RO RU

Serviciul de anunțuri


Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, et. 1, bir. 1.

Tel.: +373 22 23-35-86
Fax: +373 22 23-34-39

E-mail: mo@moldpres.md

Program de lucru: 08.00-17.00

Recepţionarea avizelor: 08.30-16.30
Termenul-limită: luni, 12.00.

 

Prețuri pentru avize

În urma elaborării noului Deviz de cheltuieli, fundamentării economice a prețurilor pentru serviciile informaționale, publicarea avizelor și comunicatelor în părțile a IV-a și a V-a ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova, aplicarea gradului de complexitate în procesarea avizelor și comunicatelor, în scopul asigurării echității concurențiale și acumulării surselor financiare necesare pentru editarea Monitorului Oficial , dispun:

1. Se abrogă ordinele nr. 38 AD din 28 august 2017 și nr. 69 AD din 14 decembrie 2017 cu privire la modificarea prețurilor pentru serviciile informaționale, publicarea avizelor și comunicatelor, începând cu 1 octombrie 2018;

2. Începând cu 1 octombrie 2018, se va percepe tariful de 9,0 lei pentru 1 centimetru pătrat de spațiu de revistă;

3. Se stabilește tariful de 2,5 lei pentru 1 centimetru pătrat la traducerea informațiilor, avizelor și comunicatelor acceptate pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (pentru gradul I de complexitate). La traducerea avizelor și comunicatelor cu termeni de specialitate (gradul II de complexitate) se va percepe tariful de 3,5 lei pentru 1 centimetru pătrat. În cazul prezentării textului în ambele versiuni (română și rusă) de către emitent, tariful pentru traducere nu se percepe.

4. În cazul solicitării publicării avizelor și comunicatelor de către persoanele fizice și juridice care au contracte încheiate cu Agenția, până la expirarea valabilității contractelor se va percepe plata conform tarifelor contractuale;

5. Departamentele Monitorul Oficial, Economie și Cancelaria vor efectua toate procedurile necesare în vederea aducerii conținutului prezentului ordin la cunoștința clienților și reperfectarea contractelor prin aplicarea noilor tarife din momentul expirării valabilității contractelor încheiate.

La traducerea avizelor cu termeni de specialitate (gradul II de complexitate ), se va percepe tariful de 3,5 lei pentru 1 centimetru pătrat.

În cazul prezentării textului în ambele versiuni (română şi rusă) de către emitent, tariful pentru traducere nu se percepe.

Se stabileşte pentru persoane fizice elevi, studenţi, pensionari şi invalizi o reducere de 50 la sută din ambele tarife aplicate (conform Ordinului nr. 69 AD din 14 decembrie 2017).

Termenul limită de recepţionare a informaţiilor, comunicărilor, avizelor în regim obişnuit se va considera ora 16.30 a zilei de luni.

În cazul recepţionării avizelor pentru publicare în regim de urgenţă se va percepe plata dublă.

Se stabileşte drept zi de recepţionare în regim de urgenţă a informaţiilor, comunicărilor şi avizelor pentru săptămâna în curs ziua de marţi, orele 9.00-16.00. (conform Ordinului nr.68 AD din 14 decembrie 2017).


 

Regulamentul plasării anunţurilor

Pentru respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi în scopul optimizării procedurii de publicare a avizelor persoanelor juridice şi fizice în Monitorul oficial al Republicii Moldova se stabilesc următoarele cerinţe.

 

Pentru plasarea anunţului despre lichidarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţului despre reorganizarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, schimbarea capitalului statutar al întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre suspendarea activităţii întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind pierderea de către întreprindere/organizaţie a certificatului înregistrării de stat, certificatului de atribuire a codului fiscal, certificatului înregistrării subiectului plăţii TVA, certificatului de confecţionare a ştampilei, licenţei, ştampilei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind ocuparea funcţiilor vacante, organizarea de către întreprindere/organizaţie a licitaţiilor, convocarea adunărilor acţionarilor, anunţurilor judecătoriilor şi executorilor judecătoreşti etc. solicitantul:
Pentru plasarea anunţurilor de pierdere de către persoana fizică a actelor de proprietate, a documentelor de studii, a legitimaţiei de serviciu, de pensionar, a poliţei de asigurare medicală, a permisului de circulaţie în transportul public ş.a. solicitantul
Pentru plasarea citaţiilor în judecată solicitantul