RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
13.05.2005

Monitorul oficial Nr.69-70

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

281. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 264 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 43-IV, 5 mai 2005).

282. Lege pentru modificarea articolului 264 din Codul penal al Republicii Moldova (nr. 45-XVI, 21 aprilie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

283. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unor terenuri din circuitul agricol (nr. 45-IV, 10 mai 2005).

284. Lege privind scutirea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de compensarea pierderilor cauzate de excluderea unor terenuri din circuitul agricol (nr. 51-XVI, 22 aprilie 2005).

285. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 (nr. 65-XVI, 28 aprilie 2005).

286. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Feodor FURDUI (nr. 38-IV, 5 mai 2005).

287. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iuri BONDARENCO (nr. 39-IV, 5 mai 2005).

288. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nichifor CIAPCHII (nr. 40-IV, 5 mai 2005).

289. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iuri TI{CENCO (nr. 41-IV, 5 mai 2005).

290. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Comunitățile Europene privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (nr. 42-IV, 5 mai 2005).

291. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 195 din 10 iunie 1994 (nr. 44-IV, 6 mai 2005).

292. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Piotr OPARENIUC (nr. 46-IV, 10 mai 2005).

293. Decret privind rechemarea domnului Artur COZMA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 47-IV, 10 mai 2005).

294. Decret privind rechemarea domnului Victor |VIRCUN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 48-IV, 10 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

440. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 43 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 364, 27 aprilie 2005).

441. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului între Guvernul Republicii Moldova, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Rom`niei privind cooperarea în punctele și centrele comune de contact și al Acordului între Guvernul Republicii Moldova, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Rom`niei privind înființarea Centrului Comun de Contact Galați (nr. 369, 28 aprilie 2005).

442. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 371, 28 aprilie 2005).

443. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exploatarea și deservirea obiectelor electroenergetice, amplasate pe teritoriile Republicii Moldova și Ucrainei (nr. 376, 28 aprilie 2005).

444. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind furnizarea echipamentului medical în valoare de 10 milioane yuani RMB (nr. 380, 3 mai 2005).

445. Hotărîre privind stabilirea unui regim facilitar de trecere a frontierei moldo-ucrainene (nr. 388, 5 mai 2005).

446. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 389, 5 mai 2005).

447. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 390, 6 mai 2005).

448. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale și asigurării cu pensii dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Institutul de Asigurări Sociale al Poloniei (nr. 391, 6 mai 2005).

449. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Centrul Administrativ de Stat de Asigurări Sociale al Republicii Lituaniene pe anul 2005 (nr. 392, 6 mai 2005).

450. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei cu privire la abolirea reciprocă a cerințelor de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 393, 6 mai 2005).

451. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Biroul Național Migrațiune al Republicii Moldova și Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație din Republica Moldova (nr. 394, 6 mai 2005).

452. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente privind concepția de colaborare și coordonare a activității statelor-membre ale Comunității în domeniul valutar, semnată la 15 septembrie 2004 în or. Astana (nr. 395, 6 mai 2005).

453. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 396, 6 mai 2005).

454. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 397, 6 mai 2005).

455. Hotărîre privind instalarea plăcilor comemorative profesorului universitar Nicolae Testemițanu și actorului Grigore Grigoriu (nr. 398, 6 mai 2005).

456. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale, semnat la 6 aprilie 2004, or. Chișinău (nr. 399, 6 mai 2005).

457. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă și protecția socială a cetățenilor Republicii Moldova, încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, și a cetățenilor Republicii Azerbaidjan, încadrați temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 400, 6 mai 2005).

458. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale (nr. 401, 6 mai 2005).

459. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind recunoașterea reciprocă și echivalarea actelor de studii din învățămîntul mediu general, secundar profesional și mediu de specialitate, semnat la Astana la 15 septembrie 2004 (nr. 402, 6 mai 2005).

460. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 811 din 14 iulie 2004 (nr. 403, 6 mai 2005).

461. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bloc locativ (nr. 404, 6 mai 2005).

462. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plății anuale pentru arenda bunurilor agricole (nr. 405, 6 mai 2005).

463. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Cooperării Economice și Dezvoltării al Republicii Federale Germania (nr. 406, 6 mai 2005).

464. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 (nr. 407, 6 mai 2005).

465. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CATRINESCU Anatolie (nr. 409, 11 mai 2005)

466.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind eliberarea domnului Tudor COLESNIUC din funcția de viceministru al apărării (nr. 411, 11 mai 2005)

467. Hotărîre cu privire la numirea în funcție (nr. 412, 11 mai 2005)

468. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție (nr. 413, 11 mai 2005)

469. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție (nr. 414, 11 mai 2005)

470. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție (nr. 415, 11 mai 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

250. Ordin cu privire la completarea ordinului nr. 61 din 01.04.2005 (nr. 103, 3 mai 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

251. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

252. Decizie privind anunțarea concursului pentru utilizarea frecvenței radio 101,6 MHz din Orhei și a canalului TV 24 din s. Copceac, UTA Găgăuzia disponibilizate (nr. 39, 10 mai 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte