RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
21.10.2005

Monitorul oficial Nr. 139-141

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

647. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 215-XVI, 6 octombrie 2005).

648. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 217-XVI, 6 octombrie 2005).

649. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru efectuarea votării secrete asupra sesizărilor Procurorului General privind ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii cauzelor penale în judecată în privința unor deputați în Parlament (nr. 220-XVI, 13 octombrie 2005).

650. Hotărîre privind încuviințarea prealabilă a trimiterii în judecată pe cauză penală a unor deputați în Parlament (nr. 221-XVI, 13 octombrie 2005).

651. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Evgheni EKOVnbsp; (nr. 240-IV, 7 octombrie 2005).

652. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 242-IV, 7 octombrie 2005).

653. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 243-IV, 7 octombrie 2005).

654. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 244-IV, 7 octombrie 2005).

655. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 245-IV, 7 octombrie 2005).

656. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Gregory James SPIRAKIS (nr. 247-IV,
10 octombrie 2005).

657. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Andrei STRATAN (nr. 250-IV,
11 octombrie 2005).

658. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Vasili ȘOVA (nr. 251-IV, 11 octombrie 2005).

659. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Valentina VEVERIȚA (nr. 252-IV, 11 octombrie 2005).

660. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Piotr PAȘALО (nr. 253-IV, 11 octombrie 2005).

661. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Constantin MARANDEL și Constantin SPОNU și doamnei Galina OBREJA (nr. 255-IV, 12 octombrie 2005).

662. Decret privind numirea domnului Mihail POP în funcția de ministru al finanțelor (nr. 256-IV, 12 octombrie 2005).

663. Decret privind eliberarea doamnei Irina SEVERIN din funcția de șef al Direcției informativ-analitice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 257-IV, 12 octombrie 2005).

664. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Fiodor SCRIPCENCO (nr. 258-IV, 18 octombrie 2005).

665. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ȚVIRCUN (nr. 259-IV, 18 octombrie 2005).

666. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iurie ZGODOV (nr. 260-IV, 18 octombrie 2005).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

50. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Nisporeni pe anul 2004 (nr. 43, 16 iunie 2005).

51. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Taraclia pe anul 2004 (nr. 54, 17 iunie 2005).

52. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Briceni pe anul 2004 (nr. 59, 23 iunie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1143. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (nr. 1037, 4 octombrie 2005).

1144. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea sistemului de înștiințare și transmisiuni în caz de pericol sau de apariție a situațiilor excepționale (nr. 1048, 6 octombrie 2005).

1145. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului denbsp; Оnțelegere cu privire la Misiunea Comisiei Europene de asistență la frontieră pentru Republica Moldova și Ucraina (nr. 1052, 6 octombrie 2005).

1146. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Proiectul "Managementul Finanțelor Publice") întrenbsp;nbsp; Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 7 iulie 2005 (nr. 1064, 7 octombrie 2005).

1147. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1065, 7 octombrie 2005).

1148. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1066, 7 octombrie 2005).

1149. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1067, 7 octombrie 2005).

1150. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1068, 7 octombrie 2005).

1151. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1071, 10 octombrie 2005).

1152. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernuluinbsp; nr. 278 din 14 martie 2005 (nr. 1072, 10 octombrie 2005).

1153. Hotărîre cu privire la consemnarea a 20 ani de la catastrofa ce s-a produs la centrala atomo-electrică de la Cernobîl (nr. 1073, 12 octombrie 2005).

1154. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 1074, 12 octombrie 2005).

1155. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (nr. 1076, 13 octombrie 2005).

1156. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Național privind realizarea Programului Comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova pe anii 2004-2006 (nr. 1077, 13 octombrie 2005).

1157. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui POP Mihail (nr. 1081, 19 octombrie 2005).

1158. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ALEXEI Nicolae (nr. 1082, 19 octombrie 2005).

1159. Dispoziție (nr. 103-d, 7 octombrie 2005).

1160. Informație (nr. 0906-1494, 5 octombrie 2005).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

453. Ordin cu privire la modificarea punctului 23 al Regulamentului privind examenul de calificare pentru admiterea în profesia de avocat (nr. 395, 29 septembrie 2005).

Acte ale Ministerului Transporturilornbsp; și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

454. Ordin privind aprobarea Regulamentului transportului de călători, bagaje și mesagerii pe calea ferată
(nr. 83, 28 aprilie 2005).

455. Ordin pentru aprobarea Regulilor de exploatare tehnică a căii ferate (nr. 90, 12 mai 2005).

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

456. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la brevetarea activității turistice, Criteriile pentru acordarea brevetului de turism și Nomenclatorul funcțiilor în domeniul turismului (nr. 285, 13 octombrie 2005).

Acte ale Agențieinbsp; Naționale pentru Reglementare în Energetică

457. Hotărîre cu privire la aprobarea "Instrucțiunii pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice" (nr. 190, 30 august 2005).

458. Hotărîre despre aprobarea Metodologiei privind determinarea tarifelor de tip binom de livrare a energiei electrice consumatorilor finali (nr. 194, 4 octombrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

459. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 37/6, 15 septembrie 2005).

460. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Orhei - Vin" (nr. 38/2, 29 septembrie 2005).

461. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare- de brokeraj, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată "Broker - Service" (nr. 38/3,
29 septembrie 2005).

462. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de ținere a registrului, eliberată anterior Societății pe acțiuni "Proprietar" (nr. 38/4, 29 septembrie 2005).

463. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Administratorului Fiduciar "CODRU" SA (nr. 38/5, 29 septembrie 2005).

464. Hotărîre cu privire la excluderea Organizației de administrare a investițiilor "DoCrad - Managerul Fondului" SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 38/6, 29 septembrie 2005).

465. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de administrare a investițiilor, eliberată anterior Organizației de administrare a investițiilor "Manager Capital Grup - Managerul Fondului" SRL (nr. 38/7, 29 septembrie 2005).

466. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anii 2005 - 2007 privind realizarea Planului de acțiuni: Uniunea Europeană - Moldova (nr. 38/8, 29 septembrie 2005).

467. Hotărîre cu privire la componența Consiliului de experți pe lîngă Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
(nr. 38/9, 29 septembrie 2005).

468. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare (nr. 39/1, 14 octombrie 2005).

469. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/2, 14 octombrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

470. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

471. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției municipale Chișinău (nr.1324,
4 octombrie 2005).

472. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției orășenești Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 1325, 4 octombrie 2005).

473. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Drepcăuți, raionul Briceni (nr. 1326, 4 octombrie 2005).

474. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Găvănoasa, raionul Cahul (nr. 1327, 4 octombrie 2005).

475. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Taraclia de Salcie, raionul Cahul (nr. 1328, 4 octombrie 2005).

476. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Țiganca, raionul Cantemir (nr. 1329, 4 octombrie 2005).

477. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Baccealia, raionul Căușeni (nr. 1330, 4 octombrie 2005).

478. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Șofrîncani, raionul Edineț (nr. 1331, 4 octombrie 2005).

479. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 1332, 4 octombrie 2005).

480. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Hiliuți, raionul Fălești
(nr. 1333, 4 octombrie 2005).

481. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției comunale Bozieni, raionul Hîncești (nr. 1334, 4 octombrie 2005).

482. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Văsieni, raionul Ialoveni
(nr. 1335, 4 octombrie 2005).

483. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Brezoaia, raionul Ștefan Vodă (nr. 1336, 4 octombrie 2005).

484. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1324 din 4 octombrie 2005 "Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției municipale Chișinău" (nr. 1338, 7 octombrie 2005).

485. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1339, 7 octombrie 2005).

486. Hotărîre cu privire la degrevarea și convocarea unor membri ai organelor electorale la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 (nr. 1340, 7 octombrie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte