RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
21.03.2005

Monitorul oficial Nr. 42-45

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

141. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 2252-III, 4 martie 2005).

142. Lege pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 14-XV, 17 februarie 2005).

143. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul Revitalizarea agriculturii) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 2253-III, 4 martie 2005).

144. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul Revitalizarea agriculturii) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 18-XV, 17 februarie 2005).

145. Decret privind promulgarea Legii pentru repunerea în aplicare, modificarea și completarea Legii
nr. 238-XV din 8 iulie 2004 privind impozitul unic în agricultură (nr. 2255-III, 4 martie 2005).

146. Lege pentru repunerea în aplicare, modificarea și completarea Legii nr. 238-XV din 8 iulie 2004 privind impozitul unic în agricultură (nr. 20-XV, 17 februarie 2005).

147. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de ofițeri din trupele de grăniceri (nr. 2250-III, 4 martie 2005).

148. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Zdenek ZBYTEKnbsp; (nr. 2256-III, 9 martie 2005).

149. Decret privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă (nr. 2257-III, 9 martie 2005).

150. Decret privind conferirea titlului onorific Meșter-Faur doamnei Maria CRISTEA (nr. 2258-III, 9 martie 2005).

151. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ivan CALIN (nr. 2259-III, 10 martie 2005).

152. Decret privind procedura de conferire a medaliei jubiliare 60 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945 (nr. 2260-III, 11 martie 2005).

153. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2261-III, 11 martie 2005).

154. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2262-III, 11 martie 2005).

155. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2263-III, 11 martie 2005).

156. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2264-III, 11 martie 2005).

157. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vadim MIȘIN (nr. 2265-III, 12 martie 2005).

158. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valentin GOGA (nr. 2266-III, 15 martie 2005).

159.Decret privind rechemarea domnului Ilie VANCEA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova și din cea de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 2267-III, 15 martie 2005).

160. Decret privind numirea domnului Corneliu MIHALACHE în calitate de membru al Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 2268-III, 15 martie 2005).

161. Decret privind numirea doamnei Maria CHIPERI în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 2270-III, 16 martie 2005).

162. Decret privind numirea domnului Sergiu CRUTCO în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Hîncești (nr. 2271-III, 16 martie 2005).

163. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 2273-III, 18 martie 2005)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși în cadrul scrutinului parlamentar din 6 martie 2005 (nr. 6, 17 martie 2005)

5. Aviz cu privire la confirmarea legalitățiinbsp; alegerii Parlamentuluinbsp; Republicii Moldova (nr. 1, 17 martie 2005)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

6.nbsp; Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 6 martie 2005 (nr. 974, 11 martie 2005).

7. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a șaisprezecea din 6 martie 2005 (nr. 975, 11 martie 2005).

8. Hotărîre cu privire la Șirul descrescător de voturi valabil exprimate și distribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova între concurenții electorali în urma alegerilor din 6 martie 2005 (nr. 978, 11 martie 2005)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

293. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 22, 13 ianuarie 2005).

294. Hotărîre cu privire la aprobarea Măsurilor de combatere a narcomaniei și narcobusinessului în anii 2005-2006 (nr. 166, 15 februarie 2005).

295. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului încheiat prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea Grantului pentru promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice (nr. 246, 4 martie 2005).

296. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 247, 4 martie 2005).

297. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea în domeniul pregătirii și atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare (nr. 248, 9 martie 2005).

298. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 249, 9 martie 2005).

299. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 251, 9 martie 2005).

300. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de credit dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005 (nr. 252, 9 martie 2005).

301. Hotărîre cu privire la prelungirea perioadei de izolare a Оntreprinderii municipale Rețelele Termice Ștefan Vodă (nr. 253, 9 martie 2005).

302. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a colegiului Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 254, 9 martie 2005).

303. Hotărîre cu privire la unele măsuri de creare a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (nr. 256, 9 martie 2005).

304. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea alin. (13) al art. 6 din Legea cu privire la zonele economice libere (nr. 257, 9 martie 2005).

305. Hotărîre privind salarizarea membrilor permanenți și funcționarilor aparatului Comisiei Electorale Centrale, precum și membrilor birourilor și consiliilor electorale nedegrevați din funcție (nr. 259, 9 martie 2005).

306. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Fondului de stat al metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 260, 9 martie 2005).

307. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 261, 9 martie 2005).

308. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 (nr. 263, 9 martie 2005).

309. Hotărîre privind acțiunile de ameliorare a situației din sfera comerțului (nr. 264, 9 martie 2005).

310. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 265, 9 martie 2005).

311. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 266, 9 martie 2005).

312. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 267, 9 martie 2005).

313. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Ilie VANCEA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 269, 10 martie 2005).

314. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 270, 10 martie 2005).

315. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 271, 10 martie 2005).

316. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 272, 14 martie 2005).

317. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare dintre Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova și Institutul Lituanian de Administrare Publică (nr. 273, 14 martie 2005).

318. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 274, 14 martie 2005).

319. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 275, 14 martie 2005).

320. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 276, 14 martie 2005).

321. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării și completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 846 din 26 iulie 2004 (nr. 277, 14 martie 2005).

322. Hotărîre cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performanță (nr. 278, 14 martie 2005).

323. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior universitar și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse nominale (de merit) pentru semestrul II al anului de studii 2004-2005 (nr. 279, 14 martie 2005).

324. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 285, 15 martie 2005).

325. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 286, 15 martie 2005).

326. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 287, 15 martie 2005).

327. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 289, 16 martie 2005).

328. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CHIROȘCA Dorian (nr. 290, 16 martie 2005).

329. Dispoziție (nr. 30-d, 9 martie 2005).

330. Dispoziție (nr. 31-d, 9 martie 2005).

331. Dispoziție (nr. 32-d, 16 martie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

140. Ordin cu privire la completarea ordinului Ministerului Sănătății nr. 344 din 18.11.2004 Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și aprobarea variațiilor postautorizare pentru produsele farmaceutice și parafarmaceutice (nr. 62, 4 martie 2005).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

141. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova

142. Ordin cu privire la abrogarea ordinelor Procurorului General nr. 191/7 din 29.11.2001 și nr. 108/4 din 14.06.2002nbsp; (nr. 38/22, 17 februarie 2005).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

143. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor (nr. 17, 28 februarie 2005).

144. Ordin privind operarea modificărilor la Ordinul nr. 04ds din 24.01.05 (nr. 19, 15 martie 2005).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere și de Panificație

145. Regulament cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere și de Panificație.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

146. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor și completărilor la Procedura privind aplicarea comisioanelor și taxelor Bursei de Valori a Moldovei (nr. 10/10, 24 februarie 2005).

147. Hotărîre cu privire la unele măsuri de conformare a activității RI Registru-Service SRL prevederilor legislației și actelor normative în vigoare (nr. 12/1, 15 martie 2005).

Acte ale Confederației Sindicatelor Libere din Republica Moldova Solidaritate

148. Instrucțiunea privind modul de achitare și evidență a taxelor de înscriere și a cotizațiilor lunare de membru de sindicat.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

149. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 72, 10 martie 2005).

150. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 73, 10 martie 2005).

151. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar casei de schimb valutar Igmarin SRL (nr. 75, 10 martie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economicinbsp;nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte