RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
16.09.2005

Monitorul oficial Nr. 123-125

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

607. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 213-IV, 12 septembrie 2005).

608. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 195-XVI, 28 iulie 2005).

609. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion MOREI (nr. 215-IV, 13 septembrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a aparatului Primăriei municipiului Chișinău și a unor subdiviziuni ale Consiliului municipal Chișinău în perioada anilor 2003-2004 (9 luni) (nr. 28,
19 mai 2005).

34. Hotărîre privind rezultatele controalelor asupra activității și eficienței cheltuielilor la întreținerea organelor fiscale în anul 2004 și respectării legislației privind calcularea, evidența și încasarea accizelor în anul 2003 și 9 luni ale anului 2004 (nr. 42, 15 iunie 2005).

35. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Călărași pe anul 2004 (nr. 44, 16 iunie 2005)

36. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Leova pe anul 2004 (nr. 45, 16 iunie 2005)

37. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Cimișlia pe anul 2004 (nr. 46, 16 iunie 2005)

38. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Strășeni pe anul 2004 (nr. 47, 16 iunie 2005).

39. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Rezina pe anul 2004 (nr. 49, 16 iunie 2005).

40. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Cantemir pe anul 2004 (nr. 53, 17 iunie 2005).

41. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Căușeni pe anul 2004 (nr. 55, 17 iunie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1013. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 926, 30 august 2005).

1014. Hotărîre despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 997 din 8 septembrie 2004 (nr. 927, 30 august 2005).

1015. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de conducte de apă intraurbane în orașul Ceadîr-Lunga (nr. 936, 2 septembrie 2005).

1016. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, ministru al economiei și comerțului (nr. 937, 2 septembrie 2005).

1017. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 938, 5 septembrie 2005).

1018. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova "Cu privire la desființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu sediul la Tașkent" (nr. 942, 5 septembrie 2005).

1019. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 943, 5 septembrie 2005).

1020. Hotărîre cu privire la centrele de certificare a cheilor publice (nr. 945, 5 septembrie 2005).

1021. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 946, 5 septembrie 2005).

1022. Hotărîre cu privire la construcția stației de epurare a apelor uzate în orașul Soroca (nr. 947, 5 septembrie 2005). ........

1023. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1488 din
31 decembrie 2004 (nr. 949, 5 septembrie 2005).

1024. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 950, 6 septembrie 2005).

1025. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 (nr. 951, 6 septembrie 2005).

1026. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Dezvoltare Regională (nr. 952, 6 septembrie 2005).

1027. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 953, 7 septembrie 2005).

1028. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 45-XIII dinnbsp; 12nbsp; aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 954, 7 septembrie 2005).

1029. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 621 din 7 septembrie 1995 (nr. 955, 8 septembrie 2005).

1030. Hotărîre cu privire la transmiterea unor edificii (nr. 957, 9 septembrie 2005).

1031. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 958, 9 septembrie 2005).

1032. Hotărîre cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetățeniei și documentării populației din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) (nr. 959, 9 septembrie 2005).

1033. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Vasile STURZA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, precum și din funcțiile deținute prin cumul (nr. 960,
9 septembrie 2005).

1034. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian CRISTEA, viceprim-ministru (nr. 962,
9 septembrie 2005).

1035. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile STURZA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 963, 12 septembrie 2005).

1036. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 964, 12 septembrie 2005).

1037. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții complementare), adoptată la Geneva, la
30 octombrie 1970 (nr. 965, 12 septembrie 2005).

1038. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 133 din 2 septembrie 1993 (nr. 966, 12 septembrie 2005).

1039. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită), adoptată la Geneva, la 18 iunie 1949
(nr. 967, 12 septembrie 2005).

1040. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 968, 12 septembrie 2005).

1041. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 969, 13 septembrie 2005).

1042. Hotărîre cu privire la reparația unui drum local (nr. 970, 13 septembrie 2005).

1043. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la învățămîntul postuniversitar specializat prin masterat a cetățenilor Republicii Moldova pentru anul de studii 2005-2006, cu finanțare bugetară (nr. 971,
13 septembrie 2005).

1044. Dispoziție (nr. 89-d, 29 august 2005).

1045. Dispoziție (nr. 91-d, 7 septembrie 2005).

1046. Dispoziție (nr. 92-d, 7 septembrie 2005).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

403. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind examenul de calificare pentru admiterea în profesia de avocat (nr. 376, 7 septembrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

404. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

405. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr. 09 din 28.01.2002 (nr. 60, 25 iulie 2005).

406. Hotărîre privind criteriile de calificare ale administratorului unei companii de asigurare înnbsp; proces de insolvabilitate (nr. 61, 25 iulie 2005).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

407. Informație (nr. IX-03/09-2199, 29 iunie 2005).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

408. Decizie despre anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibilizate (nr. 65, 13 septembrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte