fabricate din metale prețioase și pietre prețioase (nr. 10, 31 ianuarie 2006).

Acte ale Ministeruluinbsp; Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

66. Ordin cu privire la aprobarea prețurilor autorizațiilor pentru transporturile rutiere internaționale (nr. 186, 19 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

67. Hotărîre cu privire la situația epizootologică și epidemiologică și măsurile suplimentare de profilaxie a infecției cu virusul gripal aviar A (H5N1) în Republica Moldova (nr. 1, 16 ianuarie 2006).

Acte ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară

68. Lista documentelor necesare obținerii certificatelor fitosanitare de export și permiselor fitosanitare de carantină pentru import (tranzit) (nr. 160, 30 decembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

69. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat a valorilor mobiliare (nr. 9/1, 7 februarie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte