RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.03.2005

Monitorul oficial Nr. 39-41

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

130. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea datoriilor istorice ale unor agenți economici din agricultură (nr. 2246-III, 2 martie 2005).

131. Lege privind anularea datoriilor istorice ale unor agenți economici din agricultură (nr. 417-XV, 9 decembrie 2004).

132. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 2247-III, 2 martie 2005).

133. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 2-XV, 17 februarie 2005).

134. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 2248-III, 2 martie 2005).

135. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 5-XV, 17 februarie 2005).

136. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 2251-III, 4 martie 2005).

137. Lege cu privire la importul unor instalații de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 13-XV, 17 februarie 2005).

138. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Polad BIULBIUL oglu (nr. 2244-III, 2 martie 2005).

139. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2005 (nr. 2245-III, 2 martie 2005).

140. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Gheorghe CUCU și Nicolae VОLCU (nr. 2249-III, 2 martie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

288. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură și a Regulamentului concursului de acreditare a organizațiilor de asigurare pentru efectuarea asigurării subvenționate a riscurilor de producție în agricultură (nr. 217, 24 februarie 2005).

289. Hotărîre cu privire la Regulamentul, structura și efectivul Vistieriei de Stat a Republicii Moldova (nr. 224, 24 februaie 2005).

290. Hotărîre pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a prevederilor Codului transportului feroviar (nr. 238, 25 februarie 2005).

291. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 245, 3 martie 2005).

Acte ale Guvernului Republicii Moldova și ale Băncii Naționale a Moldovei

292. Hotărîre cu privire la baterea și emiterea unor monede jubiliare și comemorative (nr. 262, 9 martie 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

125. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget (nr. 94, 31 decembrie 2004).

Acte ale Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

126. Ordin cu privire la aprobarea nomenclatoarelor (nr. 48, 25 februarie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

127. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul pentru folosirea resurselor naturale (nr. 39, 24 februarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

128. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/1, 24 februarie 2005).

129. Hotărîre cu privire la activitatea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe Acțiuni "Registrul-F" (nr. 10/2, 24 februarie 2005).

130. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni "Banca de Finanțe și Comerț" (nr. 10/3-1, 24 februarie 2005).

131. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Organizației de Administrare a Investițiilor - Managerul Fondului "DAAC-PROM" SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 10/3-3, 24 februarie 2005).

132. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe Acțiuni "Aureola" pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului (nr. 10/3-4, 24 februarie 2005).

133. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni "Registru-A-Depozitarul Fondului" (nr. 10/5, 24 februarie 2005).

134. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 40/6 din 17.12.2004 (nr. 10/6, 24 februarie 2005).

135. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii nr. 36/1 din 26.09.2002 "Cu privire la retragerea licenței FINN "York-Invest" (nr. 10/7, 24 februarie 2005).

136. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare (nr. 10/9, 24 februarie 2005).

137. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la atestarea funcționarilor publici ai Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNVM nr. 42/3 din 28.12.2004 (nr. 10/11, 24 februarie 2005).

138. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității de ținere de sine stătător a registrelor deținătorilor valorilor mobiliare ale emitenților "Acvila-Sport" SA, "Aureola" SA, "Art-West" SA și Banca Comercială "Unibank" SA (nr. 10/4-O, 24 februarie 2005).

139. Ordonanță cu privire la controlul tematic al activității fondurilor de investiții în proces de lichidare din proprie inițiativă (nr. 10/8-O, 24 februarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte