RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.01.2006

Monitorul oficial Nr.16-19

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui

Republicii Moldova

65. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 424-IV, 23 ianuarie 2006).

66. Lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 363-XVI, 23 decembrie 2005).

67. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2314 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 420-IV, 20 ianuarie 2006).

68. Lege pentru modificarea articolului 2314 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 367-XVI, 23 decembrie 2005).

69. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 421-IV, 20 ianuarie 2006).

70. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 372-XVI, 29 decembrie 2005).

71. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a articolului 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 416-IV, 19 ianuarie 2006).

72. Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 și a articolului 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 375-XVI, 29 decembrie 2005).

73. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul de ameliorare a

competitivității) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 422-IV, 20 ianuarie 2006).

74. Lege pentru ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul de ameliorare a competitivității) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 378-XVI, 29 decembrie 2005).

75. Hotărîre privind modificarea și completarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 (nr. 374-XVI, 29 decembrie 2005).

76. Hotărîre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 381-XVI, 29 decembrie 2005).

77. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 417-IV, 19 ianuarie 2006).

78. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Galina VIZDOGA (nr. 418-IV, 19 ianuarie 2006).

79. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Leonid CALDОBA (nr. 419-IV, 19 ianuarie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice și gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Tineret și Sport și unele instituții subordonate în perioada anilor 2003-2004 (nr. 81, 2 noiembrie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

87. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010 (nr. 1409, 30 decembrie 2005).

88. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 (nr. 21, 5 ianuarie 2006).

89. Hotărîre cu privire la planificarea protecției civile a Republicii Moldova pe anul 2006 (nr. 24, 6 ianuarie 2006).

90. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2005 (nr. 52, 19 ianuarie 2006).

91. Hotărîre cu privire la achitarea, din bugetul de stat pe anul 2006, a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 54, 19 ianuarie 2006).

92. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iulian GRIGORI|+ în funcția de Consul General al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, cu reședința în or. Frankfurt pe Main (nr. 56, 20 ianuarie 2006).

93. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 58, 23 ianuarie 2006).

94. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 59, 23 ianuarie 2006).

95. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 5 martie 2002 (nr. 60, 23 ianuarie 2006).

96. Hotărîre cu privire la transmiterea unei părți sociale a statului (nr. 61, 23 ianuarie 2006).

97. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Părții moldave a Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru colaborarea economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 65, 23 ianuarie 2006).

98. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 163 din 11 februarie 2005 (nr. 67, 23 ianuarie 2006).

99. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Comerțului din Rom`nia, semnat la Chișinău la 8 noiembrie 2004 (nr. 68, 23 ianuarie 2006).

100. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Ucraina, Kiev, 30 decembrie 2005 (nr. 69, 23 ianuarie 2006).

101. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării (nr. 70, 23 ianuarie 2006).

102. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 71, 23 ianuarie 2006).

103. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 74, 23 ianuarie 2006).

104. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 75, 23 ianuarie 2006).

105. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 70 din 27 ianuarie 2003 (nr. 78, 23 ianuarie 2006).

106. Hotărîre privind aprobarea Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (nr. 79, 23 ianuarie 2006).

107. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 956 din 28 decembrie 1994 (nr. 86, 25 ianuarie 2006).

108. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 19 din 4 ianuarie 2006 (nr. 87, 25 ianuarie 2006).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

41. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat Privind amplasarea, proiectarea, construcția și exploatarea stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 17, 29 decembrie 2005).

42. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat pentru întreprinderile de fabricare a mixturilor asfaltice, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 18, 29 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

43. Ordin cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 490/216-A, 27 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

44. Ordin cu privire la încetarea activității notarului de stat Antohi Veronica, r-nul Ștefan Vodă (nr. 522, 27 decembrie 2005).

45. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Suhaia Liubovi, r-nul Ștefan Vodă (nr. 531, 30 decembrie 2005).

46. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Anghel Ana, r-nul Orhei (nr. 532, 30 decembrie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

47. Informație privind retragerea unor licențe (nr. 04-2/124, 19 ianuarie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

48. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Sajittarius (nr. 5/1, 16 ianuarie 2006).

49. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificării ofertei tender de înstrăinare a acțiunilor Băncii Comerciale pe Acțiuni Moldova Agroindbank (nr. 7/1, 24 ianuarie 2006).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de actenbsp;