RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.02.2005

Monitorul oficial Nr. 24-25

Abonați-vă pentru detalii

24-25_11_02_2005ro.pdf

Monitorul oficial Nr. 168-171

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

80. Decret privind numirea domnului Dumitru COROLEVSCHI în funcția de președinte al Judecătoriei Telenești (nr. 2211-III, 2 februarie 2005).

81. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2212-III, 2 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

82. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2213-III, 2 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

83. Decret privind numirea doamnei Ruslana BURDENIUC în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2214-III, 2 februarie 2005). nbsp;nbsp;

84. Decret privind eliberarea domnului Victor DELIJAN din funcția de judecător la Judecătoria Taraclia (nr. 2215-III, 2 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

85. Decret privind eliberarea domnului Victor POTLOG din funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 2216-III, 2 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

86. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2217-III, 4 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

87. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatoli SMOLEV (nr. 2218-III, 5 februarie 2005).

88. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Valeriu CAN|ER (nr. 2219-III, 5 februarie 2005).

89. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2054-III din 20 octombrie 2004 (nr. 2220-III, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;

90. Decret privind numirea domnului Victor GAICIUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și în cea de Reprezentant al Republicii Moldova la NATO (nr. 2221-III, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

91. Decret privind rechemarea domnului Eugen CARPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 2222-III, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

92. Decret privind numirea domnului Eugen CARPOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Ăef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 2223-III, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

93. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Eduard CLIMOVICI (nr. 2224-III, 7 februarie 2005).

94. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Oleg BUDZA (nr. 2225-III, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 Privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și a unor prevederi din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 416 din 26 aprilie 2004 (nr. 3, 25 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durlești și gestionării fondului funciar de către administrația publică locală în perioada anului 2002 - 01.07.2004
(nr. 83, 17 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

8. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării, executării bugetelor și gestionării patrimoniului orașelor Cricova, Sîngera, Vatra, comunelor Băcioi, Bubuieci, Budești, Ciorescu, Cruzești, Stăuceni, Tohatin și Trușeni pe perioada 01.01.2003 - 01.07.2004 (nr. 84, 17 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

159. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 18, 11 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

160. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului de convertire în acțiuni a datoriilor față de stat (nr. 95, 31 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

161. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a volumului de alocații din bugetul de stat pentru instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 105, 3 februarie 2005).

162. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale (nr. 108, 3 februarie 2005).

163. Hotărîre cu privire la asigurarea informațională a proceselor de monitorizare a activităților economice (nr. 114, 3 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

164. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 115, 3 februarie 2005). nbsp;nbsp;

165. Hotărîre cu privire la ajustarea programelor de dezvoltare economică și socială și a planurilor de acțiuni la obiectivele, prioritățile și politicile expuse în Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (nr. 116, 3 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

166. Hotărîre pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind pregătirea și sărbătorirea aniversării a 60-a de la eliberarea Moldovei și aniversării a 60-a a victoriei asupra fascismului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 495 din 24 aprilie 2003 (nr. 117, 3 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

167. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 118, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

168. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la importul utilajului, echipamentului, tehnicii, materialelor și agregatelor complementare pentru construcția centralelor electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul, și în apropierea municipiului Bălți (nr. 119, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

169. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 7-a Reuniune Europeană Regională a Organizației Internaționale a Muncii (Budapesta, Ungaria) (nr. 120, 7 februarie 2005). nbsp;

170. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniul energetic și gazo-petrolier (nr. 122, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

171. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii privind automatizarea sistemului de autorizare a exporturilor în Republica Moldova (nr. 123, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

172. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii
nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 124, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

173. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind acordarea asistenței Universității de Stat din Taraclia, Republica Moldova, semnat la Chișinău la 30 septembrie 2004 (nr. 125, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

174. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Macedonia (nr. 126, 7 februarie 2005).

175. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de gestionare a mijloacelor fondului pentru susținerea înființării plantațiilor viticole și a mijloacelor utilizate pentru gestionarea mărcilor - proprietate de stat (nr. 128, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

176. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2005 (nr. 130, 8 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

177. Hotărîre privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 132, 8 februarie 2005). nbsp;nbsp;

178. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ZIDU Iurie (nr. 136, 9 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

179. Dispoziție (nr. 18-d, 31 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

180. Dispoziție (nr. 19-d, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

181. Dispoziție (nr. 20-d, 7 februarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

69. Ordin despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare și prezentare a formularului special privind operațiunile financiare (nr. 152, 15 decembrie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

70. Hotărîre cu privire la aprobarea transmiterii portofoliului de asigurare (nr. 49a, 12 martie 2004). nbsp;

71. Hotărîre cu privire la aprobarea transmiterii portofoliului de asigurare (nr. 92, 16 iulie 2004)..........................

72. Ordin privind raportarea financiar-contabilă și statistică a organizațiilor de asigurări la 31 decembrie 2004 (nr. 04ds, 24 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

73. Hotărîre cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor FINN Telecom-Invest SA a chestiunii privind lichidarea fondului din proprie inițiativă (nr. 4/7, 20 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

74. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Agenției de Оnregistrare Comitent SRL pentru dreptul de a desfășură activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului (nr. 6/1-1, 27 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;

75. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Organizația de Administrare a Investițiilor Gest-Capital - Managerul Fondului SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 6/1-2, 27 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;

76. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Organizației de Depozitare, Registratorul Registru-A - Depozitarul Fondului SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului (nr. 6/1-3, 27 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

77. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei M-Invest S.R.L. (nr. 6/1-4, 27 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

78. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe Acțiuni Proprietarnbsp; pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare de ținere a registrului (nr. 6/1-5, 27 ianuarie 2005).

79. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 3 februarie 2005).

80. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății pe Acțiuni Acvila-Sport pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului (nr. 7/2-4, 3 februarie 2005).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

81. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Managerul Fondului Daac-Prom SRL (nr. 7/5, 3 februarie 2005).

82. Hotărîre privind aplicarea măsurilor de reglementare a pieței secundare (nr. 8/1, 8 februarie 2005).