RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.06.2005

Monitorul oficial Nr.80-82

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

352. Decret pentru promulgarea Codului fiscal, titlul VIII (Taxele pentru resursele naturale) (nr. 87-IV, 2 iunie 2005).

353. Codul fiscal, titlul VIII Taxele pentru resursele naturale (nr. 67-XVI, 5 mai 2005).

354. Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (nr. 88-IV, 2 iunie 2005).nbsp;

355. Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (nr. 68-XVI, 5 mai 2005).

356. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 83-IV, 31 mai 2005).

357. Lege pentru modificarea Legii nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 74-XVI, 12 mai 2005).

358. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005 (nr. 84-IV, 31 mai 2005).

359. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005 (nr. 77-XVI, 12 mai 2005).

360. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 89-IV, 3 iunie 2005).

361. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 81-XVI, 13 mai 2005).

362. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 90-IV, 3 iunie 2005).

363. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 83-XVI, 13 mai 2005).

364. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 90-XVI, 20 mai 2005).

365. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 91-XVI, 20 mai 2005).

366. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 93-XVI, 26 mai 2005).

367. Hotărîre privind atribuirea statutului de monument de arhitectură peisajeră Parcului de Cultură și Odihnă "Valea Morilor" din municipiul Chișinău (nr. 94-XVI, 26 mai 2005).

368. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 95-XVI, 26 mai 2005).

369. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 99-XVI, 26 mai 2005).

370. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 102-XVI, 27 mai 2005).

371. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 103-XVI, 27 mai 2005).

372. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 108-XVI, 2 iunie 2005).

373. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 91-IV, 3 iunie 2005).

374. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 92-IV, 3 iunie 2005).

375. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 93-IV, 3 iunie 2005).

376. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 94-IV, 3 iunie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind validareanbsp; unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldovanbsp; (nr. 14, 8 iunie 2005).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității organelor de control nefinanciar și supraveghere în perioada anului 2003 - I semestru al anului 2004 (nr. 14, 11 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

540. Hotărîre privind acordarea unui ajutor umanitar (nr. 475, 27 mai 2005).

541. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și modificarea Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 482, 30 mai 2005).

542. Hotărîre privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor originare din țările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 484, 30 mai 2005).

543. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2004" (nr. 492, 30 mai 2005).

544. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din Rom`nia pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001 (nr. 493, 30 mai 2005).

545. Hotărîre cu privire la transmiterea echipamentului tehnic neutilizat (nr. 497, 30 mai 2005).

546. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 498, 30 mai 2005).

547. Hotărîre cu privire la aprobarea listei serviciilor și tarifelor pentru determinarea titlului și marcarea articolelor din metale prețioase, expertizarea metalelor prețioasenbsp; și diagnosticarea pietrelor prețioase (nr. 499, 30 mai 2005).

548. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind punerea în aplicare a certificatului internațional de cîntărire a mijloacelor de transportat mărfuri pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat în or. Ciolpon-Ata la 16 aprilie 2004 (nr. 500, 30 mai 2005).

549. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 506, 30 mai 2005).

550. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 509, 31 mai 2005).

551. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 57 din 20 ianuarie 2005 (nr. 510, 31 mai 2005).

552. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 512, 1 iunie 2005).

553. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 (nr. 513, 1 iunie 2005).

554. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 184 din 29 februarie 2000 (nr. 518, 6 iunie 2005).

555. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Reuniunea la nivel înalt a șefilor de state și guverne ale țărilor-membre ale Consiliului Europei (Varșovia, 15-16 mai 2005) (nr. 519, 6 iunie 2005).

556. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 412 din 22 aprilie 2004 (nr. 522, 6 iunie 2005).

557. Hotărîre cu privire la structura și statele de funcții ale Ministerului Reintegrării (nr. 523, 6 iunie 2005).

558. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul instalațiilor de cogenerare a energiei electrice și termice (nr. 524, 6 iunie 2005).

559. Hotărîre cu privire la crearea Agenției pentru Reglementări (nr. 525, 6 iunie 2005).

560. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației financiare a Societății pe Acțiuni "Nord-Mobilă", Drochia (nr. 526, 6 iunie 2005).

561. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1327 din 3 decembrie 2001 (nr. 527, 6 iunie 2005).

562. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Оntreprinderea de Stat "Orașul Vinului" (nr. 529, 6 iunie 2005).

563. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului civil (nr. 532, 6 iunie 2005).

564. Hotărîre cu privire la organizarea audienței (nr. 533, 6 iunie 2005).

565. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 535, 6 iunie 2005).

566. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1349 din 16 octombrie 2002 (nr. 536, 6 iunie 2005).

567. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 539, 6 iunie 2005).

568. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2005-2006 (nr. 544, 6 iunie 2005).

569. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului Serviciului Vamal (nr. 547, 7 iunie 2005).

570. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Culturii și Turismului (nr. 550, 7 iunie 2005).

571. Dispoziție (nr. 53-d, 27 mai 2005).

572. Dispoziție (nr. 54-d, 27 mai 2005).

573. Dispoziție (nr. 55-d, 27 mai 2005).

574. Dispoziție (nr. 56-d, 30 mai 2005).

575. Dispoziție (nr. 57-d, 30 mai 2005).

576. Dispoziție (nr. 58-d, 30 mai 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

280. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile "Radio Poli Disc" S.R.L. din mun. Chișinău, Organizația Obștească de Informare din or. Sîngera, mun. Chișinău, "Medianbsp; PS Grup" S.R.L. din or. Comrat (nr. 43, 24 mai 2005).

281. Decizie cu privire la anularea licenței de emisie nr. 003350 din 18 mai 2004 eliberată firmei "Vlas TV Service" SRL din or. Orhei pentru studioul TV prin cablu "Vlas TV" (nr. 44, 24 mai 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

282. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind răscumpărarea acțiunilor fondurilor de investiții nemutuale aflate în proces de reorganizare (nr. 25/1, 27 mai 2005).

283. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale BC "Eximbank" SA (nr. 27/1, 7 iunie 2005).

284. Ordonanță cu privire la unele măsuri provizorii de asigurare a implementării Legii cu privire la fondurile de investiții (nr. 25/2-O, 27 mai 2005).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

285. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (nr. 163, 26 mai 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;