RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.02.2005

Monitorul oficial Nr. 20-23

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri, ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

68. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 2207-III, 28 ianuarie 2005).

69. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 447-XV, 30 decembrie 2004).

70. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2209-III, 31 ianuarie 2005).

71. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 448-XV, 30 decembrie 2004).

72. Decret privind rechemarea domnului Nicolae CERNOMAZ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 2201-III, 25 ianuarie 2005).

73. Decret privind rechemarea domnului Mihail LAUR din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 2202-III, 25 ianuarie 2005).

74. Decret privind numirea domnului Mihail LAUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 2203-III, 25 ianuarie 2005).

75. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBU|AC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară (nr. 2204-III, 25 ianuarie 2005).

76. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Petru LUCINSCHI (nr. 2205-III, 27 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

77. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Leonid DEMIDOV și Gheorghe LEICIU (nr. 2206-III, 28 ianuarie 2005).

78. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Alexandru ZOLOTUHIN (nr. 2208-III, 31 ianuarie 2005).

79. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2210-III, 1 februarie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței cheltuielilor efectuate la întreținerea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 (nr. 79, 1 decembrie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

128. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2005 (nr. 55, 20 ianuarie 2005).

129. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 71, 26 ianuarie 2005).

130. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Nomenclatorul lucrărilor sezoniere
(nr. 72, 26 ianuarie 2005).

131. Hotărîre privind salarizarea personalului primăriilor orașelor și satelor (comunelor) (nr. 73, 26 ianuarie 2005).

132. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1035 din 21 septembrie 2004 (nr. 79, 28 ianuarie 2005).

133. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2005-2008 (nr. 80, 28 ianuarie 2005).

134. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 28 ianuarie 2005).

135. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unor terenuri din circuitul agricol (nr. 82, 31 ianuarie 2005).

136. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 83, 31 ianuarie 2005).

137. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 84, 31 ianuarie 2005).

138. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 238-XV din 8 iulie 2004 privind impozitul unic în agricultură (nr. 85, 31 ianuarie 2005).

139. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la anularea datoriilor istorice la bugetul asigurărilor sociale de stat ale pensionarilor și invalizilor proprietari de terenuri agricole (nr. 86, 31 ianuarie 2005).

140. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2005nbsp; (nr. 87, 31 ianuarie 2005).

141. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Ucrainei în domeniul asigurării bunăstării sanitaro-epidemiologice a populației (nr. 88, 31 ianuarie 2005).

142. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 977 din 1 septembrie 2004 (nr. 89, 31 ianuarie 2005).

143. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 988-XIII din 15 octombrie 1996 (nr. 90, 31 ianuarie 2005).

144. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 603-XIII din 3 octombrie 1995 (nr. 91, 31 ianuarie 2005).

145. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 92, 31 ianuarie 2005).

146. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 93, 31 ianuarie 2005).

147. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 94, 31 ianuarie 2005).

148. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 96, 31 ianuarie 2005).

149. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 97, 31 ianuarie 2005).

150. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice de la oferirea documentelor de tender (nr. 98, 31 ianuarie 2005).

151. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DOBОND+ Vasile (nr. 99, 2 februarie 2005).

152. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui HOLBAN Ion (nr. 100, 2 februarie 2005).

153. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GAINDRIC Constantin (nr. 101, 2 februarie 2005).

154. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1152 din 2 septembrie 2002 (nr. 102, 2 februarie 2005).

155. Hotărîre cu privire la majorarea salariilor pentru muncitori și alte categorii de angajați din sectorul bugetar (nr. 103, 2 februarie 2005).

156. Hotărîre cu privire la acțiunile necesare pentru realizarea proiectului de construcție a liniei de cale ferată Revaca-Căinari (nr. 104, 2 februarie 2005)

157. Dispoziție (nr. 10-d, 20 ianuarie 2005).

158. Dispoziție (nr. 11-d, 25 ianuarie 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

50. Hotărîre cu privire la implementarea șirului de numere 1 din Planul Național de Numerotare pe întreg teritoriul Republicii Moldova (nr. 3, 31 ianuarie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

51. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/1, 20 ianuarie 2005).

52. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale Unibank SA (nr. 4/2-1, 20 ianuarie 2005).

53. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni VALINVEST (nr. 4/2-2, 20 ianuarie 2005).

54. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății cu Răspundere Limitată Registru Service (nr. 4/2-3, 20 ianuarie 2005).

55. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe Acțiuni Oldex (nr. 4/2-4, 20 ianuarie 2005).

56. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății cu Răspundere Limitată REAL-MANAGER (nr. 4/2-5, 20 ianuarie 2005).

57. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare BC Victoriabank SA (nr. 4/3-1, 20 ianuarie 2005).

58. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Manager Capital Grup - Managerul fondului SRL (nr. 4/3-2, 20 ianuarie 2005).

59. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Organizației de administrare a investițiilor Managerul Fondului Real-Econ SA (nr. 4/3-3, 20 ianuarie 2005).

60. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Оntreprinderii Comerciale de Producere Codru Mare SA (nr. 4/4-1, 20 ianuarie 2005).

61. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Orizont SA (nr. 4/4-2, 20 ianuarie 2005).

62. Hotărîre cu privire la activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare a SRL Finactiv-Consulting (nr. 4/5, 20 ianuarie 2005).

63. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor de participare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 4/8, 20 ianuarie 2005).

64. Hotărîre privind modificarea și completarea formei tip a dispoziției de transmitere (nr. 4/10, 20 ianuarie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

65. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe Acțiuni Oldex (nr. 4/6-O, 20 ianuarie 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

66. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 24, 27 ianuarie 2005).

67. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare (nr. 25, 27 ianuarie 2005).

68. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor și formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc) (nr. 30, 27 ianuarie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte