RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.03.2014

Monitorul Oficial Nr. 53-59

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

116. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1021-VII, 4 martie 2014)

117. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 9, 14 februarie 2014)

118. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Nicolae GRIBINCEA (nr. 1017-VII, 26 februarie 2014)

119. Decret privind eliberarea domnului Vasile GURIN din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău (nr. 1018-VII, 27 februarie 2014)

120. Decret privind eliberarea domnului Constantin STĂNILĂ din funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni (nr. 1019-VII, 27 februarie 2014)

121. Decret privind ministrul apărării (nr. 1020-VII, 28 februarie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 14e/2014) (nr. 10, 27 februarie 2014)

2. Decizie de respingere a sesizării nr. 51b/2013 pentru interpretarea articolelor 2, 60, 68 alin. (1) şi 104 din Constituţia Republicii Moldova (formularea de către deputaţi a întrebărilor/interpelărilor şi invitarea membrilor Guvernului la şedinţele în plen ale Parlamentului) (nr. 19, 6 decembrie 2013)

3. Decizie de respingere a sesizării nr. 28a/2013 pentru controlul constituţionalităţii unei prevederi din articolul 7 alin. (3) al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (nr. 20, 10 decembrie 2013)

4. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolul 3 alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, în redacţia Legii nr. 187 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 36a/2013) (nr. 22, 11 decembrie 2013)

5. Decizie de respingere a sesizării nr. 48a/2013 pentru controlul constituţionalităţii Anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în redacţia Legii nr. 204 din 12 iulie 2013 (nr. 23, 11 decembrie 2013)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului „Protecţia şi utilizarea durabilă a apelor din rîuri şi fluvii” (nr. 1, 4 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

164. Hotărîre cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” (nr. 133, 24 februarie 2014)

165. Hotărîre privind crearea sistemului de statistică energetică (nr. 141, 24 februarie 2014)

166. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (nr. 142, 26 februarie 2014)

167. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 143, 26 februarie 2014)

168. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 151, 27 februarie 2014)

169. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 154, 28 februarie 2014)

170. Hotărîre cu privire la secretarul de stat (nr. 155, 28 februarie 2014)

171. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 156, 3 martie 2014)

172. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 157, 3 martie 2014)

173. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a spaţiilor privatizate din incinta edificiului amplasat în str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 16, mun. Chişinău (nr. 158, 3 martie 2014)

174. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 159, 3 martie 2014)

175. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2014 (nr. 160, 3 martie 2014)

176. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Programului executiv de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene pentru anii 2014-2016 (nr. 161, 3 martie 2014)

177. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 162, 3 martie 2014)

178. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (nr. 163, 3 martie 2014)

179. Dispoziţie (nr. 14-d, 27 februarie 2014)

180. Dispoziţie (nr. 15-d, 27 februarie 2014)

181. Dispoziţie (nr. 18-d, 3 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

309. Ordin cu privire la modificarea şi completarea unui Raport trimestrial/anual (nr. 20, 17 februarie 2014)

310. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora (nr. 21, 24 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

311. Raport privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2013.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

312. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 95, 11 februarie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

313. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare (nr. 60/5, 20 decembrie 2013)

314. Hotărîre cu privire la retragerea licenţelor unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 14/1, 28 februarie 2014)

315. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de acţiuni pe piaţa primară (nr. 14/2, 28 februarie 2014)

316. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăţi pe acţiuni (nr. 14/3, 28 februarie 2014)

317. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 14/4, 28 februarie 2014)

318. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 14/5, 28 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

319. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio (nr. 27, 28 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

320. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Bălţi, Buiucani şi Ciocana, mun. Chişinău, şi Curtea de Apel Bender (nr. 177/7, 25 februarie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

321. Ordin cu privire la executarea prevederilor art. 203 alin. (15) din Codul fiscal (nr. 167, 20 februarie 2014)

322. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control (nr. 168, 20 februarie 2014)

323. Ordin cu privire la evidenţa fiscală a notarilor publici (nr. 185, 27 februarie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

324. Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 15, 30 ianuarie 2014)

325. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii (nr. 37, 27 februarie 2014)

326. Hotărîre cu privire la aprobarea recomandărilor cu privire la stabilirea relaţiilor bancare transfrontaliere (nr. 42, 27 februarie 2014)

327. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 44, 3 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte