search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 101

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 aprilie 2020

Monitorul Oficial Nr. 101

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
162. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1530-VIII, 27 martie 2020)
 
163. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 1, 6 februarie 2020)
 
164. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (nr. 1529-VIII, 25 martie 2020)
 
165. Lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (nr. 41, 6 martie 2020)
 
166. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la restricționarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție (nr. 1531-VIII, 27 martie 2020)
 
167. Lege cu privire la restricționarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție (nr. 48, 12 martie 2020)
 
168. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1532-VIII, 27 martie 2020)
 
169. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 49, 12 martie 2020)
 
170. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative (nr. 1537-VIII, 6 aprilie 2020)
 
171. Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative (nr. 56, 2 aprilie 2020)
 
172. Decret privind rechemarea domnului Oleg ȚULEA din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și în Republica Slovenia (nr. 1533-VIII, 27 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
303. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2000 cu privire la instituirea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 149, 4 martie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
364. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministerului nr. 355 din 27.12.2019 (nr. 66, 18 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
365. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 63-5-03, 24 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
366. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 4 la ordinul nr. 960 din 01.10.2012 „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor” (nr. 337, 1 aprilie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
367. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000076, 31 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
368. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 61/223 din 30.12.2019 (nr. 5/23, 25 februarie 2020)
 
369. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a cererii prealabile din partea Societății pe Acțiuni „CET-Nord” (nr. 6/30, 4 martie 2020)
 
370. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Mihail Popșoi (nr. 6/31, 4 martie 2020)
 
371. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „Dănis” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „DănisNet TV” (nr. 6/34, 4 martie 2020)
 
372. Decizie cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mediatizarea campaniilor sociale (nr. 6/35, 4 martie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
373. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.73/2020 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 89, 3 aprilie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 101 07 aprilie 2020

Selectați data