RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.05.2005

Monitorul oficial Nr.71-73

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

295. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea dobînzii și penalității calculate Societății pe Acțiuni de tip deschis "Combustibil Solid" (nr. 50-IV, 17 mai 2005).

296. Lege privind anularea dobînzii și penalității calculate Societății pe Acțiuni de tip deschis "Combustibil Solid" (nr. 66-XVI, 5 mai 2005).

297. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 51-IV, 17 mai 2005).

298. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 70-XVI, 5 mai 2005).

299. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 58-IV, 17 mai 2005).

300. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 71-XVI, 5 mai 2005).

301. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Piotr MARCINIAK (nr. 49-IV, 12 mai 2005).

302. Decret privind structura Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 52-IV, 17 mai 2005).

303. Decret privind aprobarea Regulamentului Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 53-IV, 17 mai 2005).

304. Decret pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22-III din 28 aprilie 2001 (nr. 54-IV, 17 mai 2005).

305. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe BОRLĂDEAN (nr. 55-IV, 17 mai 2005).

306. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Nicolae GRATI (nr. 56-IV, 17 mai 2005).

307. Decret privind eliberarea domnului Tudor COLESNIUC din funcția de viceministru al apărării (nr. 61-IV, 17 mai 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii și eficienței acordării de înlesniri fiscale la Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni (nr. 12, 31 martie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

471. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național "Satul Moldovenesc" (2005-2015) (nr. 242, 1 martie 2005).

472. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 410, 11 mai 2005).

473. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care va avea loc la Belgrad, Serbia și Muntenegru, în perioada 21-24 mai 2005 (nr. 416, 12 mai 2005).

474. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui DRON Ion (nr. 417, 12 mai 2005).

475. Hotărîre cu privire la atribuțiile viceprim-miniștrilor (nr. 418, 13 mai 2005).

476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui teren (nr. 419, 13 mai 2005).

477. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Acordul privind colaborarea în domeniul migrației forței de muncă și protecția socială a muncitorilor migranți din 15 aprilie 1994 (nr. 420, 16 mai 2005).

478. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind crearea Consiliului Consultativ în domeniul muncii, migrației și protecției sociale a populației statelor-membre ale Comunității Statelor Independente din 13 noiembrie 1992 (nr. 421, 16 mai 2005).

479. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, distribuirii cărții și poligrafiei, semnat la 16 aprilie 2004 în or. Ciolpon-Ata (nr. 422, 16 mai 2005).

480. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 869 din 28 iulie 2004 (nr. 423, 16 mai 2005).

481. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 425, 16 mai 2005).

482. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 426, 16 mai 2005).

483. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Albania privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 427, 16 mai 2005).

484. Hotărîre pentru aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2005 (nr. 428, 16 mai 2005).

485. Hotărîre cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 429, 16 mai 2005). .............

486. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendînd sistemul de control al Convenției, semnat la 10 noiembrie 2004 (nr. 430, 16 mai 2005).

487. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 431, 16 mai 2005).

488. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova "Privind numirea în funcție a ofițerilor Comandamentului Suprem al Forțelor Armate" (nr. 434, 18 mai 2005).

489. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova "Privind numirea dlui COROPCEAN Ion în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale - viceministru al apărării" (nr. 435, 18 mai 2005).

490. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DODON Igor (nr. 436, 18 mai 2005).

491. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DRON Ion (nr. 437, 18 mai 2005).

492. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se opereazănbsp; în Hotărîreanbsp; Guvernuluinbsp; nr.139nbsp; din 9 februarie 1998nbsp; și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 732 din 16 iunie 2003 (nr. 438, 18 mai 2005)

493. Dispoziție (nr. 49-d, 16 mai 2005).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

253. Ordin despre unele particularități de administrare ale articolelor 187 și 188 din titlul V al Codului fiscal (nr. 81, 28 aprilie 2005).nbsp;

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

253a. Ordin cu privire la aprobarea actului constatator întocmit de organul vamal (nr. 92-O, 27 aprilie 2005).

Acte ale Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru

254. Instrucțiunea provizorie cu privire la modul de ținere a Clasificatorului planului de adrese

255. Instrucțiunea provizorie cu privire la modul de conferire a adreselor bunurilor imobile

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

256. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru eliberarea licențelor individuale în domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 09, 14 aprilie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

257. Hotărîre cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor FINN "Credo-Invest" SA a chestiunii privind lichidarea fondului din proprie inițiativă (nr. 21/8, 21 aprilie 2005).

258. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 5 mai 2005).

259. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe Acțiuni "Vlad" (nr. 22/2, 5 mai 2005).

260. Hotărîre cu privire la suspendarea activității companiilor fiduciare (nr. 22/3, 5 mai 2005).

261. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare (nr. 22/4, 5 mai 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte