RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.08.2005

Monitorul oficial Nr.107-109

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

518. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului familiei (nr. 159-IV, 29 iulie 2005).

519. Lege pentru modificarea Codului familiei (nr. 134-XVI, 30 iunie 2005).

520. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aprobarea listelor contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 164-IV, 1 august, 2005).

521. Lege cu privire la aprobarea listelor contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 143-XVI, 7 iulie, 2005).

522. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților calculate pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat ale producătorilor agricoli din localitățile situate în zona de securitate a raionului Dubăsari, conform situației din 1 ianuarie 2005 (nr. 160-IV, 29 iulie 2005).

523. Lege privind anularea penalităților calculate pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat ale producătorilor agricoli din localitățile situate în zona de securitate a raionului Dubăsari, conform situației din 1 ianuarie 2005 (nr. 146-XVI, 7 iulie 2005).

524. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181-IV, 4 august 2005).

525. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 155-XVI, 21 iulie 2005).

526. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 161-IV, 29 iulie 2005).

527. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 156-XVI, 21 iulie 2005).

528. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 162-IV, 29 iulie 2005).

529. Lege pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 159-XVI, 21 iulie 2005).

530. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 163-IV, 29 iulie 2005).

531. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 165-XVI, 22 iulie 2005).

532. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 182-IV, 4 august 2005).

533. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 174-XVI, 22 iulie 2005).

534. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 183-IV, 4 august 2005).

535. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 176-XVI, 22 iulie 2005).

536. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 168-IV, 3 august 2005).

537. Lege pentru modificarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 177-XVI, 22 iulie 2005).

538. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 169-IV, 3 august 2005).

539. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 178-XVI, 22 iulie 2005).

540. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 184-IV, 4 august 2005).

541. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 179-XVI, 22 iulie 2005).

542. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 185-IV, 4 august 2005).

543. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 180-XVI, 22 iulie 2005).

544. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
(nr. 186-IV, 4 august 2005).

545. Lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 184-XVI, 28 iulie 2005). ................................................................................................

546. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, și la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (nr. 170-IV, 3 august 2005).

547. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, și la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (nr. 185-XVI, 28 iulie 2005).

548. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992 (nr. 171-IV, 3 august 2005).

549. Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992 (nr. 186-XVI, 28 iulie 2005).

550. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (nr. 172-IV, 3 august 2005).

551. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (nr. 187-XVI, 28 iulie 2005).

552. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969 (nr. 173-IV, 3 august 2005).

553. Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969 (nr. 188-XVI, 28 iulie 2005).

554. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, și la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978 (nr. 174-IV, 3 august 2005).

555. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, și la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la
17 februarie 1978 (nr. 189-XVI, 28 iulie 2005).

556. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, și la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant și efectuare a serviciului de cart (SRCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995 (nr. 175-IV, 3 august 2005).

557. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, și la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant și efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995 (nr. 190-XVI, 28 iulie 2005).

558. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind Regulile internaționale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972
(nr. 176-IV, 3 august 2005).

559. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind Regulile internaționale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972 (nr. 191-XVI, 28 iulie 2005).

560. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988 (nr. 187-IV, 4 august 2005).

561. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988 (nr. 192-XVI, 28 iulie 2005).

562. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10 martie 1988
(nr. 188-IV, 4 august 2005).

563. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței platformelor fixe situate pe platoul continental, adoptat la Roma la 10 martie 1988 (nr. 193-XVI, 28 iulie 2005).

564. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 189-IV, 4 august 2005).

565. Lege cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 197-XVI, 28 iulie 2005).

566. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 190-IV, 4 august 2005).

567. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 198-XVI, 28 iulie 2005).

568. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 177-IV, 3 august 2005).

569. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 200-XVI, 28 iulie 2005).

570. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 178-IV, 3 august 2005).

571. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 201-XVI, 28 iulie 2005).

572. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 17421nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (nr. 179-IV, 3 august 2005).

573. Lege pentru modificarea articolului 17421nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (nr. 204-XVI, 28 iulie 2005).

574. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind Apa și Sănătatea la Convenția din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, semnat la 10 martie 2000 (nr. 191-IV, 4 august 2005).

575. Lege pentru ratificarea Protocolului privind Apa și Sănătatea la Convenția din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, semnat la 10 martie 2000 (nr. 207-XVI, 29 iulie 2005).

576. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului {tiințifico-Tehnologic din Ucraina (nr. 192-IV, 4 august 2005).

577. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului {tiințifico-Tehnologic din Ucraina
(nr. 208-XVI, 29 iulie 2005).

578. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.
97 privind migrația în scop de angajare, adoptată la
Geneva la 1 iulie 1949 (nr. 193-IV, 4 august 2005).

579. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 97 privind migrația în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949 (nr. 209-XVI, 29 iulie 2005).

580. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la ea, semnate la Chișinău la 30 mai 2005 (nr. 194-IV, 4 august 2005).

581. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la ea, semnate la Chișinău la 30 mai 2005 (nr. 210-XVI, 29 iulie 2005).

582. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 194-XVI, 28 iulie 2005).

583. Hotărîre de formare a unei comisii parlamentare speciale pentru examinarea legalității deciziei Guvernului privind repartizarea a 14,4 milioane lei din contul transferurilor de la fondul republican de susținere socială a populației pentru plata alocațiilor unice de stat (nr. 212-XVI, 29 iulie 2005).

584. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 155-IV, 28 iulie 2005).

585. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 156-IV, 28 iulie 2005).

586. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Eugeniu {TIRBU (nr. 167-IV, 3 august 2005).

587. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Petru CHIORESCU și doamnei Liudmila SLAV (nr. 180-IV, 4 august 2005).

588. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iuri PAHOMENCO (nr. 195-IV, 5 august 2005).

589. Decret privind constituirea Comisiei Naționale pentru Elaborarea și Implementarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO (nr. 196-IV, 5 august 2005).

590. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Raisa SUVEIC+ (nr. 197-IV, 8 august 2005).

591. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 198-IV, 9 august 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

23. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru finanțarea științei în perioada anilor 2003-2004 (nr. 25, 12 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

864. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului penal (nr. 774, 1 august 2005).

865. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 (nr. 775, 1 august 2005).

866. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 777, 1 august 2005).

867. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 21 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 779, 1 august 2005).

868. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 26 iulie 2004 (nr. 781, 1 august 2005).

869. Hotărîre cu privire la coordonarea activității interministeriale pentru promovarea politicii de integrare europeană a Republicii Moldova (nr. 786, 1 august 2005).

870. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 791, 1 august 2005).

871. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerțuluinbsp; (nr. 792, 1 august 2005).

872. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Ion COROPCEAN, viceministru al apărării (nr. 793, 1 august 2005).

873. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite privind consultările bilaterale (nr. 795, 1 august 2005).

874. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind intenția de colaborare dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul de Pensii al Federației Ruse (nr. 796, 1 august 2005).

875. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind crearea și condițiile de activitate a centrelor culturale (nr. 797, 1 august 2005).

876. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de colaborare în domeniul industriei între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Economiei Naționale al Republicii Elene (nr. 798, 1 august 2005).

877. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului încheiat prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind programul de colaborare Asistență pentru proiecte de securitate umană la nivelul cetățenilor de rînd (nr. 799, 1 august 2005).

878. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind coordonarea principiilor și modul de livrare a zahărului din Republica Moldova în Federația Rusă la Acordul de comerț liber între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse, semnat la 9 februarie 1993 la Moscova (nr. 800, 1 august 2005).

879. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului-cadru de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova și Ministerul Administrației și Internelor prin Agenția Națională Antidrog din Rom`nia (nr. 801, 1 august 2005).

880. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 428 din 16 mai 2005 (nr. 802, 1 august 2005).

881. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 803, 1 august 2005).

882. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 17 ianuarie 2005 (nr. 806, 1 august 2005).

883. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 730 din 20 iulie 2005 (nr. 809, 1 august 2005).

884. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 810, 1 august 2005).

885. Hotărîre pentru aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 14 martie 2003 (nr. 811, 1 august 2005).

886. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 812, 2 august 2005).

887. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 813, 2 august 2005).

888. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 816, 3 august 2005).

889. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 817, 3 august 2005).

890. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 818, 3 august 2005).

891. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 819, 3 august 2005).

892. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 821, 3 august 2005).

893. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei (nr. 825, 3 august 2005).

894. Hotărîre cu privire la instituțiile penitenciare (nr. 826, 4 august 2005).

895. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 (nr. 827, 8 august 2005).

896. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 828, 8 august 2005).

897. Hotărîre cu privire la transmiterea construcției nefinalizate a unui bloc locativ (nr. 829, 8 august 2005).

898. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Aparatului Guvernului Republicii Moldovanbsp; (nr. 836, 10 august 2005).

899. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 838, 10 august 2005)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

365. Ordin pentru aprobarea Regulilor de aflare a cetățenilor și de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulație și de traversare a liniilor ferate (nr. 81, 27 aprilie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

366. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitul unic în agricultură (nr. 111, 16 iunie 2005).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

367. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu (nr. 148-O, 6 iulie 2005)..............

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

368. Hotărîre cu privire la rezultatele monitorizării dărilor de seamă specializate anuale ale societăților pe acțiuni de tip deschis pentru anul 2004 (nr. 32/3, 14 iulie 2005).

369. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/6 din 28.06.2001 (nr. 32/8, 14 iulie 2005).

370. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 27 iulie 2005).

371. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 34/2, 27 iulie 2005).

372. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Băncii Comerciale EuroCreditBank SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 34/3-1, 27 iulie 2005).

373. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată Anevam - Consulting pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 34/3-2, 27 iulie 2005).

374. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Întreprinderea de colectare a cerealelor din Lipcani (nr. 34/4, 27 iulie 2005).

375. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de consulting investițional, eliberată anterior Agenției de Informații Inform - Consult - Estim SRL (nr. 34/5, 27 iulie 2005).nbsp;nbsp;

Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

376. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

377. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar Lagatem S.R.L. (nr. 237, 4 august 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte