RO RU

Serviciul de anunțuri


Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, et. 1, bir. 1.

Tel.: +373 22 23-35-86
Fax: +373 22 23-34-39

E-mail: mo@moldpres.md

Program de lucru: 08.00-17.00

Recepţionarea avizelor: 08.30-16.30
Termenul-limită: luni, 12.00.

 

Prețuri pentru avize

Tipul avizului
Prețul

1
Încetarea activităţii organizaţiilor pentru orice formă organizatorico-juridică
420 lei

2
Reorganizarea de orice tip, pentru orice formă organizatorico-juridică
420 lei

3
Sistarea activităţii organizaţiilor pentru orice formă organizatorico-juridică
315 lei

4
Reluarea activităţii pentru orice formă organizatorico-juridică
315 lei

5
Schimbarea adresei juridice pentru orice formă organizatorico-juridică
315 lei

6
Schimbarea denumirii organizaţiilor pentru orice formă organizatorico-juridică
315 lei

7
Schimbarea modificări în capitalul social al organizaţiilor pentru orice formă organizatorico-juridică
315 lei

8
Rectificarea sau anularea avizelor
100% din preţul iniţial

9
Pierderi acte persoane juridice: certificat de înregistrare, de atribuire a codului fiscal, înregistrării subiectului plăţii de T.V.A., de confecţionare a ştampilei, licenţa, patenta de întreprinzător (1 doc./1 anunţ)
110 lei

10
Pierderi alte documente(facturi fiscale, foi de trăsură,acte contabile etc.) (max. 8 doc./1 anunţ)
110 lei

11
Pierdere ștampilă
150 lei

12
Pierderi acte patrimoniale ale cetăţenilor (max. 2 doc./1 anunţ)
70 lei

13
Pierderi acte nepatrimoniale ale cetăţenilor (max. 2 doc./1 anunţ)
45 lei

14
Avize de deschidere a dosarelor succesorale
180 lei

15
Elevi, studenţi, pensionari, invalizi (la prezentarea şi înregistrarea actului de confirmare)
25 lei

16
Rectificarea sau anularea avizelor
100% din preţul iniţial

17
Citaţii în judecată
Minimum (4 rînduri,Times New Roman, 10) 90 lei, volumul suplimentar 5 lei/cm. p.

18
Hotărîri de judecată, comunicate informative-licitații, convocarea adunării acționarilor, creditorilor,avize ale executorilor judecătorești şi alte acte cu caracter informaţional. Rectificări.
7,5 lei/cm. p. (a se prezenta textul cu Times New Roman, 10)

19
Avize privind implementarea proiectelor în domeniul social. Rectificări
5,5 lei/cm. p. (a se prezenta textul cu Times New Roman, 10)


 

Regulamentul plasării anunţurilor

Pentru respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi în scopul optimizării procedurii de publicare a avizelor persoanelor juridice şi fizice în Monitorul oficial al Republicii Moldova se stabilesc următoarele cerinţe.

 

Pentru plasarea anunţului despre lichidarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţului despre reorganizarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, schimbarea capitalului statutar al întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor despre suspendarea activităţii întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind pierderea de către întreprindere/organizaţie a certificatului înregistrării de stat, certificatului de atribuire a codului fiscal, certificatului înregistrării subiectului plăţii TVA, certificatului de confecţionare a ştampilei, licenţei, ştampilei solicitantul
Pentru plasarea anunţurilor privind ocuparea funcţiilor vacante, organizarea de către întreprindere/organizaţie a licitaţiilor, convocarea adunărilor acţionarilor, anunţurilor judecătoriilor şi executorilor judecătoreşti etc. solicitantul:
Pentru plasarea anunţurilor de pierdere de către persoana fizică a actelor de proprietate, a documentelor de studii, a legitimaţiei de serviciu, de pensionar, a poliţei de asigurare medicală, a permisului de circulaţie în transportul public ş.a. solicitantul
Pentru plasarea citaţiilor în judecată solicitantul