RO RU

Serviciul de anunțuri


Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, et. 1, bir. 1.

Tel.: +373 22 23-35-86
Fax: +373 22 23-34-39

E-mail: mo@moldpres.md

Program de lucru: 08.00-17.00

Recepţionarea avizelor: 08.30-16.30
Termenul-limită: luni, 12.00.

 

Prețuri pentru avize

Preţul tuturor tipurilor de avize este de 7,5 lei pentru 1 centimetru pătrat de spaţiu de revistă; elevii, studenţii, pensionarii şi invalizii beneficiază de o reducere de 50 la sută din tariful aplicat (conform Ordinul nr. 38 AD din 28 august 2017, cu modificarea din Ordinul nr. 45 AD din 20 septembrie 2017)


 

Regulamentul plasării anunţurilor

Pentru respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi în scopul optimizării procedurii de publicare a avizelor persoanelor juridice şi fizice în Monitorul oficial al Republicii Moldova se stabilesc următoarele cerinţe.

 

Pentru plasarea anunţului despre lichidarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţului despre reorganizarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, schimbarea capitalului statutar al întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre suspendarea activităţii întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind pierderea de către întreprindere/organizaţie a certificatului înregistrării de stat, certificatului de atribuire a codului fiscal, certificatului înregistrării subiectului plăţii TVA, certificatului de confecţionare a ştampilei, licenţei, ştampilei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind ocuparea funcţiilor vacante, organizarea de către întreprindere/organizaţie a licitaţiilor, convocarea adunărilor acţionarilor, anunţurilor judecătoriilor şi executorilor judecătoreşti etc. solicitantul:
Pentru plasarea anunţurilor de pierdere de către persoana fizică a actelor de proprietate, a documentelor de studii, a legitimaţiei de serviciu, de pensionar, a poliţei de asigurare medicală, a permisului de circulaţie în transportul public ş.a. solicitantul
Pentru plasarea citaţiilor în judecată solicitantul